Discursul Papei la întâlnirea cu Corpul Diplomatic de la Vatican

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat corpului diplomatic acreditat
pe lângă Sfântul Scaun
luni, 9 ianuarie 2023

Eminență, Excelențe, doamnelor și domnilor,

Vă mulțumesc pentru prezența voastră la întâlnirea noastră obișnuită, care în acest an dorește să fie o invocație de pace într-o lume în care cresc diviziunile și războaiele.

Sunt deosebit de recunoscător decanului Corpului Diplomatic, Excelența Sa domnul Georges Poulides, pentru urările pe care mi le-a adresat în numele vostru al tuturor. Salutul meu se extinde la fiecare dintre voi, la familiile voastre, la colaboratori și la popoarele și guvernele țările pe care le reprezentați. Vouă tuturor și autorităților voastre doresc să exprim recunoștință și pentru mesajele de condoleanțe trimise cu ocazia morții papei emerit Benedict al XVI-lea și pentru apropierea manifestată în timpul înmormântării.

Tocmai am încheiat timpul Crăciunului, în care creștinii comemorează misterul nașterii Fiului lui Dumnezeu. Profetul Isaia prevestise asta cu aceste cuvinte: „Pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat nouă. Stăpânirea va fi pe umerii lui și va fi numit sfetnic minunat, Dumnezeu puternic, părinte veșnic, principe al păcii” (Is 9,5).

Prezența voastră afirmă valoarea păcii și a fraternității umane pe care dialogul contribuie să o construiască. De altfel, misiunea diplomației este tocmai aceea de a aplana contrastele pentru a favoriza un climat de colaborare și încredere reciprocă pentru satisfacerea nevoilor comune. Se poate spune că ea este un exercițiu de umilință pentru că cere să se jertfească un pic din iubirea proprie pentru a intra în raport cu celălalt, pentru a-i înțelege motivațiile și punctele de vedere, opunându-se astfel orgoliului și mândriei umane, motiv al oricărei voințe beligerante.

De asemenea, sunt recunoscător pentru atenția pe care țările voastre o îndreaptă spre Sfântul Scaun, marcat, de altfel, în cursul ultimului an, de alegerea Elveției, a Republicii Congo, a Mozambicului și a Azerbaidjanului de a numi ambasadori rezidenți la Roma, precum și de semnarea de noi acorduri bilaterale cu Republica Democrată São Tomé și Príncipe și cu Republica din Kazahstan.

În această ocazie, trebuie să amintesc și că, în contextul unui dialog respectuos și constructiv, Sfântul Scaun și Republica Populară Chineză au concordat să proroge pentru alți doi ani validitatea Acordului Provizoriu cu privire la numirea episcopilor, stipulat la Pekin în 2018. Doresc ca acest raport colaborator să se poată dezvolta în favoarea vieții Bisericii Catolice și a binelui poporului chinez.

În același timp, vă reînnoiesc asigurarea colaborării depline a Secretariatului de Stat și a Dicasterelor din Curia Romană, care, cu promulgarea noii constituții apostolice Praedicate Evangelium, a fost reformată în unele structuri pentru a îndeplini mai bine „cu spirit evanghelic propria funcție, lucrând pentru binele și pentru slujirea comuniunii, a unității și a edificării Bisericii universale și respectând instanțele lumii în care Biserica este chemată să-și îndeplinească misiunea”[1].

Dragi ambasadori,

Anul acesta avem a șaizecea aniversare a enciclicei Pacem in terris a Sfântului Ioan al XXIII-lea, publicată mai puțin cu două luni înainte de moartea sa[2].

În ochii „bunului papă” era încă viu pericolul unui război nuclear, provocat în octombrie 1962 de așa-numita criză a rachetelor din Cuba. Omenirea era la un pas de propria anihilare, dacă nu s-ar fi reușit să se facă să prevaleze dialogul, conștienți de efectele distrugătoare ale armelor atomice.

Din păcate, și astăzi amenințarea nucleară este evocată, aruncând lumea în frică și în angoasă. Nu pot decât să reafirm în această ocazie că posesia de arme atomice este imorală pentru că – așa cum afirma Ioan al XXIII-lea – „dacă este dificil să ne convingem că există persoane capabile să-și asume responsabilitatea distrugerilor și durerilor pe care le-ar provoca un război, nu este exclus că un fapt imprevizibil și incontrolabil poate să provoace scânteia care să pună în mișcare aparatul de război”[3]. Sub amenințarea armelor nucleare toți suntem întotdeauna perdanți, toți!

