Audienţa generală de miercuri

Un botez spre iertarea păcatelor
miercuri, 13 noiembrie 2013

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În Crez, prin care în fiecare duminică facem mărturisirea noastră de credință, noi afirmăm: „Mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor”. E vorba despre singura referință explicită la un Sacrament în cadrul Crezului. De fapt, Botezul este „poarta” credinței și a vieții creștină. Isus Înviat le-a lăsat apostolilor acest consemn: „Mergeți în toată lumea și predicați evanghelia la toată făptura. Cine va crede și va fi botezat se va mântui” (Mc 16,15-16). Misiunea Bisericii este de a evangheliza și de a ierta păcatele prin Sacramentul baptismal. Dar să ne întoarcem la cuvintele din Crez. Expresia poate să fie împărțită în trei puncte: „mărturisesc”; „un singur botez”; „spre iertarea păcatelor”.

1. „Mărturisesc”. Ce înseamnă aceasta? Este un termen solemn care indică marea importanță a subiectului, adică a Botezului. De fapt, rostind aceste cuvinte, noi afirmăm adevărata noastră identitate de fii ai lui Dumnezeu. Botezul este într-un anumit sens cartea de identitate a creștinului, actul său de naștere și actul de naștere în Biserică. Voi toți cunoașteți ziua în care v-ați născut și sărbătoriți ziua de naștere, este adevărat? Noi toți sărbătorim ziua de naștere. Vă pun o întrebare, pe care am pus-o și altă dată, dar o pun iarăși: Cine dintre voi își amintește data Botezului său? Să ridice mâna: sunt puțini (și nu îi întreb pe Episcopi pentru ca să nu îi fac să se rușineze…). Dar să facem un lucru: astăzi, când vă întoarceți acasă, întrebați în ce zi ați fost botezați, căutați, pentru că aceasta este a doua zi de naștere. Prima zi de naștere este aceea a nașterii la viață și a doua zi de naștere este aceea a nașterii pentru Biserică. Veți face aceasta? Este o temă pentru acasă: să caut ziua în care m-am născut pentru Biserică și să îi mulțumesc Domnului pentru că ziua Botezului ne-a deschis poarta Bisericii Sale.

În același timp, de Botez este legată credința noastră în iertarea păcatelor. Sacramentul Pocăinței sau al Spovezii este, de fapt, ca un „al doilea botez”, care face trimitere mereu la primul Botez pentru a-l consolida și a-l reînnoi. În acest sens, ziua Botezului nostru este punctul de plecare pe un drum foarte frumos, un drum spre Dumnezeu care durează toată viața, un drum de convertire care este încontinuu susținut de Sacramentul Pocăinței. Gândiți-vă la aceasta: când noi mergem să ne spovedim de slăbiciunile noastre, de păcatele noastre, mergem să cerem iertarea lui Isus, dar mergem și să reînnoim Botezul cu această iertare. Și acest lucru este frumos, este ca și cum am sărbători ziua Botezului la fiecare Spovadă. De aceea Spovada nu este o ședință într-o sală de tortură, ci este o sărbătoare. Spovada este pentru cei botezați! Pentru a ține curată haina albă a demnității noastre creștine!

2. Al doilea element: „un botez”. Această expresie amintește de cea a Sfântului Paul: „Un singur Domn, o singură credință, un singur botez” (Ef 4,5). Cuvântul „botez” înseamnă literalmente „scufundare” și de fapt acest Sacrament constituie o adevărată scufundare spirituală în moartea lui Cristos, din care se învie cu El ca noi creaturi (cf. Rom 6,4). Este vorba despre o baie de renaștere și de iluminare. Renaștere pentru că realizează acea naștere din apă și din Duh fără de care nimeni nu poate să intre în împărăția cerurilor (cf. In 3,5). Iluminare pentru că, prin Botez, persoana umană este umplută de harul lui Cristos, „lumina adevărată care luminează pe orice om” (In 1,9) și alungă întunericul păcatului. La celebrarea Botezului părinților li se dă o lumânare aprinsă, pentru a semnifica această iluminare; Botezul ne luminează dinăuntru cu lumina lui Isus. În virtutea acestui dar, cel botezat este chemat să devină el însuși „lumină” – lumina credinței pe care a primit-o – pentru frați, în special pentru cei care sunt în întuneric și nu întrevăd fante de lumină la orizontul vieții lor.

Putem să ne întrebăm: pentru mine Botezul este un fapt din trecut, izolat într-o dată, aceea pe care astăzi voi o veți căuta, sau este o realitate vie, care se referă la prezentul meu, în orice moment? Te simți puternic, cu forța pe care ți-o dă Cristos cu moartea și învierea Sa? Sau te simți abătut, fără forță? Botezul dă forță și dă lumină. Te simți luminat, cu acea lumină care vine de la Cristos? Ești bărbat sau femeie a luminii? Sau ești o persoană întunecată, fără lumina lui Isus? Trebuie să luăm harul Botezului, care este un cadou, și să devenim lumină pentru toți!

3. În sfârșit, o scurtă aluzie la al treilea element: „spre iertarea păcatelor”. În Sacramentul Botezului sunt iertate toate păcatele, păcatul strămoșesc și toate păcatele personale, precum și toate pedepsele păcatului. Cu Botezul se deschide poarta spre o efectivă noutate de viață care nu este oprimată de povara unui trecut negativ, ci simte deja frumusețea și bunătatea Împărăției cerurilor. Este vorba despre o intervenție puternică a milostivirii lui Dumnezeu în viața noastră, pentru a ne mântui. Această intervenție mântuitoare nu îi ia naturii noastre slăbiciunea sa – toți suntem slabi și toți suntem păcătoși; și nu ne ia responsabilitatea de a cere iertare ori de câte ori greșim! Eu nu mă pot boteza de mai multe ori, dar pot să mă spovedesc și astfel să reînnoiesc harul Botezului. Este ca și cum aș face un al doilea Botez.

Domnul Isus este atât de bun și niciodată nu încetează să ne ierte. Chiar și atunci când poarta pe care Botezul ne-a deschis-o pentru a intra în Biserică se închide un pic, din cauza slăbiciunilor noastre și datorită păcatelor noastre, Spovada o redeschide, tocmai pentru este ca un al doilea Botez care ne iartă totul și ne luminează pentru a merge înainte cu lumina Domnului. Să mergem înainte astfel, bucuroși, pentru că viața trebuie trăită cu bucuria lui Isus Cristos; și acesta este un har al Domnului.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.11.2013
Publicarea pe acest sit: 13.11.2013
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.