Audiența generală de miercuri

Cateheze despre rugăciune:
7. Rugăciunea lui Moise
miercuri, 17 iunie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În itinerarul nostru despre tema rugăciunii, ne dăm seama că lui Dumnezeu nu i-a plăcut niciodată să aibă de-a face cu rugători „ușori”. Și nici Moise nu va fi un interlocutor „vlăguit”, încă din prima zi a vocației sale.

Când Dumnezeu îl cheamă, Moise este din punct de vedere uman „un falit”. Cartea Exodului ni-l prezintă în țara lui Madian ca un fugar. De tânăr a simțit milă față de oamenii săi și chiar s-a aliat în apărarea celor oprimați. însă descoperă repede că, în pofida propunerilor bune, din mâinile sale nu izvorăște dreptate, ci mai degrabă violență. Iată cum se sfărâmă visele de glorie: Moise nu mai este un funcționar promițător, destinat la o carieră rapidă, ci unul care și-a jucat oportunitățile, și acum paște o turmă care nici măcar nu este a lui. Și tocmai în tăcerea pustiului din Madian îl convocă Dumnezeu pe Moise la revelația tufișului care arde: „«Eu sunt Dumnezeul tatălui tău, Dumnezeul lui Abraham, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob». Moise și-a ascuns fața pentru că se temea să-l privească pe Dumnezeu” (Ex 3,6).

Lui Dumnezeu care vorbește, care îl invită să se îngrijească din nou de poporul lui Israel, Moise îi opune fricile sale, obiecțiile sale: nu este vrednic de misiunea aceea, nu cunoaște numele lui Dumnezeu, nu va fi crezut de israeliți, are o limbă care se bâlbâie… Și astfel atâtea obiecții. Cuvântul care înflorește adesea pe buzele lui Moise, în fiecare rugăciune pe care o adresează lui Dumnezeu, este întrebarea: „de ce?”. De ce m-ai trimis? De ce vrei să eliberezi acest popor? În Pentateuh există chiar un pasaj dramatic, unde Dumnezeu îi reproșează lui Moise lipsa sa de încredere, lipsă care îl va împiedica să intre în țara promisă (cf. Num 20,12).

Cu aceste temeri, cu această inimă care adesea șovăie, cum se poate ruga Moise? Mai mult, Moise apare om ca și noi. Și asta ni se întâmplă nouă: când avem îndoieli, dar cum putem să ne rugăm? Nu ne vine să ne rugăm. Și este datorită acestei slăbiciuni a lui, în afară de forța sa, rămânem uimiți. Însărcinat de Dumnezeu să transmită poporului său Legea, fondator al cultului divin, mediator al celor mai înalte mistere, nu va înceta pentru acest motiv să întrețină strânse legături de solidaritate cu poporul său, în special în ora ispitei și a păcatului. Mereu alipit de popor. Moise n-a pierdut niciodată amintirea poporului său. Și aceasta este măreția păstorilor: a nu uita poporul, a nu uita rădăcinile. Este ceea ce Paul îi spune tânărului episcop iubit Timotei: „Amintește-ți de mama ta și de bunica ta, de rădăcinile tale, de poporul tău”. Moise este așa de prieten cu Dumnezeu încât poate vorbi cu el față în față (cf. Ex 33,11); și va rămâne așa de prieten cu oamenii încât simte milostivire pentru păcatele lor, pentru ispitele lor, pentru nostalgiile neprevăzute pe care evacuații le îndreaptă spre trecut, gândindu-se la timpul în care erau în Egipt.

Moise nu-l reneagă pe Dumnezeu, dar nu reneagă nici poporul său. Este coerent cu sângele său, este coerent cu glasul lui Dumnezeu. Așadar Moise nu este conducător autoritar și despot; dimpotrivă, cartea Numerilor îl definește „mai umil și blând decât orice om de pe pământ” (cf. 12,3). În pofida condiției sale de privilegiat, Moise nu încetează să aparțină acelei cete de săraci în duh care trăiesc făcând din încrederea în Dumnezeu viaticul drumului lor. Este un om al poporului.

