Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
4. Primul apostolat

miercuri, 15 februarie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Continuăm catehezele noastre; tema pe care am ales-o este „Pasiunea pentru evanghelizare: zelul apostolic”. Pentru că a evangheliza nu înseamnă a spune: „Uite, blablabla” și nimic mai mult; există o pasiune care te implică în întregime: mintea, inima, mâinile, a merge… în întregime, toată persoana este implicată în această proclamare a evangheliei, și pentru aceasta vorbim de pasiunea de a evangheliza. După ce am văzut în Isus modelul și maestrul vestirii, trecem astăzi la primii discipoli, ceea ce a au făcut discipolii. Evanghelia spune că Isus „a constituit doisprezece, pe care i-a numit apostoli, ca să fie cu el și să-i trimită să predice” (Mc 3,14), două lucruri: pentru ca să fie cu el și să-i trimită să predice. Există un aspect care pare contradictoriu: îi cheamă pentru ca să fie cu el și pentru ca să meargă să predice. Ne-ar veni să spunem: ori una ori alta, ori a fi cu el, ori a merge. În schimb nu: pentru Isus nu există a merge fără a fi cu el și nu există a fi cu el fără a merge. Nu este ușor să înțelegem asta, dar așa este. Să încercăm să înțelegem un pic care este sensul cu care Isus spune aceste lucruri.

foto: Vatican Media

Înainte de toate nu există a merge fără a fi cu el: înainte de a-i trimite pe discipoli în misiune, Cristos – spune Evanghelia – îi „cheamă la el” (cf. Mt 10,1). Vestirea se naște din întâlnirea cu Domnul; orice activitate creștină, mai ales misiunea, începe de acolo. Nu se învață într-o academie: nu! Începe de la întâlnirea cu Domnul. De fapt, a-l mărturisi înseamnă a-l iradia; dar, dacă nu primim lumina sa, vom fi stinși; dacă nu-l frecventăm, ne vom duce pe noi înșine și nu pe el – mă duc pe mine și nu pe el -, și totul va fi zadarnic. Așadar, poate să ducă evanghelia lui Isus numai persoana care este cu el. Unul care nu este cu el nu poate duce evanghelia. Va duce idei, dar nu Evanghelia. La fel, însă, nu este a fi cu el fără a merge. De fapt, a-l urma pe Cristos nu este un fapt intimist: fără vestire, fără slujire, fără misiune relația cu Isus nu crește. Observăm că în Evanghelie Domnul îi trimite pe discipoli înainte de a fi terminat pregătirea lor: puțin după ce i-a chemat, deja îi trimite! Asta înseamnă că experiența misiunii face parte din formarea creștină. Așadar, să ne amintim de aceste două momente constitutive pentru fiecare discipol: a fi cu Isus și a merge, trimiși de Isus.

Chemându-i pe discipoli și înainte de a-i trimite, Cristos le adresează un discurs, cunoscut ca „discurs misionar” – așa se numește în Evanghelie. Se află la capitolul 10 din Evanghelia lui Matei și este precum „constituția” vestirii. Din acel discurs, pe care vă sfătuiesc să-l citiți astăzi – este numai o mică pagină din Evanghelie -, scot trei aspecte: de ce să vestim, ce anume să vestim și cum să vestim.

De ce să vestim. Motivația se află în cuvintele lui Isus, pe care ne va face bine să ni le amintim: „În dar ați primit, în dar să dați” (v. 8). Sunt aceste cuvinte. Dar de ce să vestim? Pentru că în dar am primit și în dar trebuie să dau. Vestirea nu pornește de la noi, ci de la frumusețea a ceea ce am primit gratis, fără merit: a-l întâlni pe Isus, a-l cunoaște, a descoperi că suntem iubiți și mântuiți. Este un dar așa de mare încât nu putem să-l ținem pentru noi, simțim nevoia de a-l răspândi; însă în același stil, adică în gratuitate. Cu alte cuvinte: avem un dar, de aceea suntem chemați să devenim dar; am primit un dar și vocația noastră este noi să devenim dar pentru ceilalți; există în noi bucuria de a fi copii ai lui Dumnezeu, trebuie împărtășită cu frații și surorile care încă nu știu asta! Acesta este motivul vestirii. A merge și a duce bucuria a ceea ce noi am primit.

