Audiența generală de miercuri

Cateheze despre discernământ
12. Vigilența
miercuri, 4 decembrie 2022

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Intrăm de acum în faza finală a acestui parcurs de cateheze despre discernământ. Am pornit de la exemplul Sfântului Ignațiu de Loyola; apoi am luat în considerare elementele discernământului – adică rugăciunea, cunoașterea de noi înșine, dorința și „cartea vieții” -; ne-am oprit asupra dezolării și mângâierii, care formează „materia” sa; și apoi am ajuns la confirmarea alegerii făcute.

Vatican Media

Consider necesar să insereze la acest punct referința la o atitudine esențială pentru ca toată munca făcută pentru a discerne ceea ce este mai bun și a lua decizia bună să nu fie pierdută, și aceasta ar fi atitudinea vigilenței. Noi am făcut discernământul, mângâierea și dezolarea; am ales un lucru… totul merge bine, dar acum a veghea: atitudinea vigilenței. Pentru că, de fapt, riscul există, așa cum am auzit în textul din evanghelie care a fost citit. Riscul există și este că această „persoană care indispune”, adică Cel Rău, poate să ruineze totul, făcându-ne să ne întoarcem la punctul de plecare, ba chiar într-o condiție și mai rea. Și asta se întâmplă, pentru aceasta trebuie să fim atenți și să veghem. Iată pentru ce este indispensabil să fim vigilenți. De aceea astăzi mi s-a părut oportun să scot în evidență această atitudine, de care avem nevoie toți pentru ca procesul de discernământ să poată ajunge la bun sfârșit și să rămână acolo.

De fapt, în predica sa Isus insistă mult asupra faptului că discipolul bun este vigilent, nu adoarme, nu se lasă cuprins de siguranță excesivă atunci când lucrurile merg bine, ci rămâne atent și gata să-și facă datoria.

De exemplu, în Evanghelia lui Luca, Isus spune: „Să fie coapsele voastre încinse și luminile aprinse, iar voi fiți asemenea oamenilor care-și așteaptă stăpânul să se întoarcă de la nuntă ca să-i deschidă de îndată ce vine și bate la ușă! Fericiți acei servitori pe care stăpânul, când va veni, îi găsește veghind! Adevăr vă spun, se va încinge, îi va așeza la masă și, venind, îi va servi” (12,35-37).

A veghea pentru a păzi inima noastră și a înțelege ce se întâmplă înăuntru. Este vorba de dispoziția sufletească a creștinilor care așteaptă venirea finală a Domnului; dar se poate înțelege și ca atitudinea obișnuită pe care trebuie s-o avem în conduita de viață, în așa fel încât bunele noastre alegeri, făcute uneori după un discernământ angajant, să poată continua în manieră perseverentă și coerentă și să aducă rod.

Dacă lipsește vigilența, este foarte puternic, cum spuneam, riscul ca totul să fie pierdut. Nu este vorba de un pericol de ordin psihologic, ci de ordine spirituală, o adevărată cursă a duhului rău. De fapt, acesta așteaptă chiar momentul în care noi suntem prea siguri de noi înșine, acesta este pericolul: „Sunt sigur de mine însumi, am învins, acum mă simt bine…”, acela este momentul în care duhul rău așteaptă, când totul merge bine, când lucrurile merg „cu pânzele umflate” și avem, cum se spune, „vântul din pupa”. De fapt, în mica parabolă evanghelică pe care am ascultat-o, se spune că duhul necurat, când se întoarce în casa din care ieșise, „o găsește nelocuită, măturată și pusă în ordine” (Mt 12,44). Totul este la locul său, totul este în ordine, dar stăpânul casei unde este? Nu este. Nu este nimeni care să o supravegheze și care să o păzească. Aceasta este problema. Stăpânul casei nu este, a ieșit, s-a distras, sau este în casă, dar adormit, așadar este ca și cum nu ar fi. Nu este vigilent, nu este atent, pentru că este prea sigur de sine și a pierdut umilința de a păzi propria inimă. Trebuie să păzim mereu casa noastră, inima noastră și să nu fim distrași și să mergem… pentru că aici este problema, cum spune parabola.