Din acest punct de vedere, preocupare deosebită provoacă încetarea negocierilor cu privire la relansarea Planului de acțiune comună globală, cunoscut mai bine ca Acordul despre nuclearul iranian. Doresc ca să se poată ajunge cât mai curând la o soluție concretă pentru a garanta un viitor mai sigur.

Astăzi este în desfășurare Al Treilea Război Mondial al unei lumi globalizate, unde conflictele interesează direct numai unele zone ale planetei, dar în substanță îi implică pe toți. Exemplul cel mai apropiat și recent este tocmai războiul din Ucraina, cu semnul său de moarte și distrugere; cu atacurile la adresa infrastructurilor civile care duc persoanele să-și piardă viața nu numai din cauza bombardamentelor și violențelor, ci și a foamei și a frigului. În această privință, constituția conciliară Gaudium et spes afirmă că „orice acțiune războinică îndreptată fără discernământ spre distrugerea unor orașe întregi sau a unor regiuni vaste împreună cu locuitorii lor este o crimă împotriva lui Dumnezeu și împotriva omului însuși, crimă ce trebuie condamnată cu tărie și fără ezitare” (nr. 80). Apoi nu trebuie să uităm că războiul lovește îndeosebi persoanele mai fragile – copiii, bătrânii, cei cu dizabilități – și sfâșie în mod indelebil familiile. Nu pot decât să reînnoiesc astăzi apelul meu de a face să înceteze imediat acest conflict nesăbuit, ale cărui efecte interesează regiuni întregi, și în afara Europei din cauza repercusiunilor pe care el le are în domeniul energetic și în domeniul producției alimentare, mai ales în Africa și în Orientul Mijlociu.

Al Treilea Război Mondial pe bucăți pe care-l trăim ne face să luăm în considerare alte teatre de tensiuni și conflicte. Și în acest an, cu atâta durere, trebuie să privim la Siria ca la o țară martirizată. Renașterea acelei țări trebuie să treacă prin reformele necesare, și constituționale, în tentativa de a da speranță poporului sirian, chinuit de o sărăcie tot mai crescândă, evitând ca sancțiunile internaționale să aibă repercusiuni asupra vieții zilnice a unei populații care a suferit deja mult.

Sfântul Scaun urmărește cu preocupare și creșterea violenței dintre palestinieni și israelieni, cu consecința dramatică a multor victime și a unei neîncrederi reciproce totale. Deosebit de lovit este Ierusalimul, cetate sfântă pentru evrei, creștini și musulmani. Vocația înscrisă în numele său este să fie Cetate a Păcii, dar din păcate a ajuns să fie teatru de ciocniri. Am încredere că ea poate regăsi această vocație de a fi loc și simbol de întâlnire și de coexistență pașnică, și ca accesul și libertatea de cult în Locurile Sfinte să continue să fie garantate și respectate conform status quo-ului. În același timp, doresc ca autoritățile statului Israel și cele ale statului Palestina să poată regăsi curajul și determinarea în a dialoga direct cu scopul de a implementa soluția celor două state în toate aspectele sale, în conformitate cu dreptul internațional și cu toate rezoluțiile pertinente ale Națiunilor Unite.

Așa cum știți, la sfârșitul lunii, voi putea în sfârșit să merg pelerin de pace în Republica Democrată Congo, cu dorința ca să înceteze violențele în estul țării și să prevaleze calea dialogului și voința de a lucra pentru siguranța și binele comun. Pelerinajul va continua în Sudanul de Sud, unde voi fi însoțit de arhiepiscopul de Canterbury și de moderatorul general al Bisericii prezbiteriene din Scoția. Împreună dorim să ne unim la strigătul de pace al populației și să contribuim la procesul de reconciliere națională.

Nu trebuie să uităm nici alte situații în care continuă să apese consecințele conflictelor încă nerezolvate. Mă gândesc îndeosebi la situația din Caucazul de sud. Îndemn părțile să respecte încetarea focului, reafirmând că eliberarea prizonierilor militari și civili ar fi un pas important spre un acord de pace dorit.

De asemenea, mă gândesc la Yemen, unde domnește încetarea focului la care s-a ajuns în octombrie, dar mulți civili continuă să moară din cauza minelor, și la Etiopia, unde doresc ca să continue procesul de pacificare și să se întărească angajarea comunității internaționale pentru a înfrunta criza umanitară care interesează țara.

