Motiv de mare bucurie!

Scrisoare pastorală a PS Petru Gherghel
Episcop al Diecezei de Iași

Motiv de mare bucurie!
Vizita Sfântului Părinte papa Francisc la Iași

Dumnezeu să-și îndrepte spre noi fața senină și să ne binecuvânteze! (Ps 66,2)

Sfințiile Voastre, dragi frați și surori,
Dragi copii, dragi tineri și familii creștine,

La începutul acestui an 2019, potrivit cu lecturile propuse pentru ziua de 1 ianuarie, solemnitatea Sfintei Maria, Născătoare de Dumnezeu, ne-am rugat ca Dumnezeu să-și întoarcă privirea spre noi și, în marea lui milostivire, să ne binecuvânteze.

Adunați toți în jurul mamei noastre cerești, ne încredințam zilele în mâinile lui Dumnezeu și îl imploram cu mare încredere să-și îndrepte privirea spre noi și să ne binecuvânteze. Totodată, îi încredințam o mulțime de dorințe, nutrind speranța să ni le împlinească. Pe lângă pace și sănătate, pe lângă dorințe de zile senine și mari realizări, îi prezentam o mare dorință și o mare așteptare: să vină și la noi Sfântul Părinte, ca să ne binecuvânteze, să ne încurajeze și să ne arate fața sa plină de iubire, semn al milostivirii lui Dumnezeu față de poporul său.

Tot atunci îi încredințam mamei noastre cerești, Fecioara Maria, aceeași dorință. Știam că nu avem multe vrednicii, însă eram convinși că iubirea și milostivirea lui Dumnezeu este fără margini, iar privirea Mariei nu ne ocolește niciodată.

Și iată că, nu mult după prima zi a anului 2019 – un an cu o semnificație specială, când se împlinesc 20 de ani de la cel mai mare și plăcut eveniment: vizita sfântului papă Ioan Paul al II-lea în România (7-9 mai 1999) -, o altă bucurie și binecuvântare se îndreaptă spre noi: Sfântul Părinte papa Francisc, cu surâsul său proverbial și cu grija sa deosebită față de toți, din dorința de a-i întâlni pe cei care fac parte din comunitățile credincioșilor catolici în minoritate, noi fiind într-o țară majoritar ortodoxă, și-a dat asentimentul să vină și la noi, în România, și, pentru prima dată în istorie, în dieceza noastră relativ tânără din ținutul Moldovei și al Bucovinei, adică la Iași.

A sosit timpul când rugăciunile noastre, ale celor din Moldova, precum și ale celorlalți credincioși catolici din întreaga Românie, să fie ascultate și să avem bucuria ca păstorul nostru suprem să vină la noi și să ne transforme visul în realitate – visul tuturor, mai ales al tinerilor și al familiilor, al clerului, al tuturor persoanelor consacrate. Dumnezeu cel bun și milostiv, pentru rugăciunile Maicii noastre cerești, ale tuturor sfinților noștri protectori, se bucură să coboare la noi – la cei în vârstă, la cei tineri, la copii, la cei în suferință și lipsuri – prin Sfântul Părinte, ca un mesager al cerului și păstor al tuturor credincioșilor catolici.

Știm deja că Sfântul Părinte va sosi în România la sfârșitul aceleiași luni, mai, închinate Maicii Domnului, pe care și el, la fel ca marele sfânt Ioan Paul al II-lea, o prețuiește și o iubește, chemându-ne să n-o uităm.

Suntem conștienți că nu pentru meritele noastre ne bucurăm să primim o astfel de vizită, ci ea vine ca un dar cu totul special al iubirii sale de Tată plin de milostivire, care nu ne uită și nu ne părăsește niciodată, așa cum ne dovedește toată istoria zbuciumată prin care am trecut. Iată motivul pentru care trebuie să ne exprimăm recunoștința și bucuria, împreună cu surprinderea sfântă că Dumnezeu ne vizitează prin prezența Sanctității Sale, care a acceptat invitația noastră de a fi pentru trei zile cu noi, fiii săi spirituali.

Motoul și logoul ales de Sfântul Părinte exprimă magistral această sfântă intenție de a ne vedea uniți pe toți – copii, tineri, familii, popor al lui Dumnezeu – în jurul Mariei, aici, în țara noastră, în Grădina Maicii Domnului, ca împreună să ne îndreptăm spre Fiul ei, Domnul și Mântuitorul nostru.

Icoana Maicii Domnului de la Cacica, aleasă să stea în mijlocul nostru la acest moment binecuvântat, când îl vom întâlni pe papa, ne cheamă să mergem împreună și ne amintește de un moment despre care vorbește evanghelistul Luca atunci când ne transmite sentimentele Elisabetei, expresia ei de bucurie: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul sânului tău! Și de unde îmi este dată mie aceasta ca să vină mama Domnului meu la mine?

Nu ne îndeamnă și pe noi această împrejurare singulară să reluăm cuvintele și exclamația Elisabetei: De unde nouă această bucurie să vină Maica Domnului nostru la noi? (cf. Lc 1,43).

