Pastorala de Paşti a PS Anton Coşa

Mesajul de Paști al PS Anton Coșa,
Episcopul Diecezei de Chișinău

Dragi confrați preoți,
dragi frați și surori,
iubiți creștini,

În dimineața Paștelui, femeile îndurerate care au venit să ungă trupul lui Isus, au fost întâmpinate de salutul uimitor al îngerului: „De ce îl căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici. A înviat!” (Lc. 24:5-6). Cât de minunată este această „veste bună”. Încrederea lui Isus în Tatăl a fost este recompensată cu victoria sublimă a Învierii. Paștele este un timp de bucurie. Cristos, speranța noastră a înviat! Ne imaginăm bucuria celor care au crezut în înviere, a apostolilor, a celorlalți discipoli, a Mariei, Mama lui Isus. Cu toții erau gata de a pleca în lumea întreagă pentru a vesti tuturor mesajul evanghelic al mântuirii.

Astăzi, victoria lui Cristos devine victoria noastră dacă acceptăm cu credință Învierea Domnului, faptul că Isus Cristos a înviat din morți pentru noi, pentru mântuirea noastră. Prin Cristos cel Înviat însuși Dumnezeu intră în viața noastră și umblă alături de noi în pelerinajul nostru pământesc spre Împărăția Sa.

Provocarea pe care Paștele ne-o așează în față este aceasta: Suntem noi dispuși să trăim viața noastră în Cristos cel care a biruit moartea și a înviat?! Viața nouă, bucuria și pacea Paștelui sunt la îndemâna noastră. Vă îndemn să vă uniți cu mine în rugăciune pentru a-i cere lui Cristos să facă din noi un popor pascal, un popor care îl are în centrul vieții sale pe Dumnezeu, un popor care urmează învățătura Evangheliei, un popor care slujește Biserica. Astăzi, mai mult decât oricând avem nevoie de valori, avem nevoie de credința și adevărul pe care Sărbătoarea Învierii Domnului ni le descoperă. În ciuda tuturor infidelităților, a violențelor de tot felul în creștere, a conflictelor armate, a situației încordate pe plan politic și social la care suntem martori și uneori chiar protagoniști, trebuie să credem că Învierea lui Cristos este „vestea cea bună” și ea înseamnă iertare, pace, vindecare. Pentru că Paștele este trecerea fundamentală de la moarte la viață, de la ură la iubire, de la păcat la har.

La începutul Postului Mare Biserica ne-a reamintit chemarea pe care Dumnezeu continuă să o adreseze fiecăruia dintre noi: „Întoarceți-vă la mine din toată inima … căci sunt îndelung răbdător și plin de bunătate.” (Ioel 2,12-13) Această „întoarcere către Dumnezeu” trebuie să o săvârșim în timpul Sărbătorii Paștelui ridicându-ne deasupra îndoielilor și a temerilor noastre, deasupra slăbiciunilor și neputințelor noastre prin harul Învierii. Suntem chemați să trăim viața nouă pe care Cristos ne-a oferit-o prin Crucea și Învierea Sa.

Anul acesta bucuria Învierii este mai intensă datorită coincidenței providențiale care face ca Solemnitatea Paștelui să fie sărbătorită în aceeași zi de către toți creștinii: Consider acest fapt ca un semn divin, ca un îndemn de a intensifica rugăciunea noastră spre împlinirea voinței lui Isus exprimata in testamentul său: „Ca toți să fie una.” (In 17,11)

În încheiere vă adresez tuturor în numele Bisericii chemarea de a fi o comunitate care trăiește în Cristos cel Înviat, o comunitate vie și angajată, al cărui scop principal este acela de a construi Împărăția lui Dumnezeu, o Împărăție a dreptății, a iubirii și a păcii, așa încât adevăratul înțeles al Paștelui să se împlinească în viața noastră. În Duminica Învierii, Cristos va spune fiecăruia dintre noi: „Pace vouă.” (In 20,29) Fie ca noi toți trăim în pacea lui Cristos și să ne bucurăm de ea în toate zilele vieții noastre. AMIN!

+ Anton Coșa

Autor: PS Anton Coșa
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 11.04.2004
Publicarea pe acest sit: 11.04.2004
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.