Discursul Papei susţinut la Centrul Heichal Shlomo din Ierusalim

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la vizită de curtoazie la cei doi mari rabini
ai Israelului în Centrul Heichal Shlomo,
lângă Marea Sinagogă din Ierusalim
luni, 26 mai 2014)

Stimați mari rabini ai Israelului,
Fraților și surorilor,

Sunt deosebit de bucuros să pot fi astăzi împreună cu voi: vă sunt recunoscător pentru primirea călduroasă și pentru cuvintele respectuoasă de bun venit pe care mi le-ați adresat.

Așa cum știți, încă din timpul în care eram arhiepiscop de Buenos Aires, am putut să contez pe prietenia multor frați evrei. Astăzi sunt aici doi rabini prieteni. Împreună cu ei am organizat inițiative rodnice de întâlnire și dialog și am trăit cu ei și momente semnificative de împărtășire pe planul spiritual. În primele luni de pontificat am putut să primesc diferite organizații și exponenți ai ebraismului mondial. Ca și pentru predecesorii mei, aceste cereri de întâlnire sunt numeroase. Ele se adaugă la multele inițiative care au loc la scară națională sau locală și toate acestea atestă dorința reciprocă de a ne cunoaște mai bine, de a ne asculta, de a construi legături de fraternitate autentică.

Acest drum de prietenie reprezintă unul din roadele Conciliului al II-lea din Vatican, îndeosebi al declarației Nostra aetate, care a avut atâta însemnătate și a cărei a 50-a aniversare o vom aminti anul viitor. În realitate, sunt convins că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele decenii în relațiile dintre evrei și catolici a fost un autentic dar al lui Dumnezeu, una dintre minunățiile săvârșite de El, pentru care suntem chemați să binecuvântăm numele său: „Lăudați-l pe Domnul domnilor, / pentru că veșnică este îndurarea lui! / El singur face fapte mărețe, / pentru că veșnică este îndurarea lui!” (Ps 136,3-4).

Un dar al lui Dumnezeu, care însă n-ar fi putut să se manifeste fără angajarea a foarte multe persoane curajoase și generoase, atât evrei cât și creștini. Doresc îndeosebi să menționez aici importanța asumată de dialogul dintre Marele Rabinat din Israel și Comisia Sfântului Scaun pentru Raporturile Religioase cu Ebraismul. Un dialog care, inspirat de vizita sfântului papă Ioan Paul al II-lea în Țara Sfântă, a început în 2002 și este de acum în al doisprezecelea an de viață. Îmi place să cred, cu referință la Bar Mitzvah din tradiția ebraică, el este de acum aproape de vârsta adultă: sunt încrezător că poate să continue și că are un viitor luminos în fața sa.

Nu este vorba numai de a stabili, pe un plan uman, relații de respect reciproc: suntem chemați, creștini și evrei, să ne întrebăm în profunzime cu privire la semnificația spirituală a legăturii care ne unește. Este vorba despre o legătură care vine de sus, care depășește voința noastră și care rămâne integră, în pofida tuturor dificultăților de raporturi din păcate trăite în istorie.

Din partea catolică există desigur intenția de a lua în considerare pe deplin sensul rădăcinilor ebraice ale propriei credințe. Am încredere, cu ajutorul vostru, că și din partea ebraică să se mențină, și dacă este posibil să crească, interesul pentru cunoașterea creștinismului, și în această țară binecuvântată în care el își recunoaște propriile origini și în special între tinerele generații.

Cunoașterea reciprocă a patrimoniului nostru spiritual, aprecierea față de ceea ce avem în comun și respectul în ceea ce ne desparte, vor putea fi călăuză pentru ulterioara dezvoltare viitoare a relațiilor noastre, pe care o încredințăm în mâinile lui Dumnezeu. Împreună vom putea să dăm o mare contribuție pentru cauza păcii; împreună vom putea mărturisi, într-o lume în transformare rapidă, semnificația perenă a planului divin al creației; împreună vom putea contrasta cu fermitate orice formă de antisemitism și diferitele alte forme de discriminare. Domnul să ne ajute să mergem cu încredere și tărie a sufletului pe căile sale. Shalom!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 26.05.2014
Publicarea pe acest sit: 26.05.2014
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.