Al doilea: așadar, ce anume să vestim? Isus spune: „Predicați, spunând: «S-a apropiat împărăția cerurilor»” (v. 7). Iată ce anume trebuie spus, înainte de toate și în toate: Dumnezeu este aproape. Dar, nu uitați niciodată acest lucru: Dumnezeu a fost mereu aproape de popor, el însuși a spus asta poporului. A spus așa: „Priviți, care Dumnezeu este aproape de națiuni așa cum eu sunt aproape de voi?”. Apropierea este unul din lucrurile importante ale lui Dumnezeu. Sunt trei lucruri importante: apropiere, milostivire și duioșie. Să nu uităm asta. Cine este Dumnezeu? Cel Apropiat, Cel Duios, Cel Milostiv. Aceasta este realitatea lui Dumnezeu. Noi, predicând, adesea îi invităm pe oameni să facă ceva, și acest lucru este bun; dar să nu uităm că mesajul principal este că el este aproape: apropiere, milostivire și duioșie. A primi iubirea lui Dumnezeu este mai dificilă pentru că noi vrem să fim mereu în centru, noi vrem să fim protagoniști, suntem mai înclinați să facem decât să ne lăsăm plăsmuiți, mai mult să vorbim decât să ascultăm. Dar, dacă pe primul loc este ceea ce facem, protagoniștii vom fi tot noi. În schimb vestirea trebuie să-i dea primatul lui Dumnezeu: a-i da primatul lui Dumnezeu, pe primul loc Dumnezeu, și a da celorlalți oportunitatea de a-l primi, de a ne da seama că el este aproape. Și eu, în spate.

Al treilea punct: cum să vestim. Este aspectul asupra căruia Isus se lungește mai mult: cum să vestim, care este metoda, care trebuie să fie limbajul pentru a vesti; este semnificativ: ne spune că modul, stilul este esențial în mărturie. Mărturia nu implică numai mintea și a spune ceva, conceptele: nu. Implică totul, minte, inimă, mâini, totul, cele trei limbaje ale persoanei: limbajul gândirii, limbajul afectului și limbajul acțiunii. Cele trei limbaje. Nu se poate evangheliza numai cu mintea sau numai cu inima sau numai cu mâinile. Implică totul. Și, în stil, importantă este mărturia, cum ne vrea Isus. Spune așa: „Vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor” (v. 16). Nu ne cere să știm să înfruntăm lupii, adică să fim capabili să argumentăm, că contrazicem și să ne apărăm: nu. Noi am gândi așa: devenim relevanți, numeroși, prestigioși și lumea ne va asculta și ne va respecta și vom învinge lupiii: nu, nu este așa. Nu, vă trimit ca pe niște oi, ca pe niște miei – acest lucru este important. Dacă tu nu vrei să fii oaie, nu te va apăra Domnul de lupi. Descurcă-te cum poți. Dar dacă tu ești oaie, fii sigur că Domnul te va apăra de lupi. A fi umili. Ne cere să fim așa, să fim blânzi și cu voința de a fi nevinovați, de a fi dispuși la sacrificiu; de fapt, asta reprezintă mielul: blândețe, nevinovăție, dăruire, duioșie. Și el, Păstorul, va recunoaște mieii săi și îi va ocroti de lupi. În schimb, mieii îmbrăcați în lupi sunt demascați și defăimați. Un Părinte al Bisericii scria: „Cât timp vom fi miei, vom învinge și, chiar dacă vom fi înconjurați de lupi numeroși, vom reuși să-i depășim. Dar dacă vom deveni lupi vom fi înfrânți, pentru că vom fi lipsiți de ajutorul păstorului. El nu paște lupi, ci miei” (Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilia 33 despre Evanghelia lui Matei). Dacă eu vreau să fiu al Domnului, trebuie să las ca el să fie păstorul meu și el nu este păstor de lupi, este păstor de miei, blânzi, umili, iubitori față de Dumnezeu.

Tot despre cum să vestim, este uimitor că Isus, în loc să prescrie ce să se ia în misiune, spune ce să nu se ia. Uneori, unul vede vreun apostol, vreo persoană care se mută, vreun creștin care spune că este apostol și și-a dat viața Domnului, și ia cu el atâtea bagaje: dar acest lucru nu este al Domnului, Domnul te ușurează de echipament și spune ce anume să nu iei: „Nu luați nici aur, nici argint, nici ban la brâu, nici desagă pentru drum, nici două tunici, nici încălțăminte și nici toiag” (v. 9-10). Să nu se ia nimic. Spune să nu ne sprijinim pe certitudinile materiale, să mergem în lume fără mondenitate. Acest lucru trebuie spus: eu merg în lume nu cu stilul lumii, nu cu valorile lumii, nu cu mondenitatea – pentru Biserică, a cădea în mondenitate este cel mai rău lucru care se poate întâmpla. Merg cu simplitate. Iată cum se vestește: mai mult arătându-l pe Isus decât vorbind despre Isus. Și cum îl arătăm pe Isus? Cu mărturia noastră. Și în sfârșit, mergând împreună, în comunitate: Domnul îi trimite pe toți discipolii, dar niciunul nu merge singur. Biserica apostolică este în întregime misionară și în misiune regăsește unitatea sa. Așadar: a merge blânzi și buni ca mieii, aceasta este cheia succesului evanghelizării. Să primim aceste invitații ale lui Isus: cuvintele sale să fie punctul nostru de referință.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.02.2023
Publicarea pe acest sit: 15.02.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.