Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Fericiri:
8. „Fericiți făcătorii de pace, pentru că ei
vor fi numiți fiii lui Dumnezeu (Mt 5,9)
miercuri, 15 aprilie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Cateheza de astăzi este dedicată celei de-a șaptea fericiri, cea a „făcătorilor de pace”, care sunt proclamați fii ai lui Dumnezeu. Mă bucur că ea vine imediat după Paști, pentru că pacea lui Cristos este rod al morții și învierii sale, așa cum am ascultat în lectura din sfântul Paul. Pentru a înțelege această fericire trebuie explicat sensul cuvântului „pace”, care poate să fie răstălmăcit sau uneori banalizat.

Trebuie să ne orientăm între două idei de pace: prima este cea biblică, unde apare cuvântul foarte frumos shalóm, care exprimă belșug, înflorire, bunăstare. Când în ebraică se urează shalóm, se urează o viață frumoasă, deplină, prosperă, dar și conform adevărului și dreptății, care vor avea împlinire în Mesia, principe al păcii (cf. Is 9,6; Mih 5,4-5).

Este după aceea celălalt sens, mai răspândit, prin care cuvântul „pace” este înțeles ca un soi de liniște interioară: sunt liniștit, sunt în pace. Aceasta este o idee modernă, psihologică și mai subiectivă. Se crede în mod obișnuit că pacea este liniște, armonie, echilibru interior. Această accepție a cuvântului „pace” este incompletă și nu poate fi absolutizată, pentru că în viață neliniștea poate să fie un important moment de creștere. De atâtea ori însuși Domnul seamănă în noi neliniștea pentru a merge în întâmpinarea lui, pentru a-l găsi. În acest sens este un important moment de creștere; în timp ce se poate întâmpla ca liniștea interioară să corespundă unei conștiințe liniștite și nu unei adevărate răscumpărări spirituale. De atâtea ori Domnul trebuie să fie „semn de contradicție” (cf. Lc 2,34-35), zdruncinând siguranțele noastre false, pentru a ne duce la mântuire. În acel moment pare să nu avem pace, însă Domnul este cel care ne pune pe acest drum pentru a ajunge la pacea pe care el însuși ne-o va da.

În acest moment trebuie să amintim că Domnul înțelege pacea sa ca diferită de cea umană, cea a lumii, când spune: „Pace vă las vouă, pacea mea v-o dau vouă. Eu nu v-o dau așa cum o dă lumea” (In 14,27). Pacea lui Isus este o altă pace, diferită de cea lumească.

Să ne întrebăm: cum dă lumea pacea? Dacă ne gândim la conflictele războinice, războaiele se încheie, în mod normal, în două moduri: ori cu înfrângerea uneia din cele două părți, ori cu tratate de pace. Nu putem decât să dorim și să ne rugăm ca să se ia mereu această a doua cale; însă trebuie să considerăm că istoria este o infinită serie de tratate de pace dezmințite de războaie succesive, sau de metamorfoza acelorași războaie în alte moduri sau în alte locuri. Și în timpul nostru, un război „pe bucăți” este dus pe mai multe scenarii și în diferite modalități1. Trebuie măcar să suspectăm că în cadrul unei globalizări făcute mai ales din interese economice sau financiare, „pacea” unora corespunde „războiului” altora. Și aceasta nu este pacea lui Cristos!

În schimb, cum „dă” Domnul Isus pacea sa? L-am ascultat pe sfântul Paul spunând că pacea lui Cristos este „să facă din două, una” (cf. Ef 2,14), să anuleze dușmănia și să reconcilieze. Și drumul pentru a împlini această operă de pace este trupul său. De fapt, el reconciliază toate lucrurile și face pace cu sângele crucii sale, așa cum spune în altă parte același apostol (cf. Col 1,20).

Și aici mă întreb, putem să ne întrebăm toți: cine sunt, așadar, „făcătorii de pace”? A șaptea fericire este cea mai activă, explicit operativă; expresia verbală este asemănătoare cu aceea folosită în primul verset al Bibliei pentru creație și indică inițiativă și hărnicie. Iubirea față de natură este creatoare – iubirea este mereu creatoare – și caută reconcilierea cu orice preț. Sunt numiți fii ai lui Dumnezeu cei care au învățat arta păcii și o exercită, știu că nu există reconciliere fără dăruirea propriei vieți, și că pacea trebuie căutată mereu și oricum. Mereu și oricum: să nu uităm asta! Trebuie căutată astfel. Aceasta nu este o lucrare autonomă rod al propriilor capacități, este manifestare a harului primit de la Cristos, care este pacea noastră, care ne-a făcut fii ai lui Dumnezeu.

Adevărata shalóm și adevăratul echilibru interior izvorăsc din pacea lui Cristos, care vine din Crucea sa și generează o umanitate nouă, întrupată într-o infinită ceată de sfinți și sfinte, inventivi, creativi, care au gândit căi mereu noi pentru a iubi. Sfinții, sfintele care construiesc pacea. Această viață ca fii ai lui Dumnezeu, care prin sângele lui Cristos caută și regăsesc pe frații lor, este adevărata fericire. Fericiți cei care merg pe această cale!

Și din nou Paște fericit tuturor, în pacea lui Cristos!

Notă

1 Cf. Omilie în Mausoleul Militar din Redipuglia, 13 septembrie 2014; Omilia la Sarajevo, 6 iunie 2015; Discurs la Consiliul Pontifical pentru Textele Legislative, 21 februarie 2020.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.04.2020
Publicarea pe acest sit: 15.04.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.