Audiența generală de miercuri

17. Binecuvântarea
miercuri, 2 decembrie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi ne oprim asupra unei dimensiuni esențiale a rugăciunii: binecuvântarea. Continuăm reflecțiile despre rugăciune. În relatările creației (cf. Gen 1-2) Dumnezeu încontinuu binecuvântează viața, mereu. Binecuvântează animalele (1,22), binecuvântează bărbatul și femeia (1,28), în sfârșit binecuvântează sâmbăta, zi de odihnă și de bucurie a întregii creații (2,3). Dumnezeu este cel care binecuvântează. În primele pagini ale Bibliei este o repetare continuă de binecuvântări. Dumnezeu binecuvântează, dar și oamenii binecuvântează, și repede se descoperă că binecuvântarea posedă o forță specială, care însoțește toată viața pe cel care o primește și dispune inima omului de a se lăsa schimbat de Dumnezeu (Conciliul Ecumenic al II-lea din Vatican, Constituția Sacrosanctum Concilium, 61).

Așadar la începutul lumii este Dumnezeu care „cuvântează-bine”, bine-cuvântează, cuvântează-bine. El vede că fiecare lucrare a mâinilor sale este bună și frumoasă, și când ajunge la om, și creația se împlinește, recunoaște că este „foarte bună” (Gen 1,31). Puțin mai târziu acea frumusețe pe care Dumnezeu a imprimat-o în lucrarea sa se va altera și ființa umană va deveni o creatură degenerată, capabilă să răspândească în lume răul și moartea; însă nimic nu va putea șterge vreodată prima amprentă a lui Dumnezeu, o amprentă de bunătate pe care Dumnezeu a pus-o în lume, în natura umană, în noi toți: capacitatea de a binecuvânta și faptul de a fi binecuvântați. Dumnezeu nu a greșit cu creația și nici cu crearea omului. Speranța lumii se află complet în binecuvântarea lui Dumnezeu: el continuă să ne vrea binele, el cel dintâi, cum spune poetul Péguy , continuă să spere binele nostru.

Marea binecuvântare a lui Dumnezeu este Isus Cristos, este marele dar al lui Dumnezeu, Fiul său. Este o binecuvântare pentru toată omenirea, este o binecuvântare care ne-a mântuit pe toți. El este Cuvântul veșnic cu care Tatăl ne-a binecuvântat „pe când eram încă păcătoși” (Rom 5,8) spune Sfântul Paul: Cuvânt făcut trup și oferit pentru noi pe cruce.

Sfântul Paul proclamă cu înduioșare planul de iubire al lui Dumnezeu și spune așa: „Binecuvântat să fie Dumnezeu și Tatăl Domnului nostru Isus Cristos, care ne-a binecuvântat cu orice fel de binecuvântare spirituală în cele cerești, în Cristos, întrucât ne-a ales în el mai înainte de întemeierea lumii ca să fim sfinți și neprihăniți înaintea lui. În iubire el ne-a rânduit de mai înainte spre înfiere, prin Isus Cristos, după planul binevoitor al voinței sale, spre lauda gloriei harului său cu care ne-a copleșit în Fiul său preaiubit” (Ef 1,3-6). Nu există păcat care să poată șterge complet imaginea lui Cristos prezent în fiecare dintre noi. Niciun păcat nu poate șterge acea imagine pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Imaginea lui Cristos. O poate desfigura, dar n-o poate sustrage de la milostivirea lui Dumnezeu. Un păcătos poate să rămână în greșelile sale mult timp, însă Dumnezeu are răbdare până la capăt, sperând ca la sfârșit acea inimă să se deschidă și să se schimbe. Dumnezeu este ca un tată bun și ca o mamă bună, și el este o mamă bună: nu încetează niciodată să-l iubească pe copilul lor, oricât de mult ar putea să greșească, mereu. Îmi vin în minte acele multe dăți când am văzut oamenii stând la rând pentru a intra în închisoare. Atâtea mame la rând pentru a intra și a-l vedea pe fiul lor închis: nu încetează să-l iubească pe fiu și ele știu că oamenii care trec în autobuz se gândesc „Ah, aceasta este mama deținutului”. Și totuși nu le este rușine de acest lucru, sau mai bine zis, le este rușine însă merg înainte, pentru că este mai important fiul decât rușinea. Tot așa pentru Dumnezeu noi suntem mai importanți decât toate păcatele pe care noi le putem face, pentru că el este tată, este mamă, este iubire pură, el ne-a binecuvântat pentru totdeauna. Și nu va înceta niciodată să ne binecuvânteze.