Sfințiile Voastre, dragi frați și surori în Cristos,

Să mergem împreună!” este programul pentru care trebuie să ne pregătim, ca să participăm cu bucurie și cu real folos la întâlnirea cu „slujitorul slujitorilor lui Cristos”. Aducându-ne-o pe mama noastră cerească și chemarea sa, Sfântul Părinte ne ajută să trăim clipe de adevărată fericire și ne face să tresăltăm și noi într-o cântare de mare împlinire a imnului de preamărire a lui Dumnezeu, intonat de Maria, Magnificat: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul!” (Lc 1,46).

Este motiv de mare bucurie și de o sfântă angajare în a ne pregăti să trăim din plin acest moment de har pe care ni-l oferă Dumnezeu.

Folosindu-mă de cuvintele apostolului neamurilor, vă spun din inimă: „Bucurați-vă mereu în Domnul! Iarăși vă spun: bucurați-vă! Bunăvoința voastră să fie cunoscută tuturor oamenilor! Domnul este aproape” (Fil 4,4-5).

Momentul întâlnirii cu papa Francisc se apropie, să ne bucurăm și să ne pregătim urmând programul atașat la scrisoarea noastră!

Precizări și norme pregătitoare la vizita papei Francisc

Dorind să-l întâmpinăm cu bucurie și entuziasm filial pe Sfântul Părinte în mijlocul nostru, vă precizăm și prezentăm următoarele:

1. Întreaga pregătire va fi coordonată de către Preasfințitul Aurel Percă, avându-i alături pe responsabilii celorlalte oficii și comisii.

2. Vicarii episcopali și responsabilii oficiilor pastorale și administrative vor păstra legătura cu PS Aurel Percă în vederea unei consultări și a luării de decizii, în funcție de problemele care privesc buna pregătire a desfășurării vizitei Sfântului Părinte.

3. Centrele decanale vor organiza patru întâlniri speciale cu participarea tuturor preoților, a tuturor persoanelor consacrate și a celorlalte instituții educativ-formative, a asociațiilor și a grupelor de laici, pentru aplicarea directivelor și a altor propuneri.

4. Începând cu 1 februarie, vor fi pregătite și transmise pentru a fi prezentate și analizate teme catehetice propuse de Oficiul pentru Cateheză, după un program stabilit de coordonatorul general al pregătirii vizitei.

5. Fiecare decan va păstra legătura cu ordinariatul nostru pentru a proceda la informarea și pregătirea tuturor preoților parohi, vicari și angajați în sectorul pastoral.

6. Dat fiind faptul că e nevoie de urgentarea pregătirii deplasării la Iași a credincioșilor comunităților noastre, se impune să fie găsite mijloace de transport în comun (autobuze, microbuze, trenuri speciale) care vor porni din marile orașe și centre ale diecezei: Focșani, Onești, Bacău, Piatra Neamț, Vatra Dornei, Suceava, Galați, Vaslui etc. Responsabilul stabilit de PS Aurel Percă va proceda la o studiere, chiar de la începutul lunii februarie, a unor posibilități de deplasare în bune condiții a credincioșilor la întâlnirea cu papa Francisc.

7. Coordonarea participării credincioșilor – copii (ministranți), tineri, familii tinere, familii din diaspora, persoane în vârstă și mai ales bolnave – va presupune un dialog continuu cu responsabilul special numit de PS Aurel Percă.

8. Vor fi încredințate parohilor, vicarilor și responsabililor parohiali bilete speciale, fără de care nu se va putea intra în spațiul cel mai apropiat de locul în care va sta Sfântul Părinte.

9. Toate aceste precizări vor fi aduse la cunoștința tuturor preoților, parohi și vicari, a superiorilor diferitelor ordine călugărești, a responsabililor asociațiilor de copii și tineri și a diferitelor grupuri de participanți.

10. Cerem ca, ținând cont de specificul fiecărei parohii, părinții parohi și vicari să însoțească grupurile parohiale, iar credincioșii, pe cât posibil, să fie îmbrăcați în hainele tradiționale ale fiecărei zone. Am dori ca toți ministranții să poarte hainele lor specifice, ei având un loc mai aproape de altar.

11. Se vor transmite, de asemenea, norme precise, precum și lista cântărilor propuse pe toată perioada pregătitoare a vizitei, dar mai ales pentru celebrarea momentului întâlnirii cu Sfântul Părinte, din partea coordonatorului pentru coruri și cântările acestei celebrări.

Sperăm ca această vizită, atât de așteptată și implorată de noi și atât de scumpă inimii Sfântului Părinte, să fie un motiv de mare bucurie, cântând împreună cu preacurata Fecioară Maria, cu Elisabeta, cu sfântul Francisc și cu toți sfinții imnul Magnificat: „Sufletul meu îl preamărește pe Domnul, căci lucruri mari mi-a făcut Cel Atotputernic și numele lui e sfânt” (Lc 1,46.49).

Primește, Doamne, bucuria și speranța noastră și susține toate eforturile noastre în pregătirea și trăirea fericită a întâlnirii cu papa Francisc!

Toate spre mărirea Tatălui și a Fiului și a Duhului Sfânt!

Binecuvântat să fie cel care vine în numele Domnului!

28 ianuarie 2019

Vă mulțumește și vă îmbrățișează cu respect și bucurie,

Petru Gherghel,
episcop de Iași

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 29.01.2019
Publicarea pe acest sit: 29.01.2019
Etichete:

Comentariile sunt închise.