Audiența generală de miercuri

Cateheză despre Crăciun
miercuri, 23 decembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În această cateheză, în iminența Crăciunului, aș vrea să ofer câteva idei de reflecție ca pregătire pentru celebrarea Crăciunului. În liturgia de noapte va răsuna vestea îngerului dată păstorilor: „Nu vă temeți, căci, iată, vă vestesc o mare bucurie care va fi pentru tot poporul: astăzi, în cetatea lui David, vi s-a născut Mântuitorul care este Cristos Domnul. Acesta este semnul: veți găsi un copil înfășat și culcat în iesle” (Lc 2,10-12).

Imitându-i pe păstori, și noi ne îndreptăm spiritual spre Betleem, unde Maria a dat naștere Pruncului într-un grajd, „pentru că – spune tot Sfântul Luca – nu era loc de găzduire pentru ei (2,7). Crăciunul a devenit o sărbătoare universală, și chiar și cel care nu crede percepe fascinația acestei sărbători. Însă creștinul știe că este un eveniment decisiv Crăciunul, un foc veșnic pe care Dumnezeu l-a aprins în lume, și nu poate fi confundat cu lucrurile efemere. Este important ca el să nu se reducă la sărbătoare numai sentimentală sau consumistă. Duminica trecută am atras atenția cu privire la această problemă, subliniind că această sărbătoare a Crăciunului ne-a fost sechestrată de consumism. Nu: Crăciunul nu trebuie să se reducă la o sărbătoare numai sentimentală și consumistă, bogată în cadouri și în urări, dar săracă în credință creștină, săracă și în umanitate. De aceea, este necesar de zăgăzuit o anumită mentalitate lumească, incapabilă să perceapă nucleul incandescent al credinței noastre, care este acesta: „Cuvânt s-a făcut trup și a locuit între noi, iar noi am văzut gloria lui, glorie ca a unicului născut din Tatăl, plin de har și de adevăr” (In 1,14). Și acesta este miezul Crăciunului, mai mult: este adevărul Crăciunului; nu există altul.

Crăciunul ne invită să reflectăm, pe de o parte, asupra dramatismului istoriei, în care oamenii, răniți de păcat, merg neîncetat în căutarea adevărului, în căutarea milostivirii, în căutarea răscumpărării; și, pe de altă parte, asupra bunătății lui Dumnezeu, care ne-a venit în întâmpinare pentru a ne comunica Adevărul care mântuiește și a ne face părtași de prietenia sa și de viața sa. Și acest dar de har: acesta este har pur, fără meritul nostru. Există un sfânt părinte care spune: „Însă priviți în partea aceasta, în partea cealaltă, acolo: căutați meritul și nu veți găsi altceva decât har”. Totul este har, un dar de har. Și acest dar de har îl primim prin simplitatea și umanitatea Crăciunului, și poate înlătura din inimile noastre și din mințile noastre pesimismul, care astăzi s-a răspândit și mai mult din cauza pandemiei. Putem să depășim acel sentiment de rătăcire neliniștitoare, să nu ne lăsăm cuprinși de înfrângeri și de eșecuri, având conștiința regăsită că acel Prunc umil și sărac, ascuns și lipsit de apărare, este însuși Dumnezeu, făcut om pentru noi. Conciliul al II-lea din Vatican, într-un text celebru din constituția despre Biserica în lumea contemporană, ne spune că acest eveniment îl privește pe fiecare dintre noi. „Cu Întruparea, Fiul lui Dumnezeu s-a unit într-un anumit sens cu fiecare om”. „A muncit cu mâini de om, a gândit cu minte de om, a acționat cu voință de om, a iubit cu inimă de om. Născându-se din Maria Fecioară, el s-a făcut cu adevărat unul dintre noi în toate asemenea nouă în afară de păcat” (Constituția pastorală Gaudium et spes, 22). Însă Isus s-a născut acum două mii de ani și mă privește pe mine? – Da, te privește pe tine și pe mine, pe fiecare dintre noi. Isus este unul dintre noi: Dumnezeu, în Isus, este unul dintre noi.

Această realitate ne dăruiește atâta bucurie și atâta curaj. Dumnezeu nu ne-a privit de sus, de departe, nu a trecut pe lângă noi, nu a avut dispreț față de mizeria noastră, nu s-a îmbrăcat cu un trup aparent, ci a asumat pe deplin natura noastră și condiția noastră umană. Nu a lăsat nimic în afară, cu excepția păcatului: singurul lucru pe care el nu-l are. Toată umanitatea este în el. El a luat tot ceea ce suntem, așa cum suntem. Acest lucru este esențial pentru a înțelege credința creștină. Sfântul Augustin, regândindu-se la drumul său de convertire, în Confesiuni scrie: „Încă nu aveam atâta umilință încât să-l posed pe Dumnezeul meu, pe umilul Isus, nici nu cunoșteam încă învățăturile slăbiciunii sale” (Confesiuni, VII, 8). Și care este slăbiciunea lui Isus? „Slăbiciunea” lui Isus este o „învățătură”! Pentru că ne revelează iubirea lui Dumnezeu. Crăciunul este sărbătoarea iubirii întrupate, a iubirii născute pentru noi în Isus Cristos. Isus Cristos este lumina oamenilor care strălucește în întuneric, care dă sens existenței umane și întregii istorii.

Iubiți frați și surori, aceste scurte reflecții să ne ajute să celebrăm Crăciunul cu conștiinciozitate mai mare. Însă există un alt mod de a ne pregăti, pe care vreau să vi-l amintesc vouă și mie, și care este la îndemâna tuturor: a medita un pic în tăcere în fața ieslei. Ieslea este o cateheză a acelei realități, a ceea ce a fost făcut în acel an, în acea zi, ceea ce am auzit în Evanghelie. Pentru aceasta, anul trecut am scris o scrisoare, care ne va face să o reluăm. Se intitulează „Admirabile signum”, „Semn minunat”. La școala Sfântului Francisc de Assisi, putem deveni un pic copii rămânând să contemplăm scena Nașterii, și să lăsăm ca să se renască în noi uimirea pentru modul „minunat” în care Dumnezeu a voit să vină în lume. Să cerem harul uimirii: în fața acestui mister, a acestei realități așa de duioase, așa de frumoase, așa de aproape de inimile noastre, Domnul să ne dea harul uimirii, pentru a-l întâlni, pentru a ne apropia de el, pentru a ne apropia de noi toți. Acest lucru va face să se renască în noi duioșia. Alaltăieri, vorbind câtorva oameni de știință, se vorbea despre inteligența artificială și despre roboți… există roboți programați pentru toți și pentru tot, și acest lucru merge înainte. Și eu le-am spus: „Însă care este acel lucru pe care roboții nu-l vor putea face niciodată?”. Ei s-au gândit, au făcut propuneri, însă la sfârșit au fost de acord într-un lucru: duioșia. Acest lucru roboții nu-l vor putea face. Și asta e ceea ce ne aduce Dumnezeu, astăzi: un mod minunat în care Dumnezeu a voit să vină în lume, și asta face să renască în noi duioșia, duioșia umană care este aproape de cea a lui Dumnezeu. Și astăzi avem atâta nevoie de duioșie, atâta nevoie de drăgălășenii umane, în fața atâtor mizerii! Dacă pandemia ne-a constrâns să stăm mai distanți, Isus, în iesle, ne arată calea duioșiei pentru a fi apropiați, pentru a fi umani. Să urmăm acest drum. Crăciun fericit!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 23.12.2020
Publicarea pe acest sit: 23.12.2020
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.