Discursul Papei la celebrarea Căii Crucii cu tinerii

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
la celebrarea Căii Crucii cu tinerii
Campo Santa Maria la Antigua – Cinta Costera
joi, 24 ianuarie 2019

Cuvintele Sfântului Părinte la începutul Via Crucis

Dragi tineri din lume!

A merge cu Isus va fi mereu un har și un risc.

Un har pentru că ne angajează să trăim în credință și să-l cunoaștem, pătrunzând în adâncul inimii sale, înțelegând forța cuvântului său.

Un risc pentru că în Isus cuvintele sale, gesturile sale, acțiunile sale contrastează cu spiritul lumii, cu ambiția umană, cu propunerile unei culturi a rebutului și a lipsei de iubire.

Există o certitudine care umple de speranță această Via Crucis: Isus a parcurs-o cu iubire. Și a trăit-o și Fecioara Glorioasă, cea care încă de la începutul Bisericii a voit să susțină cu duioșia sa drumul evanghelizării.

Discursul Sfântului Părinte

Doamne, Tată al milostivirii, în această Cinta Costera, împreună cu atâția tineri care provin din lumea întreagă, l-am însoțit pe Fiul tău pe calea crucii; acea cale pe care a voit s-o parcurgă cu noi, pentru a ne arăta cât de mult ne iubești Tu și cât ești de implicat în viața noastră.

Drumul lui Isus spre Calvar este un drum de suferință și singurătate care continuă în zilele noastre. El merge, suferă în atâtea fețe care suferă datorită indiferenței satisfăcute și anesteziante a societății noastre, societate care consumă și care se consumă, care ignoră și se ignoră în durerea fraților săi.

Și noi prietenii tăi, o, Doamne, ne lăsăm cuprinși de apatie, de imobilism. Nu de puține ori conformismul ne-a înfrânt și ne-a paralizat. A fost dificil să te recunoaștem în fratele care suferă: ne-am întors privirea, pentru a nu vedea; ne-am refugiat în zgomot, pentru a nu auzi; ne-am astupat gura, pentru a nu striga.

Mereu aceeași ispită. Este mai ușor și „plătește mai mult” a fi prieteni în victorie și în glorie, în succes și în aplauze; este mai ușor a sta aproape de cel care este considerat popular și învingător.

Cât de ușor este a cădea în cultura agresiunii, a molestării, a intimidării, a îndârjirii asupra celui care este slab!

Pentru Tine nu este așa, Doamne: în cruce te-ai identificat cu fiecare suferință, cu toți cei care se simt uitați.

Pentru Tine nu este așa, Doamne, pentru că ai voit să-i îmbrățișezi pe toți cei pe care de atâtea ori îi considerăm nedemni de o îmbrățișare, de o mângâiere, de o binecuvântare; sau și mai rău, nici măcar nu ne dăm seama că au nevoie de asta, îi ignorăm.

Pentru Tine nu este așa, Doamne: în cruce te unești cu via crucis a fiecărui tânăr, a fiecărei situații pentru a o transforma în cale de înviere.

Tată, astăzi via crucis a Fiului tău se prelungește:

se prelungește în strigătul sufocat al copiilor care sunt împiedicați să se nască și al atâtor altora cărora li se neagă dreptul de a avea o copilărie, o familie, o educație; în copiii care nu se pot juca, nu pot cânta, nu pot visa…;

se prelungește în femeile maltratate, exploatate și abandonate, despuiate și ignorate în demnitatea lor;

și în ochii triști ai tinerilor care văd cum li se smulg speranțele lor de viitor de lipsa de educație și a unui loc de muncă demn;

se prelungește în angoasa fețelor tinere, prietenii noștri, care cad în mrejele oamenilor fără scrupule – între ei se găsesc și persoane care spun că-ți slujesc, Doamne -, mreje de exploatare, de criminalitate și de abuz, care mănâncă pe viața tinerilor.

Via crucis a Fiului tău se prelungește în atâția tineri și familii care, absorbite într-un vârtej de moarte din cauza drogurilor, a alcoolului, a prostituției și a traficului de persoane, sunt privați nu numai de viitor, ci de prezent. Și așa cum au fost împărțite hainele tale, Doamne, este împărțită și maltratată demnitatea lor.

Via crucis a Fiului tău se prelungește în tinerii cu fețele încruntate care au pierdut capacitatea de a visa, de a crea și a inventa ziua de mâine și „ies la pensie” cu suferința resemnării și a conformismului, unul dintre drogurile cele mai consumate din timpul nostru.

Se prelungește în durerea ascunsă și care indignează pe cei care, în loc de solidaritate, din partea unei societăți pline de belșug, găsesc refuz, durere și mizerie, și mai mult sunt indicați și tratați ca purtători și responsabili ai oricărui rău social.

Pătimirea Fiului tău se prelungește în singurătatea resemnată a bătrânilor, pe care-i lăsăm abandonați și rebutați.

Se prelungește în popoarele native, despuiate de pământurile lor, de rădăcinile lor și de cultura lor, reducând la tăcere și stingând toată înțelepciunea pe care o au și pe care ne-o pot oferi.

Tată, via crucis a Fiului tău se prelungește în strigătul mamei noastