Audiența generală de miercuri

31. Meditația
miercuri, 28 aprilie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi vorbim despre acea formă de rugăciune care este meditația. Pentru un creștin „a medita” înseamnă a căuta o sinteză: înseamnă a ne pune în fața marii pagini a Revelației pentru a încerca să ne-o însușim, asumând-o complet. Și creștinul, după ce a primit cuvântul lui Dumnezeu, nu îl ține închis înăuntrul său, pentru că acel Cuvânt trebuie să se întâlnească cu „o altă carte”, pe care Catehismul o numește „cea a vieții” (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2706). Este ceea ce încercăm să facem de fiecare dată când medităm cuvântul.

Practica meditației a primit în acești ani o mare atenție. Despre ea nu vorbesc numai creștinii: există o practică meditativă în aproape toate religiile din lume. Însă este vorba de o activitate răspândită și printre persoane care nu au o viziune religioasă despre viață. Toți avem nevoie să medităm, să reflectăm, să ne regăsim pe noi înșine, este o dinamică umană. Mai ales în lumea occidentală nesătulă se caută meditația pentru că ea reprezintă un dig ridicat împotriva stresului zilnic și a golului care se răspândește peste tot. Iată, așadar, imaginea cu tineri și adulți așezați în reculegere, în tăcere, cu ochii închiși… Dar putem să ne întrebăm: ce fac aceste persoane? Meditează. Este un fenomen de privit cu favoare: de fapt, noi nu suntem făcuți pentru a alerga încontinuu, posedăm o viață interioară care nu poate să fie mereu călcată în picioare. Așadar, a medita este o nevoie a tuturor. A medita, pentru a spune așa, s-ar asemăna cu oprirea și respirarea în viață.

Însă ne dăm seama că acest cuvânt, odată primit într-un context creștin, asumă un specific care nu trebuie să fie șters. A medita este o dimensiune umană necesară, însă a medita în contextul creștin merge mai departe: este o dimensiune care nu trebuie să fie ștearsă. Marea poartă prin care trece rugăciunea unui botezat – amintim asta încă o dată – este Isus Cristos. Pentru creștin meditația intră prin poarta lui Isus Cristos. Și practica meditației urmează această cărare. Și creștinul, atunci când se roagă, nu aspiră la deplina transparență de sine, nu se pune în căutarea nucleului mai profund al eului său. Acest lucru este permis, însă creștinul caută altceva. Rugăciunea creștinului este înainte de toate întâlnire cu Altul, cu Altul, dar cu A majusculă: întâlnirea transcendentă cu Dumnezeu. Dacă o experiență de rugăciune ne dăruiește pacea interioară, sau stăpânirea de noi înșine, sau luciditatea cu privire la drumul de întreprins, aceste rezultate sunt, ca să spunem așa, efecte colaterale ale harului rugăciunii creștine care este întâlnirea cu Isus, adică a medita înseamnă a merge la întâlnirea cu Isus, conduși de o frază sau de un cuvânt din Sfânta Scriptură.

Termenul „meditație” în decursul istoriei a avut semnificații diferite. Și în cadrul creștinismului el se referă la experiențe spirituale diferite. Totuși, se poate găsi și linie comună, și în asta ne ajută iar Catehismul, care spune așa: „Metodele de meditație sunt tot atâtea câți sunt maeștrii spirituali. […] Însă o metodă nu este decât un ghid; important este a înainta, cu Duhul Sfânt, pe singura cale a rugăciunii: Isus Cristos” (nr. 2707). Și aici este semnalat un însoțitor de drum, unul care ne conduce: Duhul Sfânt. Nu este posibilă meditația creștină fără Duhul Sfânt. El este cel care ne conduce la întâlnirea cu Isus. Isus ne-a spus: „Vi-l voi trimite pe Duhul Sfânt. El vă va învăța și vă va explica. Vă va învăța și vă va explica”. Și în meditație Duhul Sfântul este călăuza pentru a merge înainte în întâlnirea cu Isus Cristos.

