Audiența generală de miercuri

8. Milostivire și putere
miercuri, 24 februarie 2016

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Continuăm cateheza despre milostivire în Sfânta Scriptură. În diferite texte se vorbește despre puternici, despre regi, despre oameni care stau „sus”, precum și despre aroganța lor și despre samavolniciile lor. Bogăția și puterea sunt realități care pot fi bune și utile binelui comun, dacă sunt puse în slujba săracilor și a tuturor, cu dreptate și caritate. Însă atunci când, așa cum se întâmplă prea des, sunt trăite ca privilegiu, cu egoism și prepotență, se transformă în instrumente de corupție și moarte. Este ceea ce se întâmplă în episodul viei lui Nabot, descris în Prima Carte a Regilor, la capitulul 21, asupra căruia ne oprim astăzi.

În acest text se relatează că regele lui Israel, Ahab, vrea să cumpere via unui om cu numele Nabot, pentru că această vie se învecinează cu palatul regal. Propunerea pare legitimă, chiar generoasă, însă în Israel proprietățile de pământ erau considerate aproape inalienabile. De fapt, Cartea Leviticului stabilește: „Pământul să nu fie vândut definitiv; căci țara este a mea, iar voi sunteți străini și oaspeți ai mei” (Lev 25,23). Pământul este sacru, pentru că este un dar al Domnului, care ca atare trebuie păzit și păstrat, ca semn al binecuvântării divine care trece din generație în generație și garanție de demnitate pentru toți. Se înțelege așadar răspunsul negativ al lui Nabot dat regelui: „Să mă ferească Domnul să-ți dau moștenirea părinților mei” (1Re 21,3).

Regele Ahab reacționează la acest refuz cu amărăciune și mânie. Se simte ofensat – el este regele, cel puternic -, diminuat autoritatea sa de suveran și frustrat în posibilitatea de a satisface dorința sa de posesie. Văzându-l așa de abătut, soția sa Isabela, o regină păgână care mărise cultele idolatrice și îi ucidea pe profeții Domnului (cf. 1Re 18,4) -, nu era urâtă era rea! – decide să intervină. Cuvintele cu care se adresează regelui sunt foarte semnificative. Auziți răutatea care este în spatele acestei femei: „Nu tu domnești acum peste Israel? Ridică-te, mănâncă pâine și înveselește-ți inima! Eu îți voi da via lui Nabot din Izreel” (v. 7). Ea pune accentul pe prestigiu și pe puterea regelui, care, după modul ei de a vedea, este pusă în discuție de refuzul lui Nabot. O putere pe care ea în schimb o consideră absolută și prin care orice dorință a regelui devine o poruncă. Marele sfânt Ambroziu a scris o carte mică despre acest episod. Se numește „Nabot”. Ne va face bine s-o citim în acest timp al Postului Mare. Este foarte frumoasă, este foarte concretă.

Isus, amintind aceste lucruri, ne spune: „Știți că cei care conduc popoarele le domină și cei mari își fac simțită puterea asupra lor. Între voi să nu fie așa. Dimpotrivă, cine vrea să devină mare între voi să fie slujitorul vostru și cine vrea să fie primul între voi să fie servitorul vostru” (Mt 20,25-27). Dacă se pierde dimensiunea slujirii, puterea se transformă în aroganță și devine dominare și samavolnicie. Este tocmai ceea ce se întâmplă în episodul despre via lui Nabot. Isabela, regina, fără prejudecăți, decide să-l elimine pe Nabot și pune în acțiune planul său. Se folosește de aparențele mincinoase ale unei legalități perverse: expediază, în numele regelui, scrisori către bătrânii și personalitățile din cetate poruncind ca martori falși să-l acuze public pe Nabot că l-a blestemat pe Dumnezeu și pe rege, un delict care trebuie pedepsit cu moartea. Astfel, după ce a murit Nabot, regele poate să ia în stăpânire via lui. Și aceasta nu este o istorie din alte timpuri, este și istorie de astăzi, a celor puternici care pentru a avea mai mulți bani îi exploatează pe săraci, îi exploatează pe oameni. Este istoria traficului de persoane, a muncii de sclav, a oamenilor săraci care lucrează la negru și cu salarul minim pentru a-i îmbogăți pe cei puternici. Este istoria politicienilor corupți care vor mai mult și mai mult și mai mult! Pentru aceasta spuneam că ne va face bine să citim cartea aceea a sfântului Ambroziu despre Nabot, pentru că este o carte de actualitate.

Iată unde duce exercitarea unei autorități fără respect față de viață, fără dreptate, fără milostivire. Și iată la ce duce setea de putere: devine lăcomie care vrea să posede totul. Un text al profetului Isaia este deosebit de iluminant în această privință. În el, Domnul avertizează împotriva avidității pe bogații latifundiari care vor să posede tot mai multe case și terenuri. Și spune profetul Isaia:

„Vai de cei care adaugă casă la casă,

de cei care alătura câmp lângă câmp

până la capătul ținutului!

Voi veți locui singuri în mijlocul țării” (Is 5,8).

Și profetul Isaia nu era comunist! Însă Dumnezeu este mai mare decât răutatea și decât jocurile murdare făcute de ființele umane. În milostivirea sa îl trimite pe profetul Ilie pentru a-l ajuta pe Ahab ca să se convertească. Acum să dăm pagini și cum continuă istoria? Dumnezeu vede această crimă și bate și la inima lui Ahab și regele, pus în fața păcatului său, înțelege, se umilește și cere iertare. Ce frumos ar fi ca puternicii exploatatori de astăzi să facă același lucru! Domnul acceptă căința sa; totuși, un nevinovat a fost ucis și păcatul comis va avea consecințe inevitabile. De fapt, răul făcut lasă urmele sale dureroase și istoria oamenilor îi poartă rănile.

Milostivirea arată și în acest caz calea maestră care trebuie să fie urmată. Milostivirea poate să vindece rănile și poate să schimbe istoria. Deschide inima ta milostivirii! Milostivirea divină este mai puternică decât păcatul oamenilor. Este mai puternică, acesta este exemplul lui Ahab! Noi îi cunoaștem puterea când amintim venirea Nevinovatului Fiu al lui Dumnezeu care s-a făcut om pentru a distruge răul cu iertarea sa. Isus Cristos este adevăratul rege, dar puterea sa este complet diferită. Tronul său este crucea. El nu este un rege care ucide, ci dimpotrivă dă viața. Faptul că El merge spre toți, mai ales spre cei mai slabi, înfrânge singurătatea și destinul de moarte la care conduce păcatul. Isus Cristos cu apropierea și duioșia sa îi duce pe păcătoși în spațiul harului și al iertării. Și aceasta este milostivirea lui Dumnezeu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 24.02.2016
Publicarea pe acest sit: 24.02.2016
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.