Urmăresc cu îngrijorare și situația din Africa Occidentală, tot mai chinuită de violențele terorismului. Mă gândesc, îndeosebi, la dramele pe care le trăiesc populațiile din Burkina Faso, din Mali și din Nigeria și doresc ca procesele de tranziție aflate în desfășurare în Sudan, Mali, Ciad, Guineea și Burkina Faso să se desfășoare respectându-se aspirațiile legitime ale populațiilor implicate.

Urmăresc la fel cu atenție deosebită situația din Myanmar, care de doi ani experimentează violență, durere și moarte. Invit comunitatea internațională să se străduiască pentru a concretiza procesele de reconciliere și îndemn toate părțile implicate să reia drumul dialogului pentru a reda speranță populației din acea țară iubită.

În sfârșit, mă gândesc la peninsula coreeană, pentru care doresc ca să nu dispară bunăvoința și angajarea pentru înțelegere, cu scopul de a construi pacea atât de dorită și prosperitatea pentru întregul popor coreean.

Oricum, toate conflictele scot în evidență consecințele letale ale unei recurgeri continue la producerea de armamente noi și tot mai sofisticate, uneori justificată „aducând motivul că dacă astăzi este posibilă o pace, nu poate să fie decât pacea întemeiată pe echilibrul forțelor”[4]. Trebuie demontată această logică și trebuie continuat pe calea unei dezarmări integrale, pentru că nicio pace nu este posibilă acolo unde se răspândesc instrumente de moarte.

Dragi ambasadori,

Într-un timp așa de conflictual, nu putem eluda întrebarea despre cum putem să țesem din nou firele păcii. De unde trebuie pornit?

Pentru a schița un răspuns, aș vrea să reiau cu voi câteva elemente din Pacem in terris, un text extrem de actual deși s-a schimbat marea parte a contextului internațional. Pentru Sfântul Ioan al XXIII-lea, pacea este posibilă în lumina a patru bunuri fundamentale: adevărul, dreptatea, solidaritatea și libertatea. Aceștia sunt pilonii care reglementează atât raporturile între fiecare ființă umană cât și cele între comunitățile politice[5].

Aceste dimensiuni se împletesc în cadrul premisei fundamentale că „orice ființă umană este o persoană, adică o ființă dotată cu inteligență și voință liberă. Totodată, ea este subiect al drepturilor și al obligațiilor care decurg împreună și imediat din natura sa. De aceea, ele sunt universale, inviolabile, inalienabile”[6].

Pace în adevăr

A construi pacea în adevăr înseamnă înainte de toate a respecta persoana umană, cu „dreptul său la existență și la integritatea fizică”[7], căreia trebuie să fie garantată „libertatea în căutarea adevărului, în manifestarea gândirii și în răspândirea sa”[8]. Asta cere ca „puterile publice să contribuie pozitiv la crearea unui ambient uman în care tuturor membrilor corpului social să le fie făcut posibilă și facilitată exercitarea efectivă a drepturilor amintite, precum și îndeplinirea respectivelor obligații”[9].

În pofida angajamentelor asumate de toate statele de a respecta drepturile umane și libertățile fundamentale ale fiecărei persoane, și astăzi, în multe țări, femeile sunt considerate drept cetățeni de clasa a doua. Sunt obiect al violențelor și abuzurilor și le este negată posibilitatea de a studia, de a lucra, de a exprima propriile talente, accesul la îngrijirile sanitare și chiar la hrană. În schimb, acolo unde drepturile umane sunt recunoscute pe deplin pentru toți, femeile pot să ofere propria contribuție de neînlocuit la viața socială și să fie prime aliate ale păcii.

Pacea cere înainte de toate ca să se apere viața, un bine care astăzi este pus în pericol nu numai de conflicte, foamete și boli, ci prea des chiar din sânul matern, afirmând un presupus „drept la avort”. Însă nimeni nu poate invoca drepturi asupra vieții unei alte ființe umane, în special dacă este neputincioasă, așadar lipsită de orice posibilitate de apărare. Așadar, fac apel la conștiințele bărbaților și femeilor de bunăvoință, îndeosebi ale celor care au responsabilități politice, pentru ca să se străduiască pentru a tutela drepturile celor mai slabi și să fie eliminată cultura rebutului, care interesează din păcate și pe bolnavi, pe cei cu dizabilități și pe bătrâni. Există o responsabilitate centrală a statelor de a garanta asistența cetățenilor în orice fază a vieții umane, până la moartea naturală, făcând în așa fel încât fiecare să se simtă însoțit și îngrijit și în momentele mai delicate ale propriei existențe.

