Pastorala de Paşti a PS Ioan Şişeştean

IOAN
din mila lui Dumnezeu și grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei,
Episcop român unit, greco-catolic, al Eparhiei de Maramureș

Onoratului cler și iubitului popor credincios: har, pace și mântuire de la Dumnezeu, iar de la noi arhierească binecuvântare!

„Dacă ați înviat împreună cu Cristos, pe cele de sus căutați-le, acolo unde este Cristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu”. (Epistola către Coloseni 3,1)

Iubiți frați în Cristos,

Retrăim în sufletele noastre dumnezeiescul eveniment petrecut, cu 1974 de ani în urmă, în grădina lui Iosif Arimateeanul din Ierusalim, unde Trupul Preasfânt al Răstignitului de pe Golgota, așezat vineri seara în mormânt și cu giulgiuri înfășurat, biruind moartea, ca un Stăpân al vieții, a înviat glorios din morți. Din nemărginita bucurie adusă nouă tuturor de Ziua învierii Domnului, de sfânta sărbătoare a Paștilor, Vă adresăm din inimă creștinescul salut „Cristos a înviat!”.

Ne bucurăm că moartea a fost învinsă, că iadul a fost prădat, că Adam a fost mântuit. Ne bucurăm că asupra istoriei omenirii a căzut binefăcătoare, nu numai lumina stelei Betleemului, ci și fulgerul mântuitor al Învierii Domnului. Astăzi, împreună cu toți martorii Învierii, mărturisim bucuroși: «Adevărat c-a înviat!»

Iubiți frați în Cristos,

În „Mesajul pentru Postul Mare 2007” sfântul părinte Papa Benedict al XVI-lea a îndemnat pe toți creștinii la „o reînnoită experiență a iubirii lui Dumnezeu dăruită nouă în Cristos”. Pornind de la cuvintele Scripturii „Vor privi la Cel pe Care L-au străpuns” (Ioan 19,37), să ne îndreptăm privirea cu mai multă intensitate, scrie Sfântul Părinte, la jertfa lui Cristos, „împreună cu Maria și Ioan, discipolul iubit”.

Așadar, cu părintească iubire în Cristos Domnul nostru, Vă îndemn și eu să redescoperim și noi valoarea Cuvântului revelat al Sfintelor Scripturi, izvorul cel preasfânt și preacurat și demn de crezare și de respect al revelației dumnezeiești.

Întreaga Sfântă Scriptură este o descoperire, o revelație. Prin Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, Dumnezeu spune lumii de după Adam: Mesia-Cristos va veni! Prin Sfânta Scriptură a Noului Testament, Dumnezeu spune omului: Fiul lui Dumnezeu-Cuvântul S-a întrupat și S-a jertfit pentru tine și pentru întreaga lume, pentru îndumnezeirea ta și pentru transfigurarea lumii!

Pentru a ilustra acest adevăr, autorii sacri, fiecare cu talentul său, au folosit genuri literare diferite (poeme, istorisiri, proverbe, parabole, imagini din viața zilnică), exprimându-se în stilul epocii în care au trăit și la nivelul științific de atunci, neavând ca scop să facă știință, ci pur și simplu să povestească istoria Creației și a Mântuirii oamenilor – planul lui Dumnezeu asupra omenirii și iubirea Lui nemărginită prin Isus.

Scopul principal al Bibliei este să transmită un mesaj religios, spiritual, din partea lui Dumnezeu. Este Marea Carte a familiei creștine, în care numele lui Dumnezeu e prezent în inima omenirii în mers spre El, prin încercările suferinței, iubirii și ale morții.

Pământenii au și tradus până acum Biblia în 2029 de limbi, considerând-o Cartea de căpătâi a omenirii, Cartea Vieții (Apocalipsă 3, 5).

