Predica Papei în Duminica Rusaliilor

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la solemnitatea Rusaliilor,
duminică, 20 mai 2018

În prima lectură din liturgia de astăzi, venirea Duhului Sfânt la Rusalii este asemănată cu „un vuiet ca la venirea unei vijelii puternice” (Fap 2,2). Ce anume ne spune această imagine? Vijelia puternică ne face să ne gândim la o forță mare, dar nu scop în sine: este o forță care schimbă realitatea. De fapt, vântul aduce schimbare: curenți calzi când este frig, reci când este cald, ploaie când este uscăciune… așa face. Și Duhul Sfânt, la cu totul alt nivel, face așa: El este forța divină care schimbă, care schimbă lumea. Secvența ne-a amintit asta: Duhul este „în trudă, odihnă; în plâns mângâiere”; și așa îl implorăm: „Spală tot ce e murdar, udă tot ce e uscat, vindecă ce e rănit”. El intră în situații și le transformă; schimbă inimile și schimbă evenimentele.

Schimbă inimile. Isus le spusese apostolilor săi: „Veți primi puterea Duhului Sfânt […] și îmi veți fi martori” (Fap 1,18). Și chiar așa s-a întâmplat: acei discipoli, mai înainte fricoși, adăpostiți cu ușile încuiate și după învierea Învățătorului, sunt transformați de Duhul și, așa cum anunță Isus în Evanghelia de astăzi, „dau mărturie despre El” (cf. In 15,27). Din șovăielnici devin curajoși și, pornind de la Ierusalim, merg până la marginile lumii. Temători când Isus era printre ei, sunt îndrăzneți fără El, pentru că Duhul a schimbat inimile lor.

Duhul deblochează sufletele sigilate de frică. Învinge rezistențele. Celui care se mulțumește cu jumătăți de măsură prospectează elanuri de dăruire. Dilată inimile restrânse. Stimulează la slujire pe cel care se aranjează în comoditate. Îl face să meargă pe cel care se simte sosit. Îl face să viseze pe cel care este afectat de lâncezeală. Iată schimbarea inimii. Mulți promit perioade de schimbare, noi începuturi, reînnoiri impresionante, însă experiența învață că nicio tentativă pământească de a schimba lucrurile nu satisface pe deplin inima omului. Schimbarea Duhului este diferită: nu revoluționează viața în jurul nostru, ci schimbă inima noastră; nu ne eliberează dintr-o dată de probleme, ci ne eliberează înăuntrupentru a le înfrunta; nu ne dă totul imediat, ci ne face să mergem încrezători, fără să ne facă să fim vreodată obosiți de viață. Duhul menține inima tânără – acea tinerețe reînnoită. Tinerețea, în pofida tuturor tentativelor de a o prelungi, mai devreme sau mai târziu trece; în schimb, Duhul e cel care previne unica îmbătrânire nesănătoasă, cea interioară. Cum face asta? Reînnoind inima, transformând-o din păcătoasă în iertată. Aceasta este marea schimbare: din vinovați ne face drepți și astfel totul se schimbă, pentru că din sclavi ai păcatului devenim liberi, din servitori devenim liberi, din rebutați devenim prețioși, din dezamăgiți devenim încrezători. Astfel Duhul Sfânt face să se renască bucuria, astfel face să înflorească în inimă pacea.

Așadar, astăzi învățăm ce anume să facem atunci când avem nevoie de o adevărată schimbare. Cine dintre noi nu are nevoie de asta? Mai ales când suntem la pământ, când trudim sub povara vieții, când slăbiciunile noastre ne asupresc, când a merge înainte este greu și a iubi este imposibil. Atunci am avea nevoie de un „fortifiant” puternic: El este, puterea lui Dumnezeu. El este cel care, așa cum mărturisim în „Crez”, este „de viață dătător”. Cât de mult ne-ar face bine să asumăm în fiecare zi acest fortifiant de viață! Să spunem, la trezire: „Vino, Duhule Sfânt, vino în inima mea, vino în ziua mea”.

