Discursul Papei adresat membrilor Consiliului Pontifical pentru Justiţie şi Pace

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la audiența acordată membrilor Consiliului
Pontifical pentru Justiție și Pace
joi, 2 octombrie 2014

Domnilor cardinali,
Iubiți frați episcopi și preoți,
Frați și surori,

Vă salut pe toți cu afect și îi mulțumesc cardinalului Peter Turkson pentru cuvintele cu care a introdus această întâlnire. Adunarea voastră plenară coincide cu a cincea aniversare a promulgării enciclicei Caritas in veritate. Un document fundamental pentru evanghelizarea socialului, care oferă prețioase indicații pentru prezența catolicilor în societate, în instituții, în economie, în finanțe și în politică. Caritas in veritate a atras atenția asupra binefacerilor dar și asupra pericolelor globalizării, când ea nu este orientată spre binele popoarelor. Dacă globalizarea a mărit în mod considerabil bogăția agregată a ansamblului și a multor state, ea a înăsprit și diferențele dintre diferitele grupuri sociale, creând inegalități și noi sărăcii chiar în țările considerate mai bogate.

Unul dintre aspectele actualului sistemului economic este exploatarea dezechilibrului internațional în costurile muncii, care se bazează pe miliarde de persoane care trăiesc cu mai puțin de doi dolari pe zi. Un astfel de dezechilibru nu numai că nu respectă demnitatea celor care alimentează mâna de lucru ieftină, ci distruge surse de muncă în acele regiuni în care ea este mai mult tutelată. Se pune aici problema de a crea mecanisme de tutelare a drepturilor muncii, precum și a ambientului, în prezența unei crescânde ideologii consumiste, care nu arată responsabilitate față de orașe și față de creație.

Creșterea inegalităților și a sărăciilor pun în pericol democrația inclusivă și participativă, care presupune mereu o economie și o piață care nu exclud și care să fie drepte. Așadar, e vorba de a învinge cauzele structurale ale inegalităților și sărăciei. În exortația apostolică Evangelii gaudiumam voit să semnalez trei instrumente fundamentale pentru incluziunea socială a celor mai nevoiași, cum sunt instruirea, accesul la asistența sanitară și munca pentru toți (cf. nr. 192).

Cu alte cuvinte, statul de drept social nu trebuie demontat și îndeosebi dreptul fundamental la muncă. Acesta nu poate fi considerată o variabilă dependentă de piețele financiare și monetare. El este un bun fundamental cu privire la demnitate (cf. Ibid.), la formarea unei familii, la realizarea binelui comun și a păcii. Instruirea și munca, accesul la welfare pentru toți (cf. Ibid., 205), sunt elemente cheme fie pentru dezvoltare și distribuirea dreaptă a bunurilor, fie pentru obținerea dreptății sociale, fie pentru a aparține la societate (cf. Ibid., 53) și a participa liber și responsabil la viața politică, înțeleasă ca gestionare a lui res publica. Viziuni care pretind să mărească profitul, cu prețul restrângerii pieței muncii care creează noi excluși, nu sunt conforme unei economii în slujba omului și a binelui comun, unei democrații inclusive și participative.

O altă problemă apare din dezechilibrele care durează între sectoare economice, între remunerații, între bănci comerciale și bănci de speculație, între instituții și probleme globale: este necesar să se țină vie preocuparea față de săraci și față de dreptatea socială (cf. Evangelii gaudium, 201). Ea cere, pe de o parte, profunde reforme care să prevadă redistribuirea bogăției produse și universalizarea de piețe libere în slujba familiilor, pe de altă parte, redistribuirea suveranității, fie pe plan național fie pe plan supranațional.

Caritas in veritate ne-a solicitat să privim și la actuala chestiune socială ca o chestiune ambientală. Îndeosebi a remarcat legătura dintre ecologia ambientală și ecologia umană, între prima și etica vieții.

Principiul din Caritas in veritate este de extremă actualitate. De fapt, o iubire plină de adevăr este baza pe care trebuie construită acea pace care astăzi este deosebit de dorită și necesară pentru binele tuturor. Permite să se depășească fanatisme periculoase, conflicte pentru posesia resurselor, migrații de dimensiuni biblice, rănile care durează ale foametei și sărăciei, traficul de persoane, nedreptăți și inegalități sociale și economice, dezechilibre în accesul la bunurile colective.

Iubiți frați și surori, Biserica este mereu în drum, în căutarea de noi căi pentru vestirea Evangheliei și în domeniul socialului. Vă mulțumesc pentru angajarea voastră în acest domeniu și, încredințându-vă mijlocirii materne a Sfintei Fecioare Maria, vă cer să vă rugați pentru mine și din inimă vă binecuvântez. Mulțumesc.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 02.10.2014
Publicarea pe acest sit: 03.10.2014
Etichete: ,

Lasă un răspuns