Audiența generală de miercuri

24. Rugăciunea în viața zilnică
miercuri, 10 februarie 2021

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În cateheza precedentă am văzut că rugăciunea creștină este „ancorată” în liturgie. Astăzi vom scoate în evidență cum de la liturgie ea se întoarce mereu la viața zilnică: pe străzi, în birouri, în mijloacele de transport… Și acolo continuă dialogul cu Dumnezeu: cel care se roagă este ca îndrăgostitul, care poartă mereu în inimă persoana iubită, oriunde s-ar afla el.

De fapt, totul este asumat în acest dialog cu Dumnezeu: fiecare bucurie devine motiv de laudă, fiecare încercare este ocazie pentru o cerere de ajutor. Rugăciunea este mereu vie în viață, ca focul din jar, chiar și atunci când gura nu vorbește, însă inima vorbește. Fiecare gând, chiar dacă este aparent „profan”, poate să fie impregnat de rugăciune. Și în inteligența umană există un aspect care se roagă; de fapt ea este o fereastră care dă spre mister: luminează puținii pași care stau în fața noastră și apoi se deschide la realitatea întreagă, această realitate care o precedă și o depășește. Acest mister nu are un chip neliniștitor sau înfricoșător, nu: cunoașterea lui Cristos ne face încrezători că acolo unde ochii noștri și ochii minții noastre nu pot vedea, nu există nimicul, ci există cineva care ne așteaptă, există un har infinit. Și astfel rugăciunea creștină transmite în inima umană o speranță invincibilă: orice experiență ar atinge drumul nostru, iubirea lui Dumnezeu o poate transforma în bine.

În această privință, Catehismul spune: „Învățăm să ne rugăm în anumite momente, ascultând cuvântul Domnului și participând la misterul său pascal, dar Duhul său ne este oferit în orice moment, în întâmplările din fiecare zi, pentru a face să izvorască rugăciunea. […] Timpul se află în mâinile Tatălui; noi îl întâlnim în prezent, nu ieri, nici mâine, ci astăzi” (nr. 2659). Astăzi îl întâlnesc pe Dumnezeu, mereu există acel astăzi al întâlnirii.

Nu există altă zi minunată ca acel astăzi pe care-l trăim. Oamenii care trăiesc mereu gândindu-se la viitor: „Dar viitorul va fi mai bine…”, însă nu iau acel astăzi așa cum vine: sunt oameni care trăiesc în fantezie, nu știu să ia concretul realului. Și acel astăzi este real, acel astăzi este concret. Și rugăciunea are loc în acel astăzi. Isus ne vine în întâmpinare astăzi, acest astăzi pe care-l trăim. Și rugăciunea este cea care transformă acest astăzi în har, sau mai bine zis, ne transformă: potolește mânia, susține iubirea, înmulțește bucuria, insuflă forța de a ierta. În vreun moment ni se va părea că nu mai suntem noi cei care trăim, ci harul trăiește și acționează în noi prin rugăciune. Și atunci când ne vine un gând de furie, de nemulțumire, care ne duce spre amărăciune. Să ne oprim și să-i spunem Domnului: „Unde ești? Și unde merg eu?”. Și Domnul este acolo, Domnul ne va da cuvântul corect, sfatul pentru a merge înainte fără acest suc amar al negativului. Pentru că rugăciunea, folosind un cuvânt profan, este întotdeauna pozitivă. Întotdeauna. Te duce înainte. Fiecare zi care începe, dacă este primită în rugăciune, este însoțită de curaj, așa încât problemele de înfruntat să nu mai fie piedici la fericirea noastră, ci apeluri ale lui Dumnezeu, ocazii pentru întâlnirea noastră cu el. Și când unul este însoțit de Domnul, se simte mai curajos, mai liber, precum și mai fericit.