O experiență puternică este aceea de a citi aceste texte biblice de binecuvântare într-o închisoare, sau într-o comunitate de recuperare. A informa acele persoane că rămân binecuvântate în pofida greșelilor lor grave, că Tatăl ceresc continuă să le vrea binele și să spere ca să se deschidă în sfârșit binelui. Dacă până și rudele lor mai apropiate i-au abandonat pentru că de acum îi consideră irecuperabili, pentru Dumnezeu sunt mereu fii. Dumnezeu nu poate șterge în noi imaginea de fiu, fiecare dintre noi este fiu, este fiică. Uneori se văd întâmplându-se minuni: bărbați și femei care se renasc. Pentru că găsesc această binecuvântare care i-a uns ca fii. Pentru că harul lui Dumnezeu schimbă viața: ne ia așa cum suntem, dar nu ne lasă niciodată așa cum suntem.

Să ne gândim la ceea ce a făcut Isus cu Zaheu (cf. Lc 19,1-10) de exemplu. Toți vedeau în el răul; în schimb Isus observă în el o spirală de bine, și de acolo, de la curiozitatea sa de a-l vedea pe Isus, face să treacă milostivirea care mântuiește. Așa s-a schimbat mai întâi inima și după aceea viața lui Zaheu. În persoanele respinse și refuzate Isus vedea binecuvântarea de neșters a Tatălui. Zaheu este un păcătos public, a făcut atâtea lucruri urâte, însă Isus vedea acel semn de neșters al binecuvântării Tatălui și de acolo vine compasiunea sa. Acea frază care se repetă așa de mult în Evanghelie, „i s-a făcut milă”, și acea milă îl face să-l ajute și să-i schimbe inima. Mai mult, a ajuns să se identifice pe sine însuși cu fiecare persoană nevoiașă (cf. Mt 25,31-46). În textul „protocolului” final după care noi toți vom fi judecați, Mt 25, Isus spune: „Am fost flămând, am fost gol, am fost în închisoare, am fost în spital, am fost acolo…”.

Lui Dumnezeu care binecuvântează și noi să răspundem binecuvântând – Dumnezeu ne-a învățat să binecuvântăm și noi trebuie să binecuvântăm -: este rugăciunea de laudă, de adorație, de mulțumireCatehismul scrie: „Rugăciunea de binecuvântare este răspunsul omului la darurile lui Dumnezeu: deoarece Dumnezeu binecuvântează, inima omului poate să răspundă binecuvântându-l pe Cel care este izvorul oricărei binecuvântări” (nr. 2626). Rugăciunea este bucurie și recunoștință. Dumnezeu nu a așteptat ca să ne convertim pentru a începe să ne iubească, ci a făcut asta cum mult înainte, când încă eram în păcat.

Nu putem numai să-l binecuvântăm pe acest Dumnezeu care ne binecuvântează, trebuie să binecuvântăm totul în el, pe toți oamenii, să-l binecuvântăm pe Dumnezeu și să-i binecuvântăm pe frați, să binecuvântăm lumea: aceasta este rădăcina blândeții creștine, capacitatea de a ne simți binecuvântați și capacitatea de a binecuvânta. Dacă noi toți am face astfel, cu siguranță n-ar exista războaiele. Această lume are nevoie de binecuvântare și noi putem să dăm binecuvântarea și să primim binecuvântarea. Tatăl ne iubește. Și nouă ne rămâne numai bucuria de a-l binecuvânta și bucuria de a-i mulțumi, și de a învăța de la el să nu blestemăm, ci să binecuvântăm. Și aici numai un cuvânt pentru oamenii care sunt obișnuiți să blesteme, oamenii care mereu au în gură, și în inimă, un cuvânt urât, un blestem. Fiecare dintre noi se poate gândi: eu am acest obicei de a blestema așa? Și să cerem Domnului harul de a schimba acest obicei pentru că noi avem o inimă binecuvântată și dintr-o inima binecuvântată nu poate ieși blestemul. Fie ca Domnul să ne învețe să nu blestemăm niciodată, ci să binecuvântăm.

* * *

Doresc să asigur rugăciunea mea pentru Nigeria, din păcate încă însângerată de un măcel terorist. Sâmbăta trecută, în nord-estul țării, au fost uciși în mod brutal peste o sută de agricultori. Dumnezeu să-i primească în pacea sa și să-i întărească pe cei din familiile lor; și să convertească inimile celor care comit asemenea orori, care ofensează grav numele său.

Astăzi este a patruzecea aniversare a morții a patru misionare din America de Nord, ucise în El Salvador: surorile de la Maryknoll Ita Ford și Maura Clarke, sora ursulină Dorothy Kazel și voluntara Jean Donovan. La 2 decembrie 1980 au fost răpite, violate și asasinate de un grup de paramilitari. Prestau slujirea lor în El Salvador în contextul războiului civil. Cu angajare evanghelică și riscând meri pericole duceau mâncare și medicamente celor evacuați și ajutau familiile mai sărace. Aceste femei au trăit credința lor cu mare generozitate. Sunt un exemplu pentru toți de a deveni discipoli misionari fideli.

Notă:

1 Le porche du mystère de la deuxième vertu, prima ed. 1911. Ed. it. Il portico del mistero della seconda virtù, Jaka Book, Milano 1997.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 02.12.2020
Publicarea pe acest sit: 02.12.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.