Invitaţie pentru Postul Mare

Mesaj al PS Petru Gherghel,
Episcopul Diecezei de Iași,
cu ocazia Postului Mare 2011

Recunoaște-ți creștinule, demnitatea ta!
Familie, devino ceea ce ești!

Sfințiile voastre,

Dragi și iubiți credincioși, dragi familii,

Timpul ce ne pregătește pentru marea sărbătoare a Învierii Domnului este un timp sfânt, o fericită trăire sufletească pentru orice creștin și un moment de profundă reînnoire sufletească.

Sfântul Părinte Benedict al XVI-lea, cu iubirea sa părintească, ne cheamă anul acesta, în mesajul său pentru Postul Mare, să redescoperim marele dar pe care ni l-a făcut și ni-l face Dumnezeu, prin Isus Cristos, care ne-a răscumpărat prin moartea sa pe cruce, prin învierea sa glorioasă și, prin baia Botezului, ne-a ales să fim membri ai Bisericii și fii ai săi.

Ne-am învrednicit să ne bucurăm de milostivirea lui Dumnezeu, devenind părtași ai morții și învierii sale, care șterge păcatul și ne permite să trăim în mod gratuit în propria noastră existență „acea atitudine care este în Cristos Isus”, așa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte făcând referință la cuvintele sfântului Paul din Scrisoarea către Filipeni (Fil 2,5).

Prin sfântul Botez se realizează în noi o întâlnire cu Cristos, care dă formă întregii noastre existențe creștine și ne cheamă la o convertire sinceră, până la obținerea staturii adulte a lui Cristos.

Botezul este pentru creștin poarta de intrare în economia harului, ce se dezvoltă și crește necontenit prin celelalte taine și sacramente oferite de însuși Mântuitorul nostru.

Din lecturile sfinte pe care Biserica ni le propune în acest timp, prin rugăciunile și practicile de cult tradiționale, ca și prin diferitele cateheze ce se propun în diferitele momente ale Postului Mare, descoperim tot mai mult misterul iubirii divine, misterul crucii, prin care am fost răscumpărați și introduși în împărăția cea nouă, capabili de a deveni asemenea lui, trecuți prin moarte la viața cea nouă, la adevărata și veșnica fericire.

Sfântul Părinte, oferindu-ne gândurile și mesajul său pentru acest timp sfânt, vrea cu adevărat să ne întâlnim personal cu Cristos, ne invită la un drum de iubire, dăruire și credință, capabil să ne poarte alături de el în împărăția sa, ne invită să nu uităm marea demnitate cu care ne-a învrednicit prin taină sfântă a Botezului și a celorlalte sacramente.

Sfințiile voastre, dragi credincioșii, dragi familii creștine,

Viața, pe care ne-o oferă însuși Dumnezeu și pe care ne-o asigură Domnul nostru Isus Cristos, este un dar ceresc, ce cuprinde diferite trepte și ne însoțește necontenit de la naștere până la mormânt.

Descoperind și prețuind Botezul nostru, punem bazele întregului nostru itinerar de credință.

Harul lui Dumnezeu, care s-a revărsat în sufletele noastre prin Duhul Sfânt, ne inspiră grijă continuă față de toate momentele vieții creștine și ne solicită o adevărată și profundă prețuire față de celelalte sacramente, daruri, făcute de același Isus.

Fiind angajați în anul pastoral, dedicat familiei și Căsătoriei creștine, suntem chemați să redescoperim taina familiei bazate pe sacramentul Căsătoriei creștine, care a fost confirmată drept imagine a legământului lui Dumnezeu cu omul.

Dumnezeu îi alege pe oameni, colaboratorii săi, pentru continuarea vieții pe pământ și le încredințează marea misiune de a face vie fără încetare imaginea sa pe pământ.

Suntem bucuroși ca, prin rugăciuni, meditații, predici, cateheze și conferințe, să descoperim, în acest timp al Postului Mare, demnitatea creștină de care se bucură oamenii, demnitatea de fii ai lui Dumnezeu prin Botez precum și chemarea de a fi colaboratori ai săi și continuatori ai vieții pe pământ prin familie, bazată pe Căsătoria creștină.

Acest lucru îl vom putea pătrunde mai bine, dacă mereu ne vom îndrepta spre Cristos și ne vom strădui să contemplăm misterul crucii, prin care devenim conformi cu viața lui Cristos. Postul, rugăciunile, jertfele și toate actele de pietate creștină ne vor ajuta să înțelege mai ușor vocația noastră de creștini.

În lumina acestor adevăruri meditate și trăite vom putea descoperi și marea demnitatea a familiei, chemarea sacramentală a Căsătoriei și rolul pe care-l au părinții la viața și creșterea familiei umane.

Viitorul omenirii depinde de înțelegerea demnității omului, a vocației sale creștine, a rolului și menirii familiei.

Privind la Cristos, contemplându-l, urmându-l pe calea jertfei și a iubirii, vom înțelege chemarea Bisericii la convertire, la o viață nouă și la o nouă imagine a familiei creștine.

Tuturor păstorilor, credincioșilor, familiilor și oamenilor de bunăvoință, un timp binecuvântat al Postului Mare, o sfântă înnoire în familie și o fericită sărbătorire a sfintei Învierii.

Autor: PS Petru Gherghel
Copyright: Ercis.ro
Publicarea în original: 01.03.2011
Publicarea pe acest sit: 08.03.2011
Etichete:

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.