Audiența generală de miercuri

Cateheză cu ocazia celei de-a 50-a
Zile Mondiale a Pământului
miercuri, 22 aprilie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi celebrăm a 50-a Zi Mondială a Pământului. Este o oportunitate pentru a reînnoi angajarea noastră de a iubi casa noastră comună și de a ne îngriji de ea și de membrii mai slabi ai familiei noastre. Așa cum ne demonstrează tragica pandemie de coronavirus, numai împreună și luând asupra noastră pe cei mai fragili putem învinge provocările globale. Scrisoarea enciclică Laudato si’ are tocmai acest subtitlu: „despre îngrijirea casei comune”. Astăzi vom reflecta un pic împreună asupra acestei responsabilități care caracterizează „trecerea noastră pe acest pământ” (LS, 160). Trebuie să creștem în conștiința îngrijirii casei comune.

Suntem făcuți din materie pământească, iar roadele pământului susțin viața noastră. Dar, așa cum ne amintește cartea Genezei, nu suntem pur și simplu „pământești”: purtăm în noi și suflarea vitală care vine de la Dumnezeu (cf. Gen 2,4-7). Trăim deci în casa comună ca o unică familie umană și în biodiversitate cu celelalte creaturi ale lui Dumnezeu. Ca imago Dei, chip al lui Dumnezeu, suntem chemați să avem grijă și respect față de toate creaturile și să nutrim iubire și compasiune față de frații noștri și surorile noastre, în special față de cei mai slabi, imitând iubirea lui Dumnezeu față de noi, manifestată în Fiul său Isus, care s-a făcut om pentru a împărtăși cu noi această situație și a ne mântui.

Din cauza egoismului am renunțat la responsabilitatea noastră de păzitori și administratori ai pământului. „Este suficient să privim realitatea cu sinceritate pentru a vedea că există o mare deteriorare a casei noastre comune” (ibid., 61). Am poluat-o, am jefuit-o, punând în pericol însăși viața noastră. Pentru aceasta, s-au format diferite mișcări internaționale și locale pentru a trezi conștiințele. Apreciez cu sinceritate aceste inițiative și va fi încă necesar ca fiii noștri să coboare în stradă pentru a ne învăța ceea ce este clar, adică faptul că nu există viitor pentru noi dacă distrugem ambientul care ne susține.

Am eșuat în păzirea pământului, casa-grădina noastră, și în păzirea fraților noștri. Am păcătuit împotriva pământului, împotriva aproapelui nostru și, în definitiv, împotriva Creatorului, Tatăl bun care are grijă de fiecare și vrea ca să trăim împreună în comuniune și prosperitate. Și cum reacționează pământul? Există o zicală spaniolă care este foarte clară, în asta, și spune așa: „Dumnezeu iartă mereu; noi, oamenii, iertăm uneori da, uneori nu; pământul nu iartă niciodată”. Pământul nu iartă: dacă noi am deteriorat pământul, răspunsul va fi foarte urât.

Cum putem restabili un raport armonios cu pământul și cu restul omenirii? Un raport armonios… De atâtea ori pierdem viziunea armoniei: armonia este lucrare a Duhului Sfânt. Și în casa comună, pe pământ, și în raportul nostru cu oamenii, cu aproapele, cu cei mai săraci, cum putem restabili această armonie? Avem nevoie de un mod nou de a privi casa noastră comună. Să ne înțelegem: ea nu este un depozit de resurse de exploatat. Pentru noi credincioșii lumea naturală este „Evanghelia Creației”, care exprimă puterea creatoare a lui Dumnezeu în plăsmuirea vieții umane și în aducerea la existență a lumii împreună cu tot ceea ce conține pentru a susține omenirea. Relatarea biblică a creației se încheie astfel: „Dumnezeu a privit toate cele pe care le-a făcut și, iată, erau foarte bune” (Gen 1,31). Când vedem aceste tragedii naturale care sunt răspunsul pământului la maltratarea noastră, eu mă gândesc: „Dacă eu îl întreb acum pe Domnul ce părere are, nu cred că îmi spune că sunt foarte bune”. Noi am fost cei care am ruinat lucrarea Domnului!

Celebrând astăzi Ziua Mondială a Pământului, suntem chemați să regăsim simțul sacrului față de pământ, pentru că el nu este numai casa noastră, ci și casă a lui Dumnezeu. Din asta izvorăște în noi conștiința că stăm pe un pământ sacru!

Iubiți frați și surori, „să trezim simțul estetic și contemplativ pe care Dumnezeu l-a pus în noi” (Exortația apostolică post-sinodală Querida Amazonia, 56). Profeția contemplației este ceva ce învățăm mai ales de la popoarele originare, care ne învață că nu putem îngriji pământul dacă nu-l iubim și nu-l respectăm. Ei au înțelepciunea „trăirii bune”, nu în sensul de a se descurca bine, nu: ci al trăirii în armonie cu pământul. Ei numesc „trăirea bună” această armonie.

În același timp, avem nevoie de o convertire ecologică ce să se exprime în acțiuni concrete. Ca familie unică și interdependentă, avem nevoie de un plan împărtășit pentru a înlătura amenințările împotriva casei noastre comune. „Interdependența ne obligă să gândim la o singură lume, la un proiect comun” (LS, 164). Suntem conștienți de importanța de a colabora ca o comunitate internațională pentru protejarea casei noastre comune. Îndemn pe cei care au autoritate de a conduce procesul care va duce la două importante Conferințe internaționale: COP15 despre Biodiversitate la Kunming (China) și COP26 despre Schimbările Climatice la Glasgow (Regatul Unit). Aceste două întâlniri sunt foarte importante.

Aș vrea să încurajez organizarea de intervenții concertate și la nivel național și local. Este bine de a converge împreună din orice condiție socială și de a da viață și unei mișcări populare „de jos”. Însăși Ziua Mondială a Pământului, pe care o celebrăm astăzi, s-a născut tocmai așa. Fiecare dintre noi poate da propria contribuție mică: „Nu trebuie să credem că aceste eforturi nu vor schimba lumea. Aceste acțiuni răspândesc un bine în societatea care mereu produce roade dincolo de ceea ce se poate constata, pentru că provoacă în sânul acestui pământ un bine care tinde mereu să se răspândească, uneori în mod invizibil” (LS, 212).

În acest timp pascal de reînnoire, să ne angajăm să iubim și să apreciem darul magnific al pământului, casa noastră comună, și să ne îngrijim de toți membrii familiei umane. Ca frați și surori cum suntem, să-l implorăm împreună pe Tatăl nostru ceresc: „Trimite Duhul tău și reînnoiește fața pământului!” (cf. Ps 104,30).

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.04.2020
Publicarea pe acest sit: 22.04.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.