Anul Jubiliar al Milostivirii

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iași

Anul Jubiliar al Milostivirii
8 decembrie 2015 – 20 noiembrie 2016

Har vouă și pace de la Dumnezeu, Tatăl nostru, și de la Domnul Isus Cristos. (Fil 1,2)

Sfințiile Voastre, dragi frați și surori în Cristos,

Dând glas invitației Sfântului Părinte papa Francisc de a celebra cu mare însuflețire și grijă Anul Milostivirii Divine,

știind că nimic nu este mai vrednic de admirație și recunoștință decât darul iubirii, al vieții și al credinței, pe care le-am primit ca un dar gratuit al milostivirii divine,

după ce ne-am consultat cu toți ceilalți confrați episcopi din cadrul Conferinței Episcopilor și cu membrii Consiliului Prezbiteral asupra programului comun de celebrare a Jubileului Milostivirii, dorim să precizăm următoarele cu referință la desfășurarea celebrării anului pastoral 2015-2016:

Anul jubiliar începe la 8 decembrie 2015 când Sfântul Părinte va deschide la Roma poarta sfântă, simbolul începutului celebrării acestui eveniment istoric în toată lumea, după cum notează în bula de inaugurare a anului jubiliar. Reproduc în acest sens textul din Misericordiae vultus: „În sărbătoarea Neprihănitei Zămisliri voi avea bucuria de a deschide poarta sfântă. Cu această ocazie va fi o poartă a milostivirii, unde, oricine va intra, va putea experimenta iubirea lui Dumnezeu care consolează, care iartă și dăruiește speranță. În duminica următoare, a treia din Advent, se va deschide poarta sfântă în catedrala din Roma, bazilica «Sfântul Ioan din Lateran». După aceea, se va deschide poarta sfântă în celelalte bazilici papale. În aceeași duminică stabilesc ca în fiecare Biserică particulară, sau în concatedrală sau într-o biserică de semnificație specială, să se deschidă o asemenea poartă în catedrala care este Biserica mamă pentru toți credincioșii” (nr. 3).

Pentru Dieceza de Iași precizăm:

Poarta jubiliară a milostivirii se va deschide în catedrala Sfânta Fecioară Maria, Regină din Iași, în a treia duminică a Adventului, la Liturghia de la ora 11.00, cu participarea membrilor Consiliului Prezbiteral, ai Consiliului Pastoral Diecezan și a celorlalte structuri bisericești din Iași și dieceză.

În după-amiaza aceleiași zile, ca o ofertă specială pentru celelalte zone pastorale, Bacău și Bucovina, va avea loc deschiderea altor două porți jubiliare, una în orașul Bacău, în biserica Sfinții Apostoli Petru și Paul, prezidată de episcopul auxiliar, și alta, în sanctuarul marian din Cacica, prezidată de episcopul diecezan. Preoții și persoanele consacrate din zonele respective sunt invitați să participe în număr cât mai mare pentru a trăi în comuniune cu toți creștinii din apropierea acestor biserici și a beneficia din plin de acest moment de har și milostivire.

De asemenea, stabilim și cerem tuturor preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor din dieceza noastră:

– Pe parcursul întregului an al milostivirii, toate parohiile și structurile bisericești din întreaga dieceză să aleagă măcar o zi în care credincioșii să se îndrepte spre una din aceste porți sfinte pentru a beneficia de obținerea indulgenței plenare prevăzute pentru acest an al milostivirii. Programarea se va face sub coordonarea părinților decani împreună cu parohii, preoții și persoanele consacrate interesate.

– În fiecare parohie și în filialele mari se vor face zile de misiuni populare prezentate de diferiți părinți misionari, în așa fel încât să fie suficienți preoți confesori și să nu coincidă cu alte misiuni populare din apropiere. Programarea se va face de către fiecare părinte decan în acord cu părinții parohi respectivi.

– Institutele de învățământ teologic și Seminarial vor oferi ocazii de studii și simpozioane, ce vor fi anunțate din timp și corelate de curia noastră diecezană pentru o mai bună participare.

– Comunitățile care au drept obiectiv cultul Divinei Milostiviri vor avea grijă să fie declarate zile speciale, ca niște uși deschise promovării devoțiunilor către Isus milostivul și divina îndurare, propuse de sfântul Ioan Paul al II-lea, sfânta Faustina Kowalska și fericita Maica Speranța a lui Isus.

– Pelerinajele pentru a dobândi indulgența plenară trebuie să fie un semn special al acestui an. Îndemnăm, pe cât posibil, să fie astfel de pelerinaje la Roma, în diferite centre de spiritualitate din dieceză, la bisericile din jur, mai ales cu ocazia celebrării hramului.

– Oficiul pentru Cateheză va elabora și trimite din timp teme și puncte de reflecție adecvate timpurilor liturgice: Advent, Postul Mare și timpul de peste an.

