Audiența generală de miercuri

Cateheze despre rugăciune:
2. Rugăciunea creștinului
miercuri, 13 mai 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Facem astăzi al doilea pas pe drumul de cateheză despre rugăciune, început săptămâna trecută.

Rugăciunea aparține tuturor: oamenilor de orice religie, și probabil și celor care nu practică niciuna. Rugăciunea se naște în secretul ființei noastre, în acel loc interior pe care adesea autorii spirituali îl numesc „inimă” (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2562-2563). Așadar, a ne ruga, în noi nu este ceva periferic, nu este vreo facultate secundară și marginală a noastră, ci este misterul mai interior decât noi înșine. Acest mister se roagă. Emoțiile se roagă, dar nu se poate spune că rugăciunea este numai emoție. Inteligența se roagă, dar rugăciunea nu este numai un act intelectual. Trupul se roagă, dar se poate vorbi cu Dumnezeu și în cea mai gravă invaliditate. Așadar, tot omul se roagă, dacă se roagă „inima” sa.

Rugăciunea este un elan, este o invocație care merge dincolo de noi înșine: ceva ce se naște în interiorul persoanei noastre și se prelungește, pentru că simte nostalgia unei întâlniri. Acea nostalgie care este mai mult decât o nevoie, mai mult decât o necesitate: este un drum. Rugăciunea este glasul unui „eu” care șovăie, care înaintează pe bâjbâite, în căutarea unui „tu„. Întâlnirea între „eu” și „tu” nu se poate face cu calculatoarele: este o întâlnire umană și de atâtea ori se înaintează pe bâjbâite pentru a-l găsi pe acel „tu” pe care „eul” meu îl caută.

În schimb rugăciunea creștinului se naște dintr-o revelație: acel „tu” n-a rămas învăluit în mister, ci a intrat în relație cu noi. Creștinismul este religia care celebrează încontinuu „manifestarea” lui Dumnezeu, adică epifania sa. Primele sărbători din anul liturgic sunt celebrarea acestui Dumnezeu care nu rămâne ascuns, dar care oferă oamenilor prietenia sa. Dumnezeu revelează gloria sa în sărăcia din Betleem, în contemplația magilor, în botezul de la Iordan, în minunea de la nunta din Cana. Evanghelia lui Ioan se încheie marele imn din prolog cu o afirmație sintetică: „Nimeni nu l-a văzut vreodată pe Dumnezeu; Fiul unic al lui Dumnezeu, cel care este spre pieptul Tatălui, el l-a revelat” (1,18). Isus ni l-a revelat pe Dumnezeu.

Rugăciunea creștinului intră în relație cu Dumnezeul cu față foarte duioasă, care nu vrea să provoace nicio frică oamenilor. Aceasta este prima caracteristică a rugăciunii creștine. Dacă oamenii erau obișnuiți din totdeauna să se apropie de Dumnezeu un pic temători, un pic înspăimântați de acest mister fascinant și cutremurător, dacă s-au obișnuit să-l venereze cu o atitudine servilă, asemenea aceleia a unui supus care nu vrea să fie lipsit de respect față de stăpânul său, creștinii, în schimb, i se adresează lui îndrăznind să-l numească în mod confident cu numele de „Tată”. Ba chiar, Isus folosește celălalt cuvânt: „tătic”.

Creștinismul a îndepărtat din legătura cu Dumnezeu orice raport „feudal”. În patrimoniul credinței noastre nu sunt prezente expresii cum ar fi „supunere”, „sclavie” sau „vasalitate”; ci sunt cuvinte ca „alianță”, „prietenie”, „promisiune”, „comuniune”, „apropiere”. În lungul său discurs de rămas-bun adresat discipolilor, Isus spune așa: „Nu vă mai numesc servitori, pentru că servitorul nu știe ce face stăpânul lui. Însă v-am numit pe voi prieteni pentru că toate câte le-am auzit de la Tatăl vi le-am făcut cunoscute. Nu voi m-ați ales pe mine, ci eu v-am ales pe voi și v-am constituit ca să mergeți și să aduceți rod, iar rodul vostru să rămână, pentru ca orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea” (In 15,15-16). Însă acesta este un cec în alb: „orice îl veți ruga pe Tatăl în numele meu să vă dea”!

Dumnezeu este prietenul, aliatul, mirele. În rugăciune se poate stabili un raport de destăinuire cu el, și în felul acesta în „Tatăl nostru” Isus ne-a învățat să-i adresăm o serie de cereri. Lui Dumnezeu putem să-i cerem tot, tot; să-i explicăm tot, să-i relatăm tot. Nu contează dacă în relația cu Dumnezeu ne simțim în greșeală: nu suntem prieteni buni, nu suntem fii recunoscători, nu suntem soți fideli. El continuă să ne iubească. Este ceea ce Isus demonstrează definitiv la Ultima Cină, atunci când spune: „Acest potir este noua alianță în sângele meu, vărsat pentru voi” (Lc 22,20). În acel gest Isus anticipă în cenacol misterul crucii. Dumnezeu este aliat fidel: dacă oamenii încetează să iubească, el însă continuă să iubească, deși iubirea îl conduce la Calvar. Dumnezeu este mereu aproape de ușa inimii noastre și așteaptă ca să-i deschidem. Și uneori bate la ușa inimii, dar nu agresează: așteaptă. Răbdarea lui Dumnezeu față de noi este răbdarea unui tătic, a unuia care ne iubește mult. Aș spune, este răbdarea unui tătic și a unei mame împreună. Mereu aproape de inima noastră și atunci când bate la ușă face asta cu duioșie și cu multă iubire.

Să încercăm toți să ne rugăm astfel, intrând în misterul alianței. Să stăm în rugăciune în brațele milostive ale lui Dumnezeu, să ne simțim învăluiți de acel mister de fericire care este viața trinitară, să ne simțim ca niște invitați care nu meritau atâta onoare. Și să-i repetăm lui Dumnezeu, în uimirea rugăciunii: e posibil ca tu să cunoști numai iubire? El nu cunoaște ura. El este urât, dar nu cunoaște ura. Cunoaște numai iubirea. Acesta este Dumnezeul căruia ne rugăm. Acesta este nucleul incandescent al oricărei rugăciuni creștine. Dumnezeul iubirii, Tatăl nostru care ne așteaptă și ne însoțește.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.05.2020
Publicarea pe acest sit: 13.05.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.