Așadar, sunt multe metodele de meditație creștină: unele foarte sobre, altele mai articulate; unele accentuează dimensiunea intelectivă a persoanei, altele mai degrabă pe cea afectivă și emotivă. Sunt metode. Toate sunt importante și toate sunt demne de a fi practicate, întrucât pot ajuta experiența credinței să devină un act total al persoanei: nu se roagă numai mintea, se roagă tot omul, totalitatea persoanei, așa cum nu se roagă numai sentimentul. Cei din vechime obișnuiau să spună că organul rugăciunii este inima și astfel explicau că tot omul, pornind de la centrul său, intră în relație cu Dumnezeu, și numai unele facultăți ale sale. De aceea, trebuie amintit mereu că metoda este un drum, nu o destinație: orice metodă de rugăciune, dacă vrea să fie creștină, face parte din acea sequela Christi care este esența credinței noastre. Metodele de meditație sunt drumuri de parcurs pentru a ajunge la întâlnirea cu Isus, însă, dacă tu te oprești pe drum și privești numai drumul, nu-l vei găsi niciodată pe Isus. Vei face din drum un dumnezeu, însă drumul este un mijloc pentru a te duce la Isus. Catehismul precizează: „Meditația pune în acțiune gândirea, imaginația, emoția și dorința. O atare mobilizare este necesară pentru a aprofunda convingerile de credință, a trezi convertirea inimii și a întări voința de a-l urma pe Cristos. Rugăciunea creștină se străduiește, mai ales, să mediteze «misterele lui Cristos»” (nr. 2708).

Iată, așadar, harul rugăciunii creștine: Cristos nu este departe, ci este mereu în relație cu noi. Nu există aspect al persoanei sale divino-umane care să nu poată deveni pentru noi loc de mântuire și de fericire. Fiecare moment al vieții pământești a lui Isus, prin harul rugăciunii, poate să devină contemporan cu noi, grație Duhului Sfânt, călăuza. Însă voi știți că nu ne putem ruga fără călăuzirea Duhului Sfânt. El este cel care ne conduce! Și grație Duhului Sfânt, și noi suntem prezenți la râul Iordan, când Isus intră în el pentru a primi botezul. Și noi suntem comeseni la nunta din Cana, când Isus dăruiește vinul mai bun pentru fericirea soților, adică Duhul Sfânt este cel care ne conectează cu acest mistere ale vieții lui Cristos pentru că în contemplarea lui Isus trăim experiența rugăciunii pentru a ne uni mai mult cu el. Și noi asistăm uimiți la miile de vindecări făcute de Învățătorul. Să luăm evanghelia, să facem meditația acelor mistere din evanghelie și Duhul ne conduce să fim prezenți acolo. Și în rugăciune – atunci când ne rugăm – noi toți suntem ca leprosul curățat, ca orbul Bartimeu care recapătă vederea, ca Lazăr care iese din mormânt… Și noi suntem vindecați în rugăciune așa cum a fost vindecat orbul Bartimeu, celălalt, leprosul… Și noi suntem înviați, așa cum a fost înviat Lazăr, pentru că rugăciunea de meditație condusă de Duhul Sfânt ne face să retrăim aceste mistere ale vieții lui Cristos și să ne întâlnim cu Cristos și să spunem, cu orbul: „Doamne, ai milă de mine! Ai milă de mine!” – „Și ce vrei?” – „Să văd, să intru în acel dialog”. Și meditația creștină, condusă de Duhul ne aduce acest dialog cu Isus. Nu există pagină din evanghelie în care să nu fie loc pentru noi. A medita, pentru noi, creștinii, este un mod de a-l întâlni pe Isus. Și astfel, numai astfel, să ne regăsim pe noi înșine. Și aceasta nu este o concentrare asupra noastră înșine, nu: a merge la Isus și de la Isus a ne întâlni pe noi înșine, vindecați, înviați, întăriți prin harul lui Isus. Și a-l întâlni pe Isus Mântuitorul tuturor, și al meu. Și asta grație conducerii Duhului Sfânt.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 28.04.2021
Publicarea pe acest sit: 28.04.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.