Sfântul Tezaur al cuvintelor sacre Dumnezeu l-a așezat, spre curată păstrare și mântuitoare folosire, în Biserică,…cu dispoziție expresă: „De va mai adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu va trimite asupra lui pedepsele ce sunt scrise în cartea aceasta” (Apocalipsă 22,18). Totuși, în locul Bibliei, tradusă cu acribie după edițiile canonice verificate de Biserică (Septuaginta și Vulgata), se editează multe, foarte multe „biblii” de către „societăți” care, ori sunt indiferente față de textul sacru și îl traduc arbitrar, ori sunt interesate să producă dezbinări în Biserică și falsifică textul original. Ca să nu mai pomenim de satanicele apucături ale unor pretinși oameni de știință, ce aruncă pe piață tot felul de așa zise evanghelii sau descoperiri arheologice prin care atacă sfântul Adevăr descoperit nouă prin Fiul, de către Tatăl și Spiritul Sfânt. Feriți-vă sufletele de aceste unelte și uneltiri ale Satanei!

Iubiți frați în Cristos,

Protejați-vă sufletele cu sfântul cuvânt al Scripturii, prin care Dumnezeu spune creștinilor:

„Tuturor celor ce L-au primit pe Cristos, celor ce cred în numele Lui, le-a dat putere să devină fii ai lui Dumnezeu” (Evanghelia după Ioan 1,12).

„Sunteți fii, căci Dumnezeu a trimis în inimile voastre Spiritul Fiului Său, care strigă: Avva, Părinte! În felul acesta tu nu mai ești rob, ci fiu; iar dacă ești fiu, ești și moștenitor al lui Dumnezeu, prin Isus Cristos” (Epistola către Galateni 4,6-7).

„Prin Botez ați fost înmormântați odată cu Cristos și totodată cu El ați înviat, prin credința în puterea lui Dumnezeu, care L-a înviat din morți”. „…Viața voastră este împreună cu Cristos ascunsă-n Dumnezeu. Când Cristos, viața voastră, se va arăta, atunci și voi împreună cu El vă veți arăta întru mărire” (Epistola către Coloseni 2,12 și 3,3-4).

„Cel ce mănâncă Trupul Meu și bea Sângele Meu are viață veșnică, și Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (Evanghelia după Ioan 6,53).

Iubiți frați în Cristos,

Dacă Cristos a înviat, și fiecare din noi va învia! Așadar, sărbătoarea Sfintelor Paști trebuie să ne aducă aminte și de propria noastră înviere: Înviere din moartea păcatului, spre a fi părtași la fericita înviere din Ziua cea de Apoi.

În ziua Învierii Mântuitorului, Sfânta Biserică se bucură de învierea sufletească a fiilor săi. Și mare este bucuria acestei Mame Sfinte, care își vede copiii smulgându-se din mormântul păcatelor și reînviind, prin vrednicii și merite călăuzitoare, spre Paștile cele veșnice întru Împărăția Cerurilor.

Iubiți frați în Cristos,

Cu părintească iubire față de toți creștinii din Eparhia greco-catolică de Maramureș, dorim să sporească tot mai mult numărul fiilor vii sufletește ai Bisericii noastre. Pentru aceasta o rugăm pe Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Isus și Mama noastră, să fie puternică și neîncetată Mijlocitoare între noi și Fiul Său Cel înviat și preamărit. „Dacă ați înviat împreună cu Cristos, pe cele de sus căutați-le, acolo unde este Cristos șezând de-a dreapta lui Dumnezeu” (Epistola către Coloseni 3,1)

Cu aceste gânduri, Vă doresc tuturor sărbători sfinte și luminate, adresându-vă încă o dată, din toată inima, salutul de bucurie al Sfintelor Paști: «Cristos a Înviat!»

+ IOAN
Episcop de Maramureș

Dată în reședința Noastră
din Baia Mare, la Sărbătoarea Învierii,
8 aprilie 2007

Autor: PS Ioan Șișeștean
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 29.03.2007
Publicarea pe acest sit: 29.03.2007
Etichete: , ,

Lasă un răspuns