Astfel, modul cel mai propriu de a se ruga al lui Moise va fi mijlocirea (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2574). Credința sa în Dumnezeu este una cu simțul de paternitate pe care îl are față de oamenii săi. Scriptura îl reprezintă în mod obișnuit cu mâinile întinse în sus, spre Dumnezeu, ca și cum ar fi o punte cu însăși persoana sa între cer și pământ. Chiar și în momentele mai dificile, chiar și în ziua în care poporul îl repudiază pe Dumnezeu și pe el însuși drept conducător făcându-și un vițel de aur, Moise nu se simte să pună deoparte pe oamenii săi. Este poporul meu. Este poporul tău. Este poporul meu. Nu-l renegă pe Dumnezeu nici pe poporul său. Și îi spune lui Dumnezeu: „Poporul acesta a săvârșit un păcat mare: și-au făcut un dumnezeu din aur. Iartă-le acum păcatul! Dacă nu, șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o!” (Ex 32,31-32). Moise nu pune la bătaie poporul. Este puntea, este mijlocitorul. Ambii, poporul și Dumnezeu, și el este în mijloc. Nu-i vinde pe oamenii săi pentru a face carieră. Nu este un cățărător, este un mijlocitor: pentru oamenii săi, pentru trupul lor, pentru istoria lor, pentru poporul său și pentru Dumnezeu care l-a chemat. Este puntea. Ce exemplu frumos pentru toți păstorii care trebuie să fie „punte”! Pentru aceasta, sunt numiți pontifex, punți. Păstorii sunt niște punți între poporul căruia îi aparțin și Dumnezeu, căruia îi aparține prin vocație. Așa este Moise: „Iartă-le, Doamne, păcatul, dacă tu nu ierți, șterge-mă din cartea pe care ai scris-o! Nu vreau să fac carieră cu poporul meu”.

Și aceasta este rugăciunea pe care adevărații credincioși o cultivă în viața lor spirituală. Deși experimentează lipsurile persoanelor și îndepărtarea lor de Dumnezeu, aceste persoane care se roagă nu le condamnă, nu le refuză. Atitudinea mijlocirii este proprie sfinților, care, imitându-l pe Isus, sunt „punți” între Dumnezeu și poporul său. În acest sens, Moise a fost cel mai mare profet al lui Isus, avocatul și mijlocitorul nostru (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2577). Și astăzi, Isus este pontifex, este puntea între noi și Tatăl. Și Isus mijlocește pentru noi, îi arată Tatălui rănile care sunt prețul mântuirii noastre și mijlocește. Și Moise este figură a lui Isus care astăzi se roagă pentru noi, mijlocește pentru noi.

Moise ne stimulează să ne rugăm cu aceeași ardoare a lui Isus, să mijlocim pentru lume, să amintim că ea, în pofida tuturor fragilităților sale, aparține mereu lui Dumnezeu. Toți îi aparțin lui Dumnezeu. Cei mai urâți păcătoși, oamenii cei mai răi, conducătorii cei mai corupți, sunt fii ai lui Dumnezeu și Isus simte asta și mijlocește pentru toți. Și lumea trăiește și prosperă grație binecuvântării celui drept, grație rugăciunii de milostivire, grație acestei rugăciuni de milostivire, cel sfânt, cel drept, mijlocitorul, preotul, episcopul, papa, laicul, orice botezat, înalță neîncetat pentru oameni, în orice loc și în orice timp al istoriei. Să ne gândim la Moise, mijlocitorul. Și când vrem să condamnăm pe cineva și ne supărăm înăuntru – a ne supăra face bine însă a condamna nu face bine – să mijlocim pentru el: asta ne va ajuta mult.

* * *

Apel

Astăzi este „Ziua Conștiinței”, inspirată din mărturia diplomatului portughez Aristides de Sousa Mendes, care, în urmă cu optzeci de ani, a decis să urmeze glasul conștiinței și a salvat viața la mii de evrei și alți persecutați. Fie ca întotdeauna și pretutindeni să fie respectată libertatea de conștiință; și fie ca fiecare creștin să dea exemplu de coerență cu o conștiință dreaptă și luminată de Cuvântul lui Dumnezeu.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; InfoSapientia.ro
Publicarea în original: 17.06.2020
Publicarea pe acest sit: 17.06.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.