Mesajul PS Petru Gherghel pentru Ziua Mondială a Migrantului şi Refugiatului

Mesajul PS Petru Gherghel
pentru Ziua Mondială a Migrantului
și Refugiatului

15 ianuarie 2012

Rugăciune:
„Ca toți să fie una” în vestirea evangheliei

În fiecare an, Biserica, cu grija ei de mamă a tuturor, se îndreaptă spre marea categorie de oameni care participă la fenomenul migrator și îi cheamă pe toți oamenii, îndeosebi pe fiii ei, să se deschidă față de ei, pentru a-i primi sau însoți ca pe niște adevărați frați în Domnul și mesageri ai credinței și evanghelizării.

Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea adresează pentru cea de-a 98-a Zi Mondială a Migrantului și Refugiatului un mesaj special pentru ca acest fenomen să contribuie la noua evanghelizare a societății actuale.

Datoria de a-l vesti pe Cristos, unic Mântuitor al lumii, constituie misiunea esențială a Bisericii și a fiecărui credincios în parte și ea nu numai că îi primește pe cei cuprinși în marea mobilitate a migrărilor, ci le arată tuturor că este o datorie a lor și un mandat special pe care îl primesc toți creștinii prin sfântul Botez și prin taina Confirmațiunii.

În noul context al globalizării și secularizării, pericolul de a se îndepărta de valorile evanghelice este din ce în ce mai mare, iar credincioșii se află într-o situație fără precedent de a-și pierde forța și echilibrul sufletesc, atât de necesar unei vieți demne și corespunzătoare vocației omului, creat după chipul și asemănarea cu Dumnezeu.

Consecințele actuale ale secularizării, apariția de noi mișcări sectare, o răspândită indiferență față de credința creștină, o marcantă tendință spre fragmentare fac dificilă formarea unei familii de frați și surori, în care toate persoanele, chiar și cele de alte religii, să fie stimulate la un dialog de conviețuire liniștită și rodnică, cu respectarea diferențelor legitime. Acestea impun o nouă strategie de evanghelizare și o nouă formă de răspândire a mesajului creștin, singurul în stare de a realiza o lume unită și vrednică de demnitatea fundamentală de om, ne arată cu claritate Sfântul Părinte în mesajul său.

Așadar, situațiile pe care le întâlnim în lume și, desigur, în Europa cer o profundă analiză și așteaptă o nouă strategie de răspândire a mesajului evanghelic din partea întregii Biserici și a fiecărui creștin în parte.

Fenomenul migrator, dincolo de toate aspectele sale dureroase, reprezintă o oportunitate providențială pentru vestirea „evangheliei”, subliniază Sfântul Părinte în mesajul său pentru anul 2012.

Toți cei care provin din alte regiuni ale lumii și nu-l cunosc pe Cristos sau îl cunosc prea puțin așteaptă de la cei cu tradiție creștină un mesaj clar și un sprijin în cunoașterea și îmbrățișarea idealului evanghelic.

Creștinii buni pot să le ofere imigranților, odată cu exemplul vieții lor, un ajutor puternic în descoperirea noii împărății vestite de Cristos și de Biserică, precum și creștinii care sunt obligați să ia drumul emigrației pot să poarte cu ei valorile inestimabile ale evangheliei și ale frumoaselor și valoroaselor tradiții creștine din locul lor de baștină.

În această mare lucrare de vestire a evangheliei, așadar, au un rol important și decisiv toți lucrătorii pastorali, preoți, persoane consacrate și laici, care, în colaborare cu păstorii lor și sub coordonarea episcopilor proprii, pot să le ofere celor ce-l caută pe Cristos și evanghelia sa un adevărat tezaur de credință și un exemplu viu de trăire frățească.

Parcurgând cu atenție și interes mesajul Sfântului Părinte pentru Ziua Mondială a Migrantului și Refugiatului, putem descoperi datoria sfântă ce revine Bisericii și tuturor membrilor ei pentru a face ca evanghelia și noua împărăție a lui Dumnezeu să se răspândească tot mai mult și să-i cuprindă în sânul ei pe cât mai mulți, astfel încât lumea să devină o familie adevărată și fericită, așa cum a voit-o Creatorul.

Vă chemăm, dragi frați și surori în Domnul, să trăiți cu mare deschidere Ziua Migrantului și Refugiatului (15 ianuarie), vă invităm să parcurgeți cu viu interes mesajul Sfântului Părinte papa Benedict al XVI-lea și să deschideți larg inimile pentru a-i întâmpina cu vie credință pe cei care ajung la noi în marea mișcare a migrației și, îndeosebi, să faceți ca toți cei care pleacă în emigrație din mijlocul nostru să devină, prin credința și trăirea lor, mesageri ai evangheliei, pe care să o poarte ca pe un tezaur și un dar tuturor celor la care ajung.

Odată cu îndemnul Sfântului Părinte Benedict al XVI-lea, adresat întregii Biserici, mijloacelor de comunicare, comunităților creștine, preoților, călugărilor și călugărițelor, și laicilor, bărbați și femei, de a fi sensibili în a oferi sprijin atâtor surori și frați, ajutându-i și primindu-i cu bucurie să-l întâlnească pe Cristos, vă recomandăm cu căldură și vă încurajăm să purtați, oriunde ajungeți, pentru muncă sau pregătire, tuturor celor pe care-i întâlniți, mesajul evanghelic și tezaurul binecuvântat al credinței moștenite din părinți, ca astfel lumina evangheliei să-i lumineze pe toți și, împreună cu toți oamenii și cu toate popoarele lumii, să formăm o lume mai bună, mai dreaptă și mai fericită.

O, Marie, mama lui Isus și mama noastră, fă ca toți să ne recunoaștem frați în aceeași împărăție a Fiului tău și așa să formăm o singură familie unită și plină de speranță!

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 10.01.2012
Publicarea pe acest sit: 11.01.2012
Etichete:

Comentariile sunt închise.