Așadar, duhul rău poate profita de asta și să se întoarcă în casa aceea. Însă spune Evanghelia că nu se întoarce singur, ci împreună cu alte „șapte duhuri mai rele decât el” (v. 45). O companie necinstită, o bandă de delincvenți. Dar – ne întrebăm – cum este posibil să poată intra nederanjați? Cum de stăpânul nu-și dă seama de asta? Nu a fost așa de bun să facă discernământul și să-i alunge? Nu a avut și complimentele prietenilor săi și ale vecinilor pentru acea casă așa de frumoasă și elegantă, așa de ordonată și curată? Da, dar poate tocmai pentru asta s-a îndrăgostit prea mult de casă, adică de sine însuși, și a încetat să-l aștepte pe Domnul, să aștepte venirea Mirelui; poate de frică să nu ruineze acea ordine nu mai primea pe nimeni, nu îi invita pe săraci, pe cei fără adăpost, pe cei care deranjează… Un lucru este sigur: aici este la mijloc orgoliul rău, prezumția de a fi drepți, de a fi buni, de a fi în ordine. De atâtea ori auzim spunându-se: „Da, eu eram rău înainte, m-am convertit și acum, acum casa este în ordine mulțumire fie lui Dumnezeu, și stai liniștit pentru asta…”. Când ne încredem prea mult în noi înșine și nu în harul lui Dumnezeu, atunci Cel Rău găsește ușa deschisă. Atunci organizează expediția și ia în posesie casa aceea. Și Isus conclude: „și cele de pe urmă ale acelui om vor deveni mai rele decât cele dintâi” (v. 45).

Dar stăpânul nu-și dă seama de asta? Nu, pentru că aceștia sunt diavoli educați: intră fără ca tu să-ți dai seama, bat la ușă, sunt respectuoși. „Nu merge bine, hai, hai, intră…” și apoi la sfârșit comandă ei în sufletul tău. Fiți atenți la acești mici drăcușori, la acești diavoli: diavolul este educat, când se preface că este un mare domn. Pentru că intră în casa noastră ca unul dintre noi și apoi se dezvăluie așa cum este la el acasă. Casa trebuie păzită de această înșelătorie a diavolilor educați. Și mondenitatea spirituală merge pe acest drum, mereu.

Iubiți frați și surori, pare imposibil, dar este așa. De atâtea ori pierdem, suntem învinși în bătălii, din cauza acestei lipse de vigilență. De atâtea ori, probabil, Domnul a dat atâtea haruri și la sfârșit nu suntem capabili să perseverăm în acest har și pierdem tot, pentru că ne lipsește vigilența: nu am păzit ușile. Și apoi am fost înșelați de cineva care vine, educat, și se pune înăuntru și salutare… diavolul are aceste lucruri. Fiecare poate să verifice asta gândindu-se și la propria istorie personală. Nu este suficient a face un discernământ bun și a face o alegere bună. Nu, nu este suficient: trebuie să rămânem vigilenți, să păzim acest har pe care Dumnezeu ni l-a dat, dar să veghem, pentru că tu poți să-mi spui: „Dar când eu văd vreo dezordine, îmi dau seama imediat că este diavolul, că este o ispită…”, da, dar de data aceasta este travestit în înger: diavolul știe să se travestească în înger, intră cu vorbe respectuoase și te convinge și la sfârșit este lucrul mai rău decât la început… Trebuie să rămânem vigilenți, să veghem inima. Dacă eu aș întreba astăzi pe fiecare din noi și chiar pe mine însumi: „Ce se întâmplă în inima ta?”. Poate că n-am ști să spunem tot: am spune unul sau două lucruri, dar nu tot. A supraveghea inima, pentru că vigilența este semn de înțelepciune, este semn mai ales de umilință, pentru că ne este frică să cădem, iar umilința este calea maestră a vieții creștine.

* * *

Vouă tuturor vă indic figura Sfântului Ioan al Crucii, preot și învățător al Bisericii, a cărui comemorare liturgică o celebrăm astăzi. După exemplul acestui mare maestru spiritual, mărturisiți în existența zilnică adeziunea voastră la voința lui Dumnezeu. Și să reînnoim apropierea noastră de martirizatul popor ucrainean, perseverând în rugăciunea ferventă pentru acești frați și surori ai noștri care suferă mult.

Fraților și surorilor, eu vă spun: se suferă mult în Ucraina, mult, mult! Și eu aș vrea să atrag atenția un pic asupra Crăciunului apropiat, și asupra sărbătorilor. Este frumos a sărbători Crăciunul, a face sărbătorile… dar să scădem un pic nivelul cheltuielilor de Crăciun – așa se numesc. Să facem un Crăciun mai umil, cu cadouri mai umile. Să trimitem ceea ce economisim poporului ucrainean, care are nevoie, suferă mult; le este foame, simt frigul și atâția mor pentru că nu există medici, asistenți la îndemână. Să nu uităm: un Crăciun, da; în pace cu Domnul, da, dar cu ucrainenii în inimă. Și să facem acel gest concret pentru ei.

Invitându-vă pe toți să intensificați pregătirea spirituală pentru Crăciunul de acum aproape, din inimă vă binecuvânteze și acum toți împreună să ne rugăm Tatăl Nostru.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 14.12.2022
Publicarea pe acest sit: 14.12.2022
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.