Predica Papei la Liturghia cu hirotonire de preoţi

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia cu hirotonire de preoți
duminică, 21 aprilie 2013

Preaiubiți frați și surori,

Acești frați și fii ai noștri au fost chemați la ordinul prezbiteratului. Să reflectăm cu atenție la ce slujire vor fi ridicați în Biserică. Așa cum știți bine, Domnul Isus este Marele Preot al Noului Testament, dar în El și tot poporul sfânt al lui Dumnezeu a fost constituit popor sacerdotal. Totuși, dintre toți discipolii săi, Domnul Isus a voit să aleagă câțiva în mod deosebit, pentru ca exercitând public în Biserică în numele Său funcția sacerdotală în favoarea tuturor oamenilor, să continue misiunea Sa personală de învățător, preot și păstor.

De fapt, după cum pentru aceasta El a fost trimis de Tatăl, tot așa El i-a trimis la rândul Său în lume mai întâi pe Apostoli și apoi pe Episcopi și pe succesorii lor, cărora în sfârșit le-au fost dați drept colaboratori preoții, care, uniți cu ei în slujirea sacerdotală, sunt chemați la slujirea poporului lui Dumnezeu. După reflecție matură și rugăciune, acum urmează să ridicăm la ordinul preoților pe acești frați ai noștri, pentru ca în slujba lui Cristos, Învățător, Preot, Păstor, să coopereze la edificarea Trupului lui Cristos, care este Biserica, poporul lui Dumnezeu și templu sfânt al Duhului Sfânt. De fapt, ei vor fi configurați după Cristos, Marele și Veșnicul Preot, adică vor fi consacrați ca adevărați preoți ai Noului Testament și cu acest titlu, care îi unește în preoție cu Episcopul lor, vor fi predicatori ai Evangheliei, Păstori ai poporului lui Dumnezeu, și vor prezida acțiunile de cult, în special în celebrarea Jertfei Domnului.

În ce vă privește pe voi, frați și fii preaiubiți, care urmează să fiți promovați la ordinul prezbiteratului, luați în considerare că, exercitând slujirea Sfintei Învățături, veți fi părtași de misiunea lui Cristos, unic Învățător. Împărțiți tuturor acel Cuvânt al lui Dumnezeu pe care voi înșivă l-ați primit cu bucurie. Amintiți-vă de mamele voastre, de bunicele voastre, de cateheții voștri, care v-au dat Cuvântul lui Dumnezeu, credința… darul credinței! V-au transmis acest dar al credinței. Citiți și meditați cu asiduitate Cuvântul Domnului pentru a crede ceea ce ați citit, pentru a învăța ceea ce v-ați însușit în credință, pentru a trăi ceea ce ați învățat. Amintiți-vă și că Cuvântul lui Dumnezeu nu este proprietatea voastră: este Cuvânt al lui Dumnezeu. Și Biserica este păzitoarea Cuvântului lui Dumnezeu.

Așadar să fie hrană pentru poporul lui Dumnezeu învățătura voastră, bucurie și sprijin pentru credincioșii lui Cristos parfumul vieții voastre, pentru ca prin cuvânt și exemplu să edificați casa lui Dumnezeu, care este Biserica. Voi veți continua lucrarea sfințitoare a lui Cristos. Prin slujirea voastră, jertfa spirituală a credincioșilor este făcută desăvârșită, pentru că este unită cu jertfa lui Cristos, care prin mâinile voastre, în numele întregii Biserici, este oferită în mod nesângeros pe altar în celebrarea Sfintelor Taine. Așadar, recunoașteți ceea ce faceți, imitați ceea ce celebrați, pentru ca participând la misterul morții și învierii Domnului, să purtați moartea lui Cristos în mădularele voastre și să umblați cu El în noutatea vieții.

Cu Botezul veți constitui noi credincioși în poporul lui Dumnezeu. Cu Sacramentul Pocăinței veți ierta păcatele în numele lui Cristos și al Bisericii. Și astăzi vă cer în numele lui Cristos și al Bisericii: vă rog, nu încetați să fiți milostivi. Cu uleiul sfânt veți da alinare celor bolnavi și celor bătrâni: să nu vă fie rușine să aveți tandrețe față de bătrâni. Celebrând riturile sacre și înălțând în diferitele ore ale zile rugăciune de laudă și de implorare, veți deveni glas al poporului lui Dumnezeu și al întregii omeniri. Conștienți că ați fost aleși dintre oameni și constituiți în favoarea lor pentru a vă ocupa de lucrurile lui Dumnezeu, exercitați în bucurie și caritate sinceră opera sacerdotală a lui Cristos, orientați numai să fiți plăcuți lui Dumnezeu și nu vouă înșivă. Sunteți păstori, nu funcționari. Sunteți mediatori, nu intermediari.

În sfârșit, participând la misiunea lui Cristos, Cap și Păstor, în comuniune filială cu Episcopul vostru, angajați-vă să îi uniți pe credincioși într-o unică familie, pentru a-i conduce la Dumnezeu Tatăl prin intermediul lui Cristos în Duhul Sfânt. Să aveți mereu în fața ochilor exemplul Bunului Păstor, care nu a venit pentru a fi slujit, ci pentru a sluji și pentru a căuta să mântuiască ceea ce era pierdut.

Notă: predica rostită de Sfântul Părinte este în substanță „predica rituală” prevăzută în ediția italiană a Pontificalului Roman pentru hirotonirea preoților, pe care Papa a integrat-o cu diferite adăugiri personale.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 21.04.2013
Publicarea pe acest sit: 21.04.2013
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.