Dreptul la viață este amenințat și acolo unde se continuă să se practice pedeapsa cu moartea, așa cum se întâmplă în aceste zile în Iran, ca urmare a recentelor manifestații, care cer respect mai mare față de demnitatea femeilor. Pedeapsa cu moartea nu poate fi utilizată pentru o presupusă justiție de stat, pentru că ea nu constituie o descurajare, nici nu oferă dreptate victimelor, ci alimentează numai setea de răzbunare. De aceea, fac apel pentru ca pedeapsa cu moartea, care este mereu inadmisibilă pentru că atentează la inviolabilitatea și la demnitatea persoanei, să fie abolită în legislațiile tuturor țărilor din lume. Nu putem uita că, până în ultimul moment, o persoană se poate converti și se poate schimba.

Din păcate, apare în evidență tot mai mult o „frică” de viață, care se traduce în multe locuri în teama de viitor și în dificultatea de a forma o familie și de a aduce pe lume copii. În unele contexte, mă gândesc de exemplu la Italia, este în desfășurare o periculoasă scădere a natalității, o adevărată iarnă demografică, ce pune în pericol însuși viitorul societății. Doresc să reînnoiesc iubitului popor italian încurajarea mea de a înfrunta cu tenacitate și speranță provocările timpului prezent, întărit de propriile rădăcini religioase și culturale.

Fricile găsesc aliment în ignoranță și în prejudecată pentru a degenera cu ușurință în conflicte. Educația este antidotul lor. Sfântul Scaun promovează o viziune integrală despre educație, în care „cultul valorilor religioase și perfecționarea conștiinței morale înaintează în același pas cu asimilarea tot mai bogată de elemente științifico-tehnice”[10]. Educația cere mereu respectarea integrală a persoanei și a fizionomiei sale naturale, evitând să se impună o viziune nouă și confuză despre ființa umană. Asta implică a integra parcursurile de creștere umană, spirituală, intelectuală și profesională, permițând persoanei să se elibereze de multiple forme de sclavie și să se afirme în societate în mod liber și responsabil. În acest sens, este inacceptabil ca parte a populației să poată fi exclusă de la educație, cum li se întâmplă femeilor afgane.

Educația este în voia unei crize accentuate de consecințele devastatoare ale pandemiei și de scenariul geopolitic îngrijorător. În acest sens, Întâlnirea despre transformarea educației, convocată de secretarul general al Națiunilor Unite și desfășurată în septembrie la New York, a reprezentat pentru guverne o oportunitate unică pentru a întreprinde politici curajoase, menite să înfrunte „catastrofa educativă” aflată în desfășurare și să realizeze alegeri concrete pentru a ajunge la o instruire de calitate pentru toți până în 2030. Statele să aibă curajul de a răsuci raportul rușinos și asimetric dintre cheltuiala publică rezervată educației și fondurile destinate armamentelor.

Pacea cere și ca să fie recunoscută peste tot libertatea religioasă. Este îngrijorător că există persoane care sunt persecutate numai pentru că mărturisesc public credința lor și sunt multe țările în care libertatea religioasă este limitată. Circa o treime din populația mondială trăiește în această condiție. Împreună cu lipsa de libertate religioasă, există și persecuția din motive religioase. Nu pot să nu menționez, așa cum demonstrează unele statistici, că un creștin din șapte este persecutat. În această privință, exprim dorința ca noul trimis special al Uniunii Europene pentru promovarea libertății de religie sau de crez din afara Uniunii Europene să poată dispune de resursele și de mijloacele necesare pentru a desfășura în mod adecvat propriul mandat.

În același timp, este bine să nu se uite că violența și discriminările împotriva creștinilor cresc și în țări unde aceștia nu sunt o minoritate. Libertatea religioasă este pusă în pericol și acolo unde credincioșii văd redusă posibilitatea de a exprima propriile convingeri în domeniul vieții sociale, în numele unui concept de incluziune greșit înțeles. Libertatea religioasă, care nu se poate reduce la simpla libertate de cult, este una din condițiile minime necesare pentru a trăi în mod demn și guvernele au datoria de a o proteja și de a garanta fiecărei persoane, compatibil cu binele comun, oportunitatea de a acționa conform propriei conștiințe și în domeniul vieții publice și în exercitarea propriei profesii.

