Scrisoare circulară despre pâinea și vinul pentru Euharistie

Scrisoare circulară adresată Episcopilor
despre pâinea și vinul pentru Euharistie
15 iunie 2017

1. Congregația pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor, prin mandat al Sfântului Părinte Francisc, se adresează episcopilor diecezani (și celor echivalați lor conform dreptului) pentru a le aminti că lor le revine, înainte de toate, să se îngrijească în mod demn de ceea ce este nevoie pentru celebrarea Cinei Domnului (cf. Lc 22,8.13). Episcopului, primul împărțitor al tainelor lui Dumnezeu, moderator, promotor și păzitor al vieții liturgice în Biserica încredințată lui (cf. CICcan. 835 § 1), îi revine să vegheze asupra calității pâinii și vinului destinate Euharistiei și, apoi, asupra celor care le pregătesc. Cu scopul de a fi de ajutor, se amintesc dispozițiile existente și se sugerează câteva indicații practice.

2. În timp ce până acum, în general, au fost câteva comunități călugărești care s-au îngrijit de confecționarea pâinii și vinului pentru celebrarea Euharistiei, astăzi acestea se vând și în supermagazine, în alte magazine și prin internet. Pentru a nu lăsa îndoieli cu privire la validitatea materiei euharistice, acest Dicaster le sugerează Ordinariilor să dea indicații în acest sens, de exemplu garantând materia euharistică prin certificate corespunzătoare.

Ordinariul este ținut să le amintească preoților, îndeosebi parohilor și rectorilor bisericilor, de responsabilitatea lor în a-l verifica pe cel care se îngrijește de pâinea și vinul pentru celebrarea și conformitatea materiei.

În afară de asta, revine Ordinariului să-i informeze și să-i cheme la respectarea absolută a normelor pe producătorii de vin și de pâine pentru Euharistie.

3. Normele cu privire la materia euharistică, indicate în can. 924 din CIC și la numerele 319-323 din Institutio generalis Missalis Romani, au fost deja explicate în Instrucțiunea Redemptionis Sacramentum a acestei Congregații (25 martie 2004):

a) „Pâinea folosită în celebrarea sfintei Jertfe euharistice trebuie să fie azimă, exclusiv din grâu și pregătită recent, în așa fel încât să nu fie niciun risc de stricare. Așadar rezultă că aceea pregătită cu altă materie, chiar dacă cereală, sau aceea cu care a fost amestecată materie diferită de grâu, în așa cantitate încât nu poate fi numită, după estimarea obișnuită, pâine de grâu, nu constituie materie validă pentru celebrarea jertfei și a sacramentului euharistic. Este un abuz grav a introduce în confecționarea pâinii Euharistiei alte substanțe, precum fructe, zahăr sau miere. Se înțelege de la sine că ostiile trebuie confecționate de persoane care nu numai să se remarce prin onestitate, ci să fie și experte în pregătirea lor și înzestrate cu instrumente adecvate” (nr. 48).

b) „Vinul folosit în celebrarea sfintei Jertfe euharistice trebuie să fie natural, din rodul viței de vie, genuin, nealterat, neamestecat cu substanțe străine. […] Cu grija cea mai mare să se vegheze ca vinul destinat pentru Euharistie să fie păstrat în stare perfectă și să nu devină oțet. Este absolut interzis a folosi vin, cu privire la autenticitatea și proveniența căruia există îndoială: de fapt, Biserica cere certitudine cu privire la condițiile necesare pentru validitatea sacramentelor. Apoi, să nu se admită niciun pretext în favoarea altor băuturi de orice gen, care nu constituie materie validă” (nr. 50).

4. Congregația pentru Doctrina Credinței, în Scrisoarea circulară adresată președinților Conferințelor Episcopale cu privire la folosirea pâinii cu puțină cantitate de gluten și a mustului ca materie euharistică (24 iulie 2003, Prot. nr. 89/78 – 17948), a făcut cunoscute normele referitoare la persoanele care, din motive diferite și grave, nu pot lua pâine confecționată normal sau vin fermentat normal:

a) „Ostiile complet lipsite de gluten sunt materie invalidă pentru Euharistie. Sunt materie validă ostiile parțial lipsite de gluten și de așa natură încât în ele să fie prezentă o cantitate de gluten suficientă pentru a obține panificarea fără adăugire de substanțe străine și fără a recurge la proceduri capabile să denatureze pâinea” (A. 1-2).

b) „Mustul, adică sucul de struguri, fie proaspăt fie conservat suspendându-i fermentarea prin proceduri care să nu-i altereze natura (de exemplu congelarea), este materie validă pentru Euharistie” (A. 3).

c) „Ordinarii sunt competenți să acorde permisiunea de a folosi pâine cu nivel scăzut de gluten sau must ca materie a Euharistiei în favoarea unui singur credincios sau a unui preot. Permisiunea poate să fie acordată în mod obișnuit, atât timp cât durează situația care i-a motivat acordarea” (C. 1).

5. În afară de asta, aceeași Congregație a decis că materia euharistică confecționată cu organisme modificate genetic poate să fie considerată materie validă (cf. Scrisoare adresată prefectului Congregației pentru Cultul Divin și Disciplina Sacramentelor, 9 decembrie 2013, Prot. nr. 89/78 – 44897).

6. Cei care confecționează pâinea și produc vinul pentru celebrare trebuie să aibă conștiința că lucrarea lor este orientată spre Jertfa Euharistică și asta le cere onestitate, responsabilitate și competență.

7. Cu scopul de a respecta normele generale, Ordinariii pot în mod util să se pună de acord la nivel de Conferință Episcopală, dând indicații concrete. Dată fiind complexitatea de situații și circumstanțe, cum ar fi dispariția respectului față de domeniul sacrului, se simte necesitatea practică de a exista, prin mandatul autorității competente, persoane care să garanteze efectiv autenticitatea materiei euharistice din partea producătorilor precum și distribuirea și vânzarea sa corespunzătoare.

De exemplu, se sugerează ca o Conferință Episcopală să poată da mandat uneia sau mai multor Congregații călugărești sau altei entități în măsură, de a face verificările necesare cu privire la producerea, păstrarea și vânzarea pâinii și vinului pentru Euharistie într-o anumită țară și în alte țări în care sunt exportate. Se recomandă și ca pâinea și vinul destinate Euharistiei să aibă un tratament corespunzător în locurile de vânzare.

Autor: Cardinalul Robert Sarah
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 15.06.2017
Publicarea pe acest sit: 09.07.2017
Etichete:

Comentariile sunt închise.