Discursul Papei la întâlnirea cu autorităţile albaneze

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la întâlnirea cu autoritățile albaneze
Salonul de recepții din Palatul Prezidențial
duminică, 21 septembrie 2014

Domnule președinte,
Domnul prim ministru,
Distinși membri ai corpului diplomatic,
Excelențe, doamnelor și domnilor,

Sunt foarte bucuros să fiu aici cu voi, în nobila țară Albania, țară de eroi, care și-au sacrificat viața pentru independența țării și țară de martiri, care au mărturisit credința lor în timpurile dificile ale persecuției. Vă mulțumesc pentru invitația de a vizita patria voastră, numită „țara acvilelor”, și vă mulțumesc și pentru primirea voastră sărbătorească.

A trecut de acum aproape un sfert de secol de când Albania a regăsit drumul greu dar pasionant al libertății. Ea a permis societății albaneze să întreprindă un parcurs de reconstrucție materială și spirituală, de a pune în mișcare atâtea energii și inițiative, de a se deschide la colaborare și la schimburi cu țările vecine din Balcani și de la Mediterana, cu Europa și cu lumea întreagă. Libertatea regăsită v-a permis să priviți la viitor cu încredere și speranță, să demarați proiecte și să refaceți relații de prietenie cu națiunile vecine și îndepărtate.

Respectarea drepturilor umane – respect este un cuvânt esențial printre voi -, respectarea drepturilor umane între care se evidențiază libertatea religioasă și de exprimare a gândirii, este de fapt condiție preliminară pentru însăși dezvoltarea socială și economică a unei țări. Atunci când demnitatea omului este respectată și drepturile sale sunt recunoscute și garantate, înfloresc și creativitatea și acțiunea, iar personalitatea umană își poate etala multiplele sale inițiative în favoarea binelui comun.

Mă bucur în mod deosebit pentru o caracteristică fericită a Albaniei, care trebuie păstrată cu toată grija și atenția: mă refer la conviețuirea pașnică și la colaborarea dintre apartenenții la diferite religii. Climatul de respect și încredere reciprocă între catolici, ortodocși și musulmani este un bine prețios pentru țară și capătă o importanță specială în acest timp al nostru în care, din partea unor grupuri extremiste, este denaturat simțul religios autentic și sunt deformate și instrumentalizate diferențele dintre diferitele confesiuni, făcând însă din asta un periculos factor de ciocnire și de violență, în loc de ocazie de dialog deschis și respectuos și de reflecție comună asupra a ceea ce înseamnă a crede în Dumnezeu și a urma legea sa.

Nimeni să nu creadă că poate să-și facă scut din Dumnezeu în timp ce proiectează și săvârșește acte de violență și samavolnicie! Nimeni să nu ia ca pretext religia pentru propriile acțiuni contrare demnității omului și drepturilor sale fundamentale, în primul rând cel la viață și la libertate religioasă a tuturor!

În schimb, ceea ce se întâmplă în Albania demonstrează că pașnica și fructuoasa conviețuire între persoane și comunități care aparțin la religii diferite este nu numai de dorit, ci în mod concret posibilă și practicabilă. De fapt, conviețuirea pașnică dintre diferitele comunități religioase este un bun inestimabil pentru pacea și dezvoltarea armonioasă a unui popor. Este o valoare care trebuie păstrată și mărită în fiecare zi, cu educația la respectarea diferențelor și a identităților specifice deschise la dialog și la colaborare pentru binele tuturor, cu exercitarea cunoașterii și a stimei unora față ceilalți. Este un dar care trebuie cerut mereu de la Domnul în rugăciune. Fie ca Albania să continue mereu pe acest drum, devenind pentru multe țări un exemplu din care să se inspire!

Domnule președinte, după iarna izolării și a persecuțiilor, a venit în sfârșit primăvara libertății. Prin alegeri libere și noi sisteme instituționale, s-a consolidat pluralismul democratic și acest lucru a favorizat și reluarea activităților economice. Mulți, în special la început, mișcați de căutarea de muncă și de condiții mai bune de viață, au luat calea emigrației și contribuie în modul lor la progresul societății albaneze. Mulți alții au redescoperit motivele pentru a rămâne în patrie și a o construi din interior. Trudele și sacrificiile tuturor au cooperat la îmbunătățirea condițiilor generale.

Biserica Catolică, la rândul ei, a putut să reia o existență normală, reconstituind ierarhia sa și reînnodând firele unei lungi tradiții. Au fost edificate sau reconstruite locuri de cult, între care se evidențiază Sanctuarul „Sfânta Fecioară Maria a Bunului Sfat” la Scutari; au fost întemeiate școli și importante centre educative și de asistență, la dispoziția întregii populații. Prezența Bisericii și acțiunea sa sunt de aceea percepute pe bună dreptate nu numai ca o slujire adusă comunității catolice, ci întregii națiuni.

Fericita Maica Tereza, împreună cu martirii care au mărturisit eroic credința lor – spre ei se îndreaptă cea mai înaltă recunoștință a noastră și rugăciunea noastră – cu siguranță se bucură în cer pentru angajarea bărbaților și femeilor de bunăvoință în a face să înflorească societatea și Biserica în Albania.

Acum însă se prezintă noi provocări la care trebuie dat răspuns. Într-o lume care tinde la globalizarea economică și culturală, trebuie făcut orice efort pentru ca creșterea și dezvoltarea să fie puse la dispoziția tuturor și nu numai a unei părți a populației. În afară de asta, această dezvoltare nu va fi autentică dacă nu va fi și sustenabilă și egală, adică dacă nu va ține cont de drepturile săracilor și nu va respecta ambientul. Globalizării piețelor este necesar să-i corespundă o globalizare a solidarității; creșterea economică trebuie să fie însoțită de o respectare mai mare a creației; împreună cu drepturile individuale trebuie tutelate cele ale realităților intermediare dintre individ și stat, prima dintre toate familia. Albania astăzi poate să înfrunte aceste provocări într-un cadru de libertate și de stabilitate, care trebuie consolidate și care fac să se spere bine pentru viitor.

Mulțumesc cordial fiecăruia dintre voi pentru primirea aleasă și, așa cum a făcut sfântul Ioan Paul al II-lea, în aprilie 1993, invoc asupra Albaniei ocrotirea Mariei, Maica Bunului Sfat, încredințând ei speranțele întregului popor albanez. Dumnezeu să reverse asupra Albaniei harul său și binecuvântarea sa.

Publicarea pe acest sit: 22.09.2014
Etichete: , ,

Lasă un răspuns