Audienţa generală de miercuri

Despre Euharistie
miercuri, 5 februarie 2014

Iubiți frați și surori, bună ziua!

Astăzi vă voi vorbi despre Euharistie. Euharistia se situează în inima „inițierii creștine”, împreună cu Botezul și cu Mirul, și constituie izvorul vieții însăși a Bisericii. De fapt, din acest Sacrament al iubirii provine orice drum autentic de credință, de comuniune și de mărturie. Ceea ce vedem atunci când ne adunăm pentru a celebra Euharistia, Liturghia, ne face deja să intuim ce anume urmează să trăim. În centrul spațiului destinat celebrării se află altarul, care este o masă, acoperită cu față de masă, și acest lucru ne face să ne gândim la un ospăț. Pe masă este o cruce, pentru a arăta că pe acel altar se oferă jertfa lui Cristos: El este hrana spirituală care se primește acolo, sub semnele pâinii și vinului. Alături de masă este amvonul, adică locul de la care se proclamă cuvântul lui Dumnezeu: și acesta arată că acolo ne adunăm pentru a-l asculta pe Domnul care vorbește prin Sfintele Scripturi, așadar hrana care se primește este și cuvântul Său.

Cuvântul și pâinea la Liturghie devin una, ca la Ultima Cină, când toate cuvintele lui Isus, toate semnele pe care le-a făcut, s-au condensat în gestul de frângere a pâinii și de oferire a potirului, anticipare a jertfei crucii, și în acele cuvinte: „Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu… Luați, beți, acesta este Sângele Meu”. Gestul lui Isus făcut la Ultima Cină este mulțumirea extremă adusă Tatălui pentru iubirea Sa, pentru milostivirea Sa. „Mulțumire” în greacă se spune „euharistie”. Și pentru aceasta Sacramentul se numește Euharistie: este mulțumirea supremă adusă Tatălui, care ne-a iubit atât de mult încât ni l-a dăruit pe Fiul Său din iubire. Iată pentru ce termenul Euharistie rezumă tot acel gest, care este împreună gest al lui Dumnezeu și al omului, gest al lui Isus Cristos, Dumnezeu adevărat și om adevărat.

Așadar celebrarea euharistică este cu mult mai mult decât un simplu ospăț: este tocmai memorialul Paștelui lui Isus, misterul central al mântuirii. „Memorial” nu înseamnă numai o amintire, o simplă amintire, ci înseamnă că de fiecare dată când celebrăm acest Sacrament participăm la misterul pătimirii, morții și învierii lui Cristos. Euharistia constituie apogeul acțiunii de mântuire a lui Dumnezeu: Domnul Isus, făcându-se pâine frântă pentru noi, revarsă de fapt asupra noastră toată milostivirea Sa și iubirea Sa, așa încât reînnoiește inima noastră, existența noastră și modul nostru de a ne relaționa cu El și cu frații. Pentru aceasta de obicei, când ne apropiem de acest Sacrament, se spune că „primim Împărtășania”, că „facem împărtășire”: aceasta înseamnă că în puterea Duhului Sfânt, participarea la masa euharistică ne conformează în mod unic și profund lui Cristos, făcându-ne să pregustăm deja de acum comuniunea deplină cu Tatăl care va caracteriza ospățul ceresc, unde cu toți sfinții vom avea bucuria de a-l contempla pe Dumnezeu față în față.

Dragi prieteni, nu îi vom mulțumi niciodată suficient Domnului pentru darul pe care ni l-a oferit cu Euharistia! Este un dar atât de mare și pentru aceasta este atât de important a merge la Liturghie duminica. A merge la Liturghie nu numai pentru a ne ruga, ci și pentru a primi Împărtășania, această pâine care este Trupul lui Isus Cristos care ne mântuiește, ne iartă, ne unește cu Tatăl. Este frumos să facem aceasta! Și în toate duminicile să mergem la Liturghie, pentru că este ziua proprie a învierii Domnului. Pentru aceasta duminica este atât de importantă pentru noi. Și cu Euharistia simțim această apartenență tocmai la Biserică, la poporul lui Dumnezeu, la Isus Cristos. Nu vom termina niciodată să îi percepem toată valoarea și bogăția. Să îi cerem așadar ca acest Sacrament să poată continua să mențină vie în Biserică prezența Sa și să plăsmuiască în caritate și în comuniune comunitățile noastre, după inima Tatălui. Și aceasta se face în timpul întregii vieți, dar începem să facem aceasta în ziua Primei Împărtășanii. Este important ca să se pregătească bine copiii pentru Prima Împărtășanie și ca fiecare copil să o primească, pentru că este primul pas din această apartenență puternică la Isus Cristos, după Botez și Mir.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 05.02.2014
Publicarea pe acest sit: 05.02.2014
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.