Religia este o oportunitate efectivă de dialog și de întâlnire între popoare și culturi diferite, așa cum dă mărturie decizia Parlamentului din Timorul de Est care a aprobat în unanimitate Documentul despre Fraternitatea Umană pe care l-am semnat cu marele imam de Al-Azhar în 2019, incluzându-l în programele instituțiilor educative și culturale naționale, și cum am putut să experimentez personal în călătoria pe care am făcut-o în Kazahstan, în septembrie, cu ocazia celei de-a VII-a Întâlniri a liderilor religioși mondiali, cu care am împărtășit unele preocupări din timpul nostru și am văzut personal cum religiile „nu [sunt] probleme, ci parte a soluției pentru o conviețuire mai armonioasă”[11]. La fel de semnificativă a fost și vizita în Bahrein, unde s-a putut face un nou pas pe drumul dintre credincioșii creștini și musulmani.

Adesea se vrea să se atribuie religiei diferitele conflicte care însoțesc omenirea și uneori nu lipsesc efectiv tentativele deplorabile de a face un uz instrumental al religiei pentru scopuri pur politice. Totuși, acest lucru este contrar perspectivei creștine, care manifestă clar rădăcina oricărui conflict care este dezechilibrul inimii umane: „Din inima omului ies gândurile rele” (Mc 7,21), cum ne amintește Evanghelia. Creștinismul impulsionează la pace, pentru că impulsionează la convertire și la exercitarea virtuții.

Pace în dreptate

A construi pacea cere ca să fie urmărită dreptatea. Criza din 1962 s-a retras prin contribuția oamenilor de bunăvoință care au știut să găsească soluții adecvate pentru a evita ca tensiunea politică să degenereze într-un adevărat război. Acest lucru a fost posibil și grație convingerii că neînțelegerile se pot rezolva în cadrul dreptului internațional și prin acele organizații, îndeosebi Națiunile Unite, apărute după al doilea război mondial, care au dezvoltat diplomația multilaterală. Sfântul Ioan al XXIII-lea amintește că „Națiunile Unite și-au propus ca scop esențial să mențină și să consolideze pacea între popoare, dezvoltând între ele relații amicale, întemeiate pe principiile egalității, respectului reciproc, cooperării multiforme în toate sectoarele conviețuirii”[12].

Actualul conflict din Ucraina a făcut mai evidentă criza care de mult timp interesează sistemul multilateral, care are nevoie de o regândire profundă pentru a putea răspunde în mod adecvat la provocările din timpul nostru. Asta cere o reformă a organelor care îi permit funcționarea, pentru ca să fie realmente reprezentative ale necesităților și sensibilităților tuturor popoarelor, evitând mecanisme care să dea unora mai multă importanță în defavoarea altora. Așadar, nu este vorba de a construi blocuri de alianțe, ci de a crea oportunități pentru ca toți să poată dialoga.

Mult bine se poate face împreună, este suficient să ne gândim la inițiativele lăudabile destinate să reducă sărăcia, să-i ajute pe migranți, să contrasteze schimbările climatice, să favorizeze dezarmarea nucleară și să ofere ajutor umanitar. Totuși, în timpuri recente, diferitele foruri internaționale s-au remarcat de polarizări crescânde și de tentative de a impune o gândire unică, ce împiedică dialogul și îi marginalizează pe cei care gândesc în mod diferit. Există riscul unei derive, care asumă tot mai mult fața unui totalitarism ideologic, care promovează intoleranța față de cel care nu aderă la pretinse poziții de „progres”, care în realitate par să ducă la un regres general al omenirii, cu încălcarea libertății de gândire și de conștiință.

În afară de asta, resurse tot mai mari au fost folosite pentru a impune, în special față de țările mai sărace, forme de colonizare ideologică, creând de altfel o legătură directă între oferirea de ajutoare economice și acceptarea acestor ideologii. Asta a obosit dezbaterea internă din organizațiile internaționale, închizând schimburi rodnice și deschizând adesea la tentația de a înfrunta problemele în mod autonom și, prin urmare, pe baza raporturilor de forță.

