Mesaj Papei Francisc adresat participanților la al 25-lea Congres Mariologic Marian Internațional

Mesajul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat participanților la al 25-lea
Congres Mariologic Marian Internațional
8-11 septembrie 2021

Iubiți frați și surori,

Particip din inimă la bucuria voastră de a celebra, deși în mod diferit decât de obicei, acest al 25-lea Congres Mariologic Marian Internațional, cu tema Maria între teologii și culturi astăzi. Modele, comunicații, perspective. Bucuria noastră să nu uite strigătul atâtor frați și surori care trăiesc în condiții de mare dificultate, agravate de pandemie. Adevărata bucurie care vine de la Domnul dă spațiu mereu glasurilor celor uitați, pentru ca împreună cu ei să se poată construi un viitor mai bun. Maria, în frumusețea urmării evanghelice și în slujirea binelui comun al omenirii și al planetei, educă mereu la ascultarea acestor glasuri și ea însăși se face glas al celor fără glas pentru „a naște o lume nouă, unde toți suntem frați, unde să fie loc pentru orice rebutat din societățile noastre” (Scrisoarea enciclică Fratelli tutti, 278).

În cei peste șaizeci de ani de activitate ai săi, Pontificia Academia Mariana Internationalis, coordonând și reunind pe promotorii de mariologie din întreaga lume, în special prin celebrarea Congreselor Mariologice Mariane Internaționale, a oferit teme, intuiții, idei și aprofundări într-o schimbare de epocă ce transformă „rapid modul de a trăi, de a se relaționa, de a comunica și a elabora gândirea, de a se raporta între generațiile umane și de a înțelege și de a trăi credința” (Papa Francisc, Discurs adresat Curiei Romane, 21 decembrie 2019). Aceste congrese „sunt o mărturie clară a modului în care mariologia este o prezență necesară de dialog între culturi, capabilă să alimenteze fraternitatea și pacea” (Mesaj adresat Academiilor Pontificale, 4 decembrie 2019).

De fapt, știm că „teologia și cultura de inspirație creștină au fost la înălțimea misiunii lor când au știut să trăiască riscant și cu fidelitate la frontieră” (Constituția apostolică Veritatis gaudium, 5). Și la frontiere Maica Domnului are o proprie prezență specifică: este Mama tuturor, independent de etnie sau de naționalitate. Astfel, figura Mariei devine punct de referință pentru o cultură capabilă să depășească barierele care pot crea dezbinare. De aceea, pe drumul acestei culturi de fraternitate, Duhul ne cheamă să primim din nou semnul de consolare și de speranță sigură care are numele, fața, inima Mariei, femeie, discipolă, mamă și prietenă. De-a lungul acestui drum Duhul continuă să ne spună „că timpurile pe care le trăim sunt timpurile Mariei” (Discurs adresat Facultății Teologice Pontificale „Marianum”, 24 octombrie 2020). Pontificia Academia Mariana Internationalis, perseverând în angajarea sa de reînnoire, încearcă să citească semnele acestor timpuri, în folosul Bisericii și al fiecărei femei și bărbat de bunăvoință.

Misterul pe care persoana Mariei îl cuprinde în ea este însuși misterul Cuvântului lui Dumnezeu întrupat. De aici pornea încurajarea Papei Benedict: „Îndemn […] studioșii să aprofundeze mai mult raportul dintre mariologia și teologia Cuvântului. În Cuvântul lui Dumnezeu, Maria este cu adevărat la ea acasă, iese de aici și intră cu multă naturalețe. Ea vorbește și gândește cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu; Cuvântul lui Dumnezeu devine cuvântul ei, cuvântul ei se naște din Cuvântul lui Dumnezeu. Mai mult, se manifestă în așa fel încât gândurile ei sunt în consonanță cu gândurile lui Dumnezeu, voința ei constă în a vrea împreună cu Dumnezeu. Fiind intim pătrunsă de Cuvântul lui Dumnezeu, ea poate să devină mama Cuvântului întrupat” (Exortația apostolică Verbum Domini, 27-28).

Să nu uităm că tocmai acest Cuvânt hrănește evlavia populară, care se inspiră cu naturalețe din Sfânta Fecioară Maria, exprimând și transmițând „viața teologală prezentă în evlavia popoarelor creștine, în special în cei săraci […]; o viață teologală animată de acțiunea Duhului Sfânt […], rod al Evangheliei înculturate” (Exortația apostolică Evangelii gaudium, 125-126).

Mulțumesc Pontificia Academia Mariana Internationalis pentru că a pregătit și a organizat acest congres, care constituie un moment important al slujirii de coordonare a teologiei mariane încredințată Academiei. Amintind că Sfântul Francisc de Assisi o înconjura pe Fecioara Maria „cu imensă iubire pentru că l-a făcut pe Dumnezeu frate al nostru” (Bonaventura da Bagnoregio, Legenda majoră, IX, 3), trimit din inimă fiecăruia dintre voi binecuvântarea apostolică.

Roma, „Sfântul Ioan din Lateran”, 22 august 2021, Comemorarea Sfintei Fecioare Maria Regină

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 22.08.2021
Publicarea pe acest sit: 08.09.2021
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.