Duhul, după inimi, schimbă evenimentele. Așa cum vântul suflă pretutindeni, tot așa El ajunge și la situațiile cele mai negândite. În Faptele Apostolilor – care este o carte pe care trebuie s-o redescoperim în întregime, unde Duhul este protagonist – asistăm la un dinamism continuu, bogat în surprize. Când discipolii nu se așteaptă, Duhul îi trimite la păgâni. Deschide căi noi, ca în episodul cu diaconul Filip. Duhul îl împinge pe un drum pustiu, de la Ierusalim la Gaza – cât de dureros sună, astăzi, acest nume! Duhul să schimbe inimile și evenimentele și să aducă pace în Țara Sfântă -. Pe acel drum Filip predică funcționarului etiopian și îl botează; după aceea Duhul îl duce la Azot, apoi în Cezareea: mereu în situații noi, pentru ca să răspândească noutatea lui Dumnezeu. Este după aceea Paul, care „constrâns de Duhul” (Fap 20,22) călătorește până la marginile pământului, ducând Evanghelia la populații pe care nu le văzuse niciodată. Când este prezent Duhul se întâmplă mereu ceva, când El suflă nu este niciodată liniște, niciodată.

Când viața comunităților noastre trece prin perioade de „istovire”, în care se preferă liniștea familiară în locul noutății lui Dumnezeu, este un semn urât. Înseamnă că se caută adăpost de la vântul Duhului. Când se trăiește pentru autoconservare și nu se merge la cei de departe, nu este un semn frumos. Duhul suflă, dar noi coborâm pânzele. Și totuși de atâtea ori l-am văzut realizând minunății. Adesea, chiar în momentele cele mai întunecate, Duhul a ridicat sfințenia cea mai luminoasă! Pentru că El este sufletul Bisericii, mereu o reînsuflețește de speranță, o umple de bucurie, o fecundează de noutate, îi dăruiește germeni de viață. Ca atunci când, într-o familie, se naște un copil: strică toate orarele, face să se piardă somnul, dar aduce o bucurie care reînnoiește viața, împingând-o înainte, dilatând-o în iubire. Iată, Duhul aduce un „gust de copilărie” în Biserică. Realizează renașteri continue. Reînsuflețește iubirea de la începuturi. Duhul amintește Bisericii că, în pofida secolelor sale de istorie, este mereu la douăzeci de ani, tânăra Mireasă de care Domnul este îndrăgostit complet. Așadar să nu încetăm să-l invităm pe Duhul în spațiile noastre, să-l invocăm înainte de activitățile noastre: „Vino, Duhule Sfânt!”.

El va aduce puterea sa de schimbare, o putere unică ce este, ca să spunem așa, în același timp centripetă și centrifugă. Este centripetă, adică împinge spre centru, pentru că acționează în interiorul inimii. Aduce unitate în fragmentarietate, pace în suferințe, tărie în ispite. Amintește asta Paul în lectura a doua, scriind că rodul Duhului este bucurie, pace, fidelitate, stăpânire de sine (cf. Gal 5,22). Duhul dăruiește intimitate cu Dumnezeu, forța interioară pentru a merge înainte. Dar în același timp El este forță centrifugă, adică împinge spre exterior. Cel care duce la centru este același care trimite în periferie, spre orice periferie umană; Cel care ni-l revelează pe Dumnezeu ne împinge spre frați. Trimite, ne face martori și pentru aceasta revarsă – scrie tot Paul – iubire, bunăvoință, bunătate, blândețe. Numai în Duhul Mângâietor spune cuvinte de viață și-i încurajăm cu adevărat pe alții. Cine trăiește conform Duhului se află în această tensiune spirituală: se află îndreptat în același timp spre Dumnezeu și spre lume.

Să-i cerem să fim așa. Duhule Sfânt, vijelie puternică a lui Dumnezeu, suflă asupra noastră! Suflă în inimile noastre și fă-ne să respirăm duioșia Tatălui. Suflă asupra Bisericii și împinge-o până la marginile pământului pentru ca, purtată de tine, să nu duce nimic altceva decât pe tine. Vino, Duhule Sfânt, schimbă-ne înăuntru și reînnoiește fața pământului. Amin.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 20.05.2018
Publicarea pe acest sit: 20.05.2018
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.