De altfel, în timpul călătoriei mele în Canada, în iulie, am putut să experimentez personal consecințele colonizării, întâlnind în mod special populațiile indigene, care au suferit datorită politicilor de asimilare din trecut. Acolo unde se încearcă să se impună altor culturi forme de gândire care nu le aparțin lor se deschide calea spre confruntări aspre și uneori spre violență.

Este necesară întoarcere la dialog, la ascultarea reciprocă și la negociere, favorizând responsabilități împărtășite și cooperarea în căutarea binelui comun, sub semnul acelei solidarități care „derivă din faptul de a ne ști responsabili de fragilitatea celorlalți căutând un destin comun”[13]. Închiderile și vetourile reciproce nu duc decât la alimentarea altor divizări.

Pace în solidaritate

În anualul Mesaj pentru Ziua Mondială a Păcii am scos în evidență cum pandemia de Covid-19 lasă ca moștenire „conștiința că toți avem nevoie unii de alții”[14]. Cărările păcii sunt cărări de solidaritate, pentru că nimeni nu se poate salva singur. Trăim într-o lume așa de interconectată încât acțiunea fiecăruia ajunge să aibă repercusiuni asupra tuturor.

În această ocazie, aș vrea să subliniez trei domenii, în care se evidențiază cu forță deosebită interconectarea care leagă astăzi omenirea și pentru care este deosebit de urgentă o solidaritate mai mare.

Primul este cel al migrațiilor, care interesează regiuni întregi de pe pământ. De multe ori este vorba de persoane care fug de război și persecuție, înfruntând pericole imense. Pe de altă parte, „fiecare ființă umană are dreptul la libertate de mișcare, […] să imigreze în alte comunități politice și să se stabilească în ele”[15] și trebuie să aibă posibilitatea să se întoarcă la propria țară de origine.

Migrația este o problemă pentru care „înaintarea în ordine dezbinată” nu este admisibilă. Pentru a înțelege asta este suficient a privi la Mediterana, devenită un mare cimitir. Acele vieți frânte sunt emblema naufragiului civilizației noastre, așa cum am avut ocazia să amintesc în cursul călătoriei mele în Malta în primăvara trecută. În Europa, este urgentă de întărit cadrul normativ, prin aprobarea Noului Pact despre Migrație și Azil, pentru ca să se poată implementa politici adecvate pentru a primi, a însoți, a promova și a integra migranții. În același timp, solidaritatea cere ca operațiunile necesare de asistență și îngrijire a naufragiaților să nu apese în întregime asupra populațiilor din principalele puncte de sosire.

Al doilea domeniu se referă la economie și la locul de muncă. Crizele care s-au succedat în ultimii ani au scos în evidență limitele unui sistem economic care tinde mai mult să creeze profit pentru puțini decât oportunități de bunăstare pentru muși; o economie care tinde mai mult spre bani decât spre producerea de bunuri utile. Asta a generat firme mai fragile și piețe de muncă deosebit de poluate. Trebuie redată demnitate angajării și muncii, combătând orice formă de exploatare care ajunge să-i trateze pe muncitori ca pe o marfă, pentru că „fără o muncă demnă și bine remunerată tinerii nu devin cu adevărat adulți, [și] inegalitățile cresc”[16].

Al treilea domeniu este îngrijirea casei noastre comune. Avem în mod constant în fața noastră efectele schimbărilor climatice și consecințele grave pe care ele le au asupra vieții a întregi populații, fie prin devastările pe care uneori le produc, așa cum s-a întâmplat în Pakistan în zonele lovite de inundații, unde focarele de boli transmise de apa stătută continuă să crească; fie în zone vaste din Oceanul Pacific, unde încălzirea globală provoacă daune nenumărate pescuitului, fundament al vieții zilnice pentru întregi populații; fie în Somalia și în întregul Corn al Africii, unde seceta provoacă o gravă foamete; fie în ultimele zile în Statele Unite, unde înghețurile neprevăzute și intense au provocat mulți morți.

În vara trecută, Sfântul Scaun a decis să acceadă la Convenția-Cadru a Națiunilor Unite despre Schimbările Climatice, intenționând să dea propriul sprijin moral eforturilor tuturor statelor pentru a coopera, în conformitate cu responsabilitățile și respectivele lor capacități, la un răspuns eficace și adecvat la provocările puse de schimbarea climatică. Se speră ca pașii făcuți la COP27, cu adoptarea lui Sharm el-Sheick Implementation Plan, deși limitați, să poată mări conștientizarea întregii omeniri față de o problemă urgentă care nu mai poate fi eludată. În schimb, obiective încurajatoare au fost convenite în timpul recentei Conferințe a Națiunilor Unite despre Biodiversitate (COP15), desfășurate la Montreal în luna trecută.

