Mesaj pentru Duminica Mării

Mesajul Cardinalului Peter K. A. Turkson,
prefectul Dicasterului pentru Promovarea
Dezvoltării Umane Integrale,
către capelani, voluntari, prieteni și susținători ai Apostolatului Mării
pentru Duminica Mării, 9 iulie 2017

Dragi capelani, voluntari, prieteni și susținători ai Apostolatului Mării,

În viața noastră de zi cu zi, suntem încontinuu înconjurați și folosim numeroase obiecte și produse care, într-un anumit moment al drumului lor, au fost transportate pe nave. Ne este greu să ne imaginăm, în spatele fiecăruia dintre aceste obiecte, fețele nenumăraților lucrători maritimi care au asigurat o navigare liniștită astfel încât navele să poată încredința mărfurile lor în porturi.

Celebrarea Duminicii Mării ne invită să recunoaștem și să exprimăm prețuirea noastră față de această forță de muncă formată din peste un milion și jumătate de lucrători maritimi (dintre care cea mai mare parte provine din țări în curs de dezvoltare). Mulțumită muncii lor grele și sacrificiilor lor, viața noastră este mai confortabilă, întrucât ei transportă, dintr-o țară în alta, circa 90 la sută din orice tip de marfă.

Cu toate că aportul lor este esențial pentru economia mondială globală, nenumărate sunt dificultățile și provocările pe care aceste persoane trebuie să le înfrunte și care influențează viața lor și demnitatea lor. Aș vrea să le reamintesc pe unele dintre ele.

În ciuda marilor progrese înregistrate în domeniul tehnologic, care au îmbunătățit comunicarea dintre marinari și cei dragi ai lor, lungile luni petrecute departe de familie continuă să reprezinte un sacrificiu enorm, care adesea se răsfrânge negativ asupra vieții de familie. Mamele rămân singure și sunt constrânse să desfășoare multiple roluri în educarea copiilor care cresc cu un tată mereu absent. Este important ca în ministerul nostru pastoral să acordăm o atenție particulară familiilor marinarilor favorizând și susținând crearea grupurilor de soții pentru ajutorul și asistența reciprocă.

Utilizarea mijloacelor social media permite membrilor echipajului să fie în legătură cu multe persoane din toată lumea; cu toate acestea, ei sunt separați și izolați unii de alții întrucât la bord fiecare trăiește într-o lume virtuală a sa în care caută refugiu în momentele libere. Misiunea noastră, mai ales în timpul vizitelor la bord, este de a încerca să creăm o „conexiune umană” și să întărim „comunicarea umană” între membrii echipajului pentru a evita singurătatea, izolarea și depresia, tot atâția factori care pot să ducă la sinucidere care, conform unui recent studiu publicat în Marea Britanie de către P & I Club, sunt cauzele principale ale morții între lucrătorii maritimi. Înăsprirea terorismului în lumea întreagă cere noi măsuri de siguranță, care limitează ulterior, în anumite porturi, posibilitatea ca lucrătorii maritimi să coboare pe pământ și, uneori, chiar accesul vizitatorilor la nave. Înțelegând, pe de o parte necesitatea de a face porturile „un loc sigur” pentru persoane și mărfuri, pe de altă parte trebuie să ne asigurăm ca nimeni să nu devină victima discriminării sau să fie împiedicat să coboare pe pământ pe motiv de naționalitate, de rasă sau de religie. Mai mult, trebuie apărat dreptul fundamental al echipajelor de avea „acces la structurile și serviciile la sol pentru a salvgarda starea lor de sănătate și bunăstare (MLC 2006, titlu 4, Regulament 4,4).

Cu toată că a fost adoptat și a intrat în vigoare în luna august 2013 MLC 2006, care stabilește cerințele internaționale minime ale drepturilor umane și de muncă ale lucrătorilor maritimi, există încă prea multe cazuri de echipaje înșelate cu privire la salariu, exploatate și devenite victime ale abuzurilor la locul lor de muncă, pe nedrept criminalizate pentru incidente maritime și abandonate în porturi străine. În timp ce este de datoria noastră să acordăm toată asistența și suportul necesare echipajelor care suferă din cauza lipsurilor și trăiesc în dificultate, invităm autoritățile maritime să acorde o mai mare atenție și să fie mai vigilente pentru a preveni abuzurile și a repara nedreptățile.

Chiar dacă amenințarea pirateriei pe rutele maritime s-a diminuat față de acum câțiva ani, pericolul de atacuri armate și de deturnare este încă foarte ridicat în unele zone geografice. Invităm, ca urmare, comunitatea maritimă să nu slăbească garda și să dea curs tuturor măsurilor necesare pentru a garanta siguranța și protecția, nu numai a încărcăturilor, dar mai ales a echipajelor.

În fine, aș vrea să ne concentrăm atenția asupra pescuitului și a pescarilor, care vor constitui tema celui de-al XXIV-lea Congres Mondial care se va ține la Kaohsiung – Taiwan, în luna octombrie a acestui an.

La fel ca lucrătorii maritimi, și pescarii petrec lungi perioade pe mare, adesea la bordul unor nave de pescuit care nu sunt în condiții de navigare. Cu toate că meseria lor este una dintre cele mai periculoase din lume, salariile lor sunt vizibil inferioare în comparație cu cele ale lucrătorilor maritimi. Sectorul pescuitului este îndurerat din cauza traficului de ființe umane și a muncii forțate și este supus pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (IUU).

În timpul Congresului, mulțumită intervențiilor oratorilor calificați, vom căuta să devenim mai conștienți și să acordăm o mai mare atenție acestui tip de probleme. Ne întărim, de altfel, rețeauă cu intenția de a crește cooperarea între Apostolatul Mării din diversele națiuni; vom pune în comun resursele noastre și cele mai bune metode pentru a dezvolta competențele specifice, mai ales cât privește sectorul pescuitului. Reînnoiesc invitația mea astfel încât la acest Congres să nu participe doar experți, dar cel mai mare număr posibil de capelani și voluntari deoarece sectorul pescuitului și pescarii sunt o preocupare a Apostolatului Mării și nu numai a acelora care sunt implicați în mod personal.

În încheiere, cerem Sfintei Fecioare Maria, Stella Maris, să susțină slujirea noastră și preocuparea noastră pentru lucrătorii maritimi, pentru pescari și familiile lor, și să-i ocrotească pe oamenii mării pentru a ajunge în „portul sigur” al cerului.

Autor: Cardinalul Peter Turkson
Traducător: pr. Ieronim Iacob
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Angelus.com.ro
Publicarea în original: 05.07.2017
Publicarea pe acest sit: 05.07.2017
Etichete:

Comentariile sunt închise.