Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
14. Martori: Sfântul Andrei Kim Tae-gon
miercuri, 24 mai 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această serie de cateheze ne punem la școala câtorva sfinți și sfinte care, ca martori exemplari, ne învață zelul apostolic. Amintim că vorbim despre zelul apostolic, ceea ce noi trebuie să avem pentru a vesti evanghelia.

foto: Vatican Media

Un mare exemplu de sfânt al pasiunii pentru evanghelizare astăzi mergem să-l găsim într-o țară foarte îndepărtată, adică în Biserica din Coreea. Privim la martirul și primul preot coreean Sfântul Andrei Kim Tae-gon. Dar evanghelizarea Coreei a fost făcută de laici. Laici botezați au fost cei care au transmis credința, nu erau preoți, pentru că nu aveau: au venit mai târziu, de aceea prima evanghelizare au făcut-o laicii. Noi am fi capabili de un lucru de acest gen? Să ne gândim: este un lucru interesant. Și acesta este unul din primii preoți, Sfântul Andrei. Viața sa a fost și rămâne o mărturie elocventă de zel pentru vestirea evangheliei.

În urmă cu circa 200 de ani, ținutul coreean a fost teatrul unei persecuții foarte severe: creștinii erau persecutați și eliminați. A crede în Isus Cristos, în Coreea din acea epocă, însemna a fi gata să se dea mărturie până la moarte. Îndeosebi exemplul Sfântului Andrei Kim îl putem scoate din două aspecte concrete ale vieții sale.

Primul este modul pe care el trebuia să-l folosească pentru a se întâlni cu credincioșii. În prezența contextului puternic intimidator, sfântul era constrâns să se apropie de creștini într-o formă necunoscută și mereu în prezența altor persoane, ca și cum și-ar fi vorbit de mult timp. Atunci, pentru a găsi identitatea creștină a interlocutorului său, Sfântul Andrei punea în aplicare aceste acțiuni: înainte de toate, exista un semn de recunoaștere concordat anterior: tu te vei întâlni cu acest creștin și el va avea acest semn pe haină sau în mână; după aceea, el punea în ascuns întrebarea: dar în șoaptă: „Tu ești discipol al lui Isus?”. Puține alte persoane asistau la conversație, sfântul trebuia să vorbească în șoaptă, rostind numai puține cuvinte, cele mai esențiale. Așadar, pentru Andrei Kim, expresia care rezuma toată identitatea creștinului era „discipol al lui Cristos”: „Tu ești discipol al lui Cristos?”, dar în șoaptă pentru că era periculos. Era interzis de a fi creștin.

De fapt, a fi discipol al Domnului înseamnă a-l urma, a urma drumul său. Și creștinul este prin natura sa unul care predică și dă mărturie despre Isus. Fiecare comunitate creștină primește de la Duhul Sfânt această identitate, și tot așa întreaga Biserică, din ziua de Rusalii (cf. Conciliul al II-lea din Vatican, Decretul Ad gentes, 2). Și din acest Duh pe care noi îl primim se naște pasiunea, pasiunea pentru evanghelizare, acest zel apostolic mare: este un dar al Duhului. Și deși contextul înconjurător nu este favorabil, ca acela coreean al lui Andrei Kim, pasiunea nu se schimbă, dimpotrivă, dobândește o valoare și mai mare. Sfântul Andrei Kim și ceilalți credincioși coreeni au demonstrat că mărturia evangheliei dată în timp de persecuție poate să aducă multe roade pentru credință.

Să vedem acum un al doilea exemplu concret. Când era încă seminarist, Sfântul Andrei trebuia să găsească un mod pentru a-i primi în secret pe misionari care proveneau din străinătate. Aceasta nu era o misiune ușoară, pentru că regimul din acea epocă interzicea în mod riguros tuturor străinilor să intre în teritoriu. Pentru aceasta a fost – înainte de asta – atât de greu de găsit un preot care să vină să misioneze: misiunea au făcut-o laicii. Odată – gândiți-vă la acest lucru pe care l-a făcut Sfântul Andrei – odată el a mers sub ninsoare, fără să mănânce, așa de mult încât a căzut la pământ epuizat, riscând să-și piardă cunoștința și să rămână acolo congelat. În acel moment, pe neașteptate a auzit o voce: „Ridică-te, mergi!”. Auzind vocea aceea, Andrei s-a trezit, observând cum o umbră a cuiva îl conducea.

Această experiență a marelui martor coreean ne face să înțelegem un aspect foarte important al zelului apostolic. Și anume curajul de a ne ridica atunci când cădem. Dar sfinții cad? Da! Dar din primele timpuri: gândiți-vă la Sfântul Petru: a făcut un păcat mare, dar a avut forță în milostivirea lui Dumnezeu și s-a ridicat. Și în Sfântul Andrei vedem această forță: el a căzut fizic, dar a avut forța de a merge, a merge, a merge pentru a duce mesajul înainte. Oricât de dificilă ar putea să fie situația, ba chiar uneori ar părea că nu lasă spațiu mesajului evanghelic, nu trebuie să capitulăm și nu trebuie să renunțăm să ducem înainte ceea ce este esențial în viața noastră creștină, adică evanghelizarea. Acesta este drumul. Și fiecare dintre noi se poate gândi: „Dar eu, cum pot să evanghelizez?”. Dar uită-te la acești mari și tu gândește-te la spațiul tău mic, să ne gândim noi în spațiul nostru mic: a evangheliza familia, a evangheliza pe prieteni, a vorbi despre Isus, dar a vorbi despre Isus și a evangheliza cu inima plină de bucurie, plină de forță. Și aceasta o dă Duhul Sfânt. Să ne pregătim să-l primim pe Duhul Sfânt la Rusalii și să-i cerem acel har, harul curajului apostolic, harul de a evangheliza, de a duce înainte mereu mesajul lui Isus.

* * *

Apel

Astăzi este ziua mondială de rugăciune pentru Biserica Catolică din China. Ea coincide cu sărbătoarea Sfintei Fecioare Maria Ajutorul Creștinilor, venerată și invocată în Sanctuarul „Stăpâna noastră de la Sheshan”, la Shanghai. În această circumstanță, doresc să asigur amintirea și să exprimă apropierea față de ai noștri frați și surori din China, împărtășind bucuriile lor și speranțele lor. Un gând special este îndreptat spre toți cei care suferă, păstori și credincioși, pentru ca în comuniunea și în solidaritatea Bisericii universale să poată experimenta mângâiere și încurajare. Invit pe toți să înălțăm rugăciunea către Dumnezeu, pentru ca vestea bună a lui Cristos răstignit și înviat să poată fi vestită în plinătatea, frumusețea și libertatea sa, aducând roade pentru binele Bisericii Catolice și al întregii societăți chineze.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.05.2023
Publicarea pe acest sit: 24.05.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.