Pace în libertate

În sfârșit, a construi pacea cere ca să nu fie lăsat loc pentru „lezarea libertății, integrității și siguranței altor națiuni, oricare ar fi extinderea lor teritorială sau capacitatea lor de apărare”[17]. Acest lucru este posibil dacă în fiecare comunitate nu prevalează cultura samavolniciei și a agresiunii, care duce la a-l privi pe aproapele mai degrabă ca pe un dușman de combătut decât ca pe un frate de primit și de îmbrățișat[18].

Trezește îngrijorare slăbirea, în multe părți ale lumii, a democrației și a posibilității de libertate pe care aceasta o permite, deși cu toate limitele unui sistem uman. De multe ori plătesc prețul acestui lucru femeile și minoritățile etnice, precum și echilibrele a întregi societăți în care neliniștea duce la tensiuni sociale și chiar la ciocniri armate.

În multe zone, un semn de slăbire a democrației este dat de polarizările politice și sociale crescânde, care nu ajută la rezolvarea problemelor urgente ale cetățenilor. Mă gândesc la diferitele crize politice în diferite țări din continentul american, cu încărcătura lor de tensiuni și forme de violențe care accentuează conflictele sociale. Mă gândesc în special la ceea ce s-a întâmplat recent în Peru și, în aceste ultime ore, în Brazilia, și la situația îngrijorătoare din Haiti, unde se fac în sfârșit câțiva pași pentru a înfrunta criza politică aflată în desfășurare de mult timp. Trebuie depășite mereu logicile partizane și să ne străduim pentru edificarea binelui comun.

După aceea, urmăresc cu atenție situația din Liban, unde încă este în așteptare alegerea noului președinte al republicii și doresc ca toți actorii politici să se angajeze pentru a permite țării să-și revină din dramatica situație economică și socială în care se află.

Excelențe, doamnelor și domnilor,

Ar fi frumos ca odată să ne putem întâlni numai pentru a mulțumi Domnului Atotputernic pentru binefacerile pe care mereu ni le acordă, fără să fim constrânși să prezentăm situațiile dramatice care chinuiesc omenirea. Cum spunea Ioan al XXIII-lea: „Totuși este permis să sperăm ca oamenii, întâlnindu-se și negociind, să ajungă să descopere mai bine legăturile care-i leagă, provenind din umanitatea lor comună și să ajungă să descopere și că una dintre cele mai profunde exigențe ale umanității lor comune este că între ei și între respectivele popoare nu domnește teama, ci iubirea: care tinde să se exprime în colaborarea leală, multiformă, aducătoare de multe bunuri”[19]. Cu aceste auspicii, reînnoiesc vouă și țărilor pe care le reprezentați cele mai vii urări pentru noul an.

Note:

[1] Constituția apostolică Praedicate Evangelium (19 martie 2022), art. 1.
[2] La 11 aprilie 1963. Cf. AAS 55 (1963), 257-304.
[3] Pacem in terris, 60.
[4] Pacem in terris, 59.
[5] Cf. ibid., 47.
[6] Ibid., 5.
[7] Ibid., 6.
[8] Ibid., 7.
[9] Ibid., 38.
[10] Ibid., 80.
[11] Discurs la Sesiunea Plenară a celui de-al VII-lea Congress of Leaders of World and Traditional Religions, Nur-Sultan (acum Astana), 14 septembrie 2022.
[12] Pacem in terris, 72.
[13] Scrisoarea enciclică Fratelli tutti (3 octombrie 2020), 115.
[14] Mesajul pentru a LVI-a Zi Mondială a Păcii (8 decembrie 2022), 3.
[15] Pacem in terris, 12.
[16] Discurs adresat participanților la evenimentul „Economy of Francesco”, Assisi, 24 septembrie 2022.
[17] Pacem in terris, 60;  124. Cf. Pius al XII-lea, Mesaj radio, 24 decembrie 1941.
[18] Cf. Discurs adresat Corpului Diplomatic acreditat pe lângă Sfântul Scaun, 22 martie 2013.
[19] Pacem in terris, 67.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 09.01.2023
Publicarea pe acest sit: 09.01.2023
Etichete: ,

Comentariile sunt închise.