Audiența generală de miercuri

Cateheze despre Fericiri:
7. Fericiți cei curați cu inima,
pentru că ei îl vor vedea pe Dumnezeu (Mt 5,8)

miercuri, 1 aprilie 2020

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi citim împreună a șasea fericire, care promite vederea lui Dumnezeu și are drept condiție curăția inimii.

Spune un psalm: „Din partea ta îmi spune inima: «Căutați fața mea!». Eu caut, Doamne, fața ta. Nu-ți ascunde fața de la mine” (27,8-9).

Acest limbaj manifestă setea de o relație personală cu Dumnezeu, nu mecanică, nu un pic nebuloasă, nu: personală, pe care și cartea lui Iob o exprimă ca semn al unui raport sincer. Spune așa, cartea lui Iob: „Am auzit de tine după auzul urechii; dar acum ochiul meu te-a văzut” (Iob 42,5). Și de atâtea ori eu cred că acesta este drumul vieții, în raporturile noastre cu Dumnezeu. Cunoaștem după auzul urechii, dar cu experiența noastră mergem înainte, înainte, înainte și la sfârșit îl cunoaștem direct, dacă suntem fideli… Și aceasta este maturitatea Duhului.

Cum se ajunge la această intimitate, la cunoașterea lui Dumnezeu cu ochii? Ne putem gândi la discipolii din Emaus, de exemplu, care îl au pe Domnul Isus alături de ei, „însă ochii lor erau ținuți să nu-l recunoască” (Lc 24,16). Domnul va deschide privirea lor la sfârșitul unui drum care culmină cu frângerea pâinii și începuse cu un reproș: „O, nepricepuților și greoi la inimă în a crede toate cele spuse de profeți!” (Lc 24,25). Acela este reproșul de la început. Iată originea orbirii lor: inima lor nepricepută și greoaie. Și când inima este nepricepută și greoaie, nu se văd lucrurile. Se văd lucrurile parcă acoperite de nori. Aici se află înțelepciunea din această fericire: pentru a putea contempla este necesar să intrăm înăuntrul nostru și să facem spațiu lui Dumnezeu, pentru că, așa cum spune sfântul Augustin, „Dumnezeu este mai intim mie decât eu însumi” („interior intimo meo”Confesiuni, III,6,11). Pentru a-l vedea pe Dumnezeu nu este nevoie să schimbăm ochelarii sau punctul de observație, sau să schimbăm autori teologici care să învețe drumul: trebuie să eliberăm inima de înșelăciunile sale! Acest drum este unicul.

Aceasta este o maturizare decisivă: când ne dăm seama că dușmanul nostru cel mai rău, adesea, este ascuns în inima noastră. Bătălia cea mai nobilă este cea împotriva înșelăciunilor interioare pe care le generează păcatele noastre. Pentru că păcatele schimbă vederea interioară, schimbă evaluarea lucrurilor, arată lucruri care nu sunt adevărate, sau cel puțin care nu sunt așa de adevărate.

Așadar este important a înțelege ce este „curăția inimii”. Pentru a face asta trebuie amintit că pentru Biblie inima nu constă numai în sentimente, ci este locul cel mai intim al ființei umane, spațiul interior unde o persoană este ea însăși. Asta, conform mentalității biblice.

Aceeași Evanghelie a lui Matei spune: „Dacă lumina care este în tine este întuneric, cât de mare va fi întunericul!” (6,23). Această „lumină” este privirea inimii, perspectiva, sinteza, punctul din care se citește realitatea (cf. Exortația apostolică Evangelii gaudium, 143).

Dar ce înseamnă inimă „curată”? Cel curat cu inima trăiește în prezența Domnului, păstrând în inimă ceea ce este vrednic de relația cu El; numai așa posedă o viață „unificată”, liniară, nu sinuoasă ci simplă.

Inima purificată este deci rezultatul unui proces care implică o eliberare și o renunțare. Cel curat cu inima nu se naște astfel, a trăit o simplificare interioară, învățând să renege în sine răul, lucru care în Biblie se numește circumciziune a inimii (cf. Dt 10,16; 30,6; Ez 44,9; Ier 4,4).

Această purificare interioară implică recunoașterea acelei părți a inimii care este sub influența răului – „Știți, părinte, eu simt așa, gândesc așa, văd așa, și acest lucru este urât”: a recunoaște partea urâtă, partea care este înnorată de rău – pentru a înțelege arta de a ne lăsa mereu învățați și conduși de Duhul Sfânt. Drumul de la inima bolnavă, de la inima păcătoasă, de la inima care nu poate vedea bine lucrurile, pentru că este în păcat, la plinătatea luminii inimii este lucrare a Duhului Sfânt. El este cel care ne conduce să parcurgem acest drum. Iată, prin acest drum al inimii, ajungem să-l „vedem pe Dumnezeu”.

În această vedere beatifică există o dimensiune viitoare, escatologică, precum în toate fericirile: este bucuria împărăției cerurilor spre care mergem. Însă există și cealaltă dimensiune: a-l vedea pe Dumnezeu înseamnă a înțelege planurile Providenței în ceea ce ni se întâmplă, a recunoaște prezența sa în sacramente, prezența sa în frați, mai ales săraci și suferinzi, și a-l recunoaște acolo unde el se manifestă (cf. Catehismul Bisericii Catolice, 2519).

Această fericire este un pic rodul precedentelor: dacă am ascultat setea de bine care locuiește în noi și suntem conștienți că trăim din milostivire, începe un drum de eliberare care durează toată viața și conduce până la cer. Este o muncă serioasă, un muncă pe care o face Duhul Sfânt dacă noi îi dăm spațiu pentru ca să facă asta, dacă suntem deschiși la acțiunea Duhului Sfânt. Pentru aceasta putem spune că o lucrare a lui Dumnezeu în noi – în încercările și în purificările vieții – și această lucrare a lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt duce la o bucurie mare, la o pace adevărată. Să nu ne fie frică, să deschidem ușile inimii noastre Duhului Sfânt pentru ca să ne purifice și să ne ducă înainte pe acest drum spre bucuria deplină!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 01.04.2020
Publicarea pe acest sit: 01.04.2020
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.