Predica Papei la canonizarea Fericitului Iosif Vaz

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la canonizarea Fer. Iosif Vaz
parcul Galle Face Green, Colombo
miercuri, 14 ianuarie 2015

„Toate marginile pământului vor vedea mântuirea Dumnezeului nostru” (Is 52,10).

Aceasta este magnifica profeție pe care am ascultat-o în prima lectură de astăzi. Isaia prezice vestirea Evangheliei lui Isus Cristos până la marginile pământului. Această profeție are o semnificație specială pentru noi care celebrăm canonizarea marelui misionar al Evangheliei, sfântul Iosif Vaz. Ca nenumărați alți misionari în istoria Bisericii, el a răspuns la porunca Domnului înviat de a face ucenici toate popoarele (cf. Mt 28,19). Cu cuvintele sale, dar mai ales cu exemplul vieții sale, a condus poporul din această țară la credința care ne acordă „moștenirea tuturor celor care au fost sfințiți” (Fap 20,32).

În sfântul Iosif vedem un semn elocvent al bunătății și iubirii lui Dumnezeu față de poporul din Sri Lanka. Dar în el vedem și un stimulent de a persevera pe calea Evangheliei, de a crește noi înșine în sfințenie și de a mărturisi mesajul evanghelic de reconciliere căruia el și-a dedicat viața.

Preot oratorian, din Goa sa natală, sfântul Iosif Vaz a venit în această țară inspirat de zel misionar și de mare iubire față de aceste populații. Din cauza persecuției religioase aflate în desfășurare, se îmbrăca precum un cerșetor, își îndeplinea îndatoririle sale sacerdotale întâlnindu-i în secret pe credincioși, adesea noaptea. Eforturile sale au dat forță spirituală și morală populației catolice asediate. El a avut o deosebită dorință de a-i sluji pe bolnavi și pe suferinzi. Slujirea sa cu bolnavii, în timpul unei epidemii de variolă la Kandy, a fost așa de apreciată de rege încât i-a fost acordată mai mare libertate de a exercita slujirea însăși. De la Kandy a putut ajunge în alte zone ale insulei. S-a consumat în munca misionară și a murit, epuizat, la vârsta de cincizeci și nouă de ani, venerat pentru sfințenia sa.

Sfântul Iosif Vaz continuă să fie un exemplu și un maestru pentru multe motive, dar aș vrea să focalizez trei.

Înainte de toate, el a fost un preot exemplar. Aici astăzi cu noi sunt mulți preoți, călugări și călugărițe, care, asemenea lui Iosif Vaz, sunt consacrați slujirii Evangheliei lui Dumnezeu și aproapelui. Încurajez pe fiecare dintre voi să privească la sfântul Iosif ca la o călăuză sigură. El ne învață să ieșim spre periferii, pentru a face în așa fel încât Isus Cristos să fie cunoscut și iubit pretutindeni. El este și exemplu de suferință răbdătoare pentru cauza Evangheliei, de ascultare față de superiori, de grijă iubitoare față de Biserica lui Dumnezeu (cf. Fap 20,28). Asemenea nouă, el a trăit într-o perioadă de rapidă și profundă transformare; catolicii erau o minoritate și adesea divizată în interior; aveau loc ostilități, chiar persecuții, în exterior. Cu toate acestea, pentru că el a fost în mod constant unit în rugăciune cu Domnul răstignit, a fost în stare să devină pentru toată populația o icoană vie a iubirii milostive și reconciliante a lui Dumnezeu.

În al doilea rând, sfântul Iosif ne-a arătat importanța de a depăși diviziunile religioase în slujirea păcii. Iubirea sa nedespărțită față de Dumnezeu l-a deschis la iubirea față de aproapele; el și-a dedicat slujirea sa celor nevoiași, oricine și oriunde erau ei. Exemplul său continuă să inspire astăzi Biserica din Sri Lanka. Ea cu bucurie și generozitate îi slujește pe toți membrii societății. Nu face distincție de rasă, crez, apartenență tribală, condiție socială sau religie în slujirea pe care o acordă prin școlile, spitalele, clinicile sale și multe alte opere de caritate. Ea nu cere altceva decât libertatea de a duce înainte misiunea sa. Libertatea religioasă este un drept uman fundamental. Fiecare individ trebuie să fie liber, singur sau asociat cu alții, să caute adevărul, să exprime deschis convingerile sale religioase, liber de intimidări și de constrângeri externe. Așa cum ne învață viața lui Iosif Vaz, adorarea autentică a lui Dumnezeu duce nu la discriminare, la ură și la violență, ci la respectul față de sacralitatea vieții, la respectul față de demnitatea și libertatea celorlalți și la angajarea iubitoare pentru bunăstarea tuturor.

În sfârșit, sfântul Iosif ne oferă un exemplu de zel misionar. Cu toate că a ajuns la Ceylon pentru a ajuta și a susține comunitatea catolică, în caritatea sa evanghelică a ajuns la toți. Lăsând în urma sa casa, familia, mângâierea locurilor sale familiale, el a răspuns la chemarea de a pleca, de a vorbi despre Cristos oriunde se ducea. Sfântul Iosif știa cum să ofere adevărul și frumusețea Evangheliei într-un context multireligios, cu respect, dăruire, perseverență și umilință. Acesta este drumul și pentru ucenicii lui Isus astăzi. Suntem chemați să „ieșim” cu același zel, cu același curaj al sfântului Iosif, dar și cu sensibilitatea sa, cu respectul său față de alții, cu dorința sa de a împărtăși cu ei acel cuvânt de har (cf. Fap 20,32) care are puterea de a-i edifica. Suntem chemați să fim discipoli misionari.

Iubiți frați și surori, mă rog ca, urmând exemplul sfântului Iosif Vaz, creștinii din această țară să poată fi întăriți în credință și să poată da o contribuție și mai mare la pacea, la dreptatea și la reconcilierea în societatea srilankeză. Asta e ceea ce Cristos așteaptă de la voi. Asta e ceea ce sfântul Iosif vă învață. Asta e ceea ce Biserica vă cere. Vă încredințez pe toți rugăciunilor noului nostru sfânt, pentru ca, în unire cu toată Biserica răspândită în lume, voi să puteți cânta un cântec nou Domnului și să proclamați gloria sa până la marginile pământului. Pentru că mare este Domnul și vrednic de toată lauda (cf. Ps 96,1-4)! Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 14.01.2015
Publicarea pe acest sit: 14.01.2015
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.