Așadar, să ne rugăm mereu pentru toate și pentru toți, chiar și pentru dușmani. Isus ne-a sfătuit asta: „Rugați-vă pentru dușmani”. Să ne rugăm pentru cei dragi ai noștri, dar și pentru cei pe care nu-i cunoaștem; să ne rugăm chiar și pentru dușmanii noștri, așa cum am spus, cum ne invită adesea Scriptura să facem. Rugăciunea dispune la o iubire supraabundentă. Să ne rugăm mai ales pentru persoanele nefericite, pentru cei care plâng în singurătate și disperă ca să mai fie o iubire care pulsează pentru ei. Rugăciunea face minuni; și săracii atunci intuiesc, prin harul lui Dumnezeu, că, și în acea situație a lor de precaritate, rugăciunea unui creștin a făcut prezentă compasiunea lui Isus: de fapt, el privea cu mare duioșie mulțimile obosite și rătăcite ca oi fără păstor (cf. Mc 6,34). Domnul este – să nu uităm – Domnul compasiunii, al apropierii, al duioșiei: trei cuvinte care nu trebuie uitate niciodată. Pentru că este stilul Domnului: compasiune, apropiere, duioșie.

Rugăciunea ne ajută să-i iubim pe ceilalți, în pofida greșelilor lor și a păcatelor lor. Persoana este mereu mai importantă decât acțiunile sale, iar Isus nu a judecat lumea, ci a mântuit-o. Este o viață urâtă aceea a acelor persoane care mereu îi judecă pe ceilalți, mereu condamnă, judecă: este o viață urâtă, nefericită. Isus a venit pentru a ne mântui: deschide inima ta, iartă, justifică pe ceilalți, înțelege, și tu fii aproape de ceilalți, ai compasiune, ai duioșie ca Isus. Trebuie iubiți toți și fiecare amintind, în rugăciune, că suntem cu toții păcătoși și în același timp iubiți de Dumnezeu fiecare în parte. Iubind astfel această lume, iubind-o cu duioșie, vom descoperi că fiecare zi și fiecare lucru poartă ascuns în sine un fragment al misterului lui Dumnezeu.

Mai scrie Catehismul: „A te ruga în mijlocul întâmplărilor de fiecare zi și de fiecare clipă este una dintre tainele Împărăției, dezvăluite «celor mici», slujitorilor lui Cristos, «săracilor» din Fericiri. Vrednic și drept este să ne rugăm pentru ca venirea Împărăției dreptății și a păcii să influențeze mersul istoriei, dar este la fel de important să plămădim prin rugăciune și aluatul situațiilor umile de fiecare zi. Toate formele de rugăciune pot fi acea plămadă cu care Domnul asemuiește Împărăția” (nr. 2660).

Omul – persoana umană, bărbatul și femeia – este ca o suflare, ca un fir de iarbă (cf. Ps 144,4; 103,15). Filozoful Pascal scria: „Nu e nevoie ca universul întreg să se înverșuneze împotriva lui pentru a-l zdrobi. Un abur, o picătură de apă sunt de ajuns pentru a-l ucide” (Cugetări, 186). Suntem ființe fragile, dar știm să ne rugăm: aceasta este demnitatea noastră cea mai mare, și este tăria noastră. Curaj. A ne ruga în orice moment, în orice situație, pentru că Domnul este aproape de noi. Și atunci când o rugăciune este după inima lui Isus, obține minuni.

* * *

Apeluri

1. Exprim apropierea mea de victimele calamității petrecute în urmă cu trei zile în nordul Indiei, unde parte dintr-un ghețar s-a desprins provocând o inundație violentă, care a spulberat șantierele de la două centrale electrice. Mă rog pentru muncitorii decedați și pentru cei din familiile lor și pentru toate persoanele rănite și vătămate.

2. În Extremul Orient și în diferite părți ale lumii, vinerea viitoare, 12 februarie, multe milioane de bărbați și femei vor celebra Anul Nou lunar. Lor tuturor și familiilor lor doresc să trimit salutul meu cordial, împreună cu urarea ca noul an să aducă roade de fraternitate și solidaritate. În acest moment deosebit, în care sunt puternice preocupările pentru a înfrunta provocările pandemiei, care atinge nu numai fizicul și sufletul persoanelor, ci influențează și asupra relațiilor sociale, exprimă dorința ca fiecare să se poată bucura de sănătate deplină și de seninătate a vieții. În timp ce invit, în sfârșit, să ne rugăm pentru darul păcii și al oricărui alt bine, amintesc că ele se obțin cu bunătate, respect, clarviziune și curaj, neuitând niciodată să se aibă o grijă preferențială față de cei mai săraci și cei mai slabi.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 10.02.2021
Publicarea pe acest sit: 10.02.2021
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.