– Cunoscând și dispoziția Sfântului Părinte papa Francisc (cf. Scrisoarea despre indulgența Anului Sfânt al Milostivirii), prin care toți preoții, parohii ori capelanii angajați în sectorul pastoral, primesc facultatea specială de a dezlega de cenzurile rezervate speciale, pentru a-i întâmpina cu toată grija pe penitenții ce vor apela la sacramentul Reconcilierii, cerem să se stabilească în fiecare parohie, în bisericile din filiale și în capelanii momente speciale cu programul ascultării mărturisirilor sau al spovezilor, aplicând cu înțelepciune și cu spirit părintesc recomandările unei adevărate și generoase milostiviri, după cuvântul evanghelistului: „Fiți milostivi, precum Tatăl vostru este milostiv” (Lc 6,36), bine știind că motoul Anului Sfânt este „milostivi ca Tatăl”.

– Celebrările legate de vinerea I vor fi pregătite cu grijă, iar vizitarea bolnavilor va fi continuată cu sfânt interes, pentru a se bucura de mângâierile inimii preamilostive a lui Isus.

– Nu trebuie uitată în nici un moment mama milostivirii, preacurata Fecioară Maria, care, mai mult ca orice altă făptură, a cunoscut profunzimea iubirii milostive a lui Dumnezeu, făcut om, pe care l-a însoțit până sub cruce, și care mamă a Bisericii și a celor greșitori i-a întărit pe apostoli în misiunea lor de a vesti faptele minunate ale lui Dumnezeu.

– „Rugăciunile noastre să se extindă și la alți sfinți care au făcut din milostivire misiunea lor de viață. Îndeosebi, gândul nostru este îndreptat spre marele apostol al milostivirii, sfânta Faustina Kowalska, care a fost aleasă și chemată să intre în profunzimile milostivirii divine și care vrea să ne dobândească să trăim și să mergem mereu în lumina iertării lui Dumnezeu și a încrederii de neclintit în iubirea sa”, așa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte papa Francisc, care îl urmează cu fidelitate pe sfântul Ioan Paul al II-lea, cel care a deschis drumul larg al milostivirii divine, declarând prima duminică de după Paști, Duminica Albă – Duminica Milostivirii Divine.

– Inițiativa celor „24 de ore pentru Domnul”, care se recomandă în zilele de vineri și sâmbătă înainte de duminica a IV-a din Postul Mare, trebuie să găsească în fiecare dieceză un loc aparte în acest an al milostivirii, în care mulți credincioși, mai ales tineri, pot și trebuie să găsească o fericită ocazie de a se apropia de sacramentul Reconcilierii și de a pătrunde mai adânc în sensul propriei vieți, iar confesorii sunt invitați să fie un adevărat semn al milostivirii Tatălui.

Sfințiile Voastre, dragi frați și surori

Conștienți de faptul că Dumnezeu nu încetează să deschidă larg „poarta inimii sale„, că din inima Treimii, din interiorul cel mai profund al misterului lui Dumnezeu izvorăște și curge fără încetare marele fluviu al milostivirii, să alergăm cu toții la tronul harului și să trăim cu mare însuflețire și bucurie acest an sfânt și acest jubileu al milostivirii, ne îndeamnă, cu multă încredere, autorul Scrisorii către Evrei: „Așadar, să ne apropiem cu toată încrederea de tronul harului ca să primim îndurare și să găsim ca ajutor harul său la timpul potrivit” (Evr 4,16).

Vom descoperi, în aceste momente fericite ale anului jubiliar, marea șansă și marea bucurie a milostivirii, dacă nu vom uita cuvintele și îndemnul marelui convertit și apostol al neamurilor: „Deoarece noi colaborăm cu el, vă mai îndemnăm să nu primiți harul lui Dumnezeu în zadar: «La momentul potrivit te-am ascultat și în ziua mântuirii te-am ajutat: iată, acum este momentul potrivit, iată, acum este ziua mântuirii»” (2Cor 6,1-2).

Mulțumindu-vă pentru o angajare profundă în trăirea Marelui Jubileu al Anului Milostivirii și pentru mărturisirea de credință în milostivirea lui Dumnezeu față de noi și față de întregul popor al lui Dumnezeu, vă transmit îmbrățișarea și dorința mea și a noastră de binecuvântare în suflet, în familii, în comunitățile parohiale și în casele călugărești, spunându-vă tuturor cu apostolul neamurilor: „Har vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Cristos, care s-a dat pe sine însuși pentru păcatele noastre ca să ne scoată din lumea prezentă, după voința lui Dumnezeu și a Tatălui nostru, căruia să-i fie glorie în vecii vecilor! Amin” (Gal 1,3-5).

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.12.2015
Publicarea pe acest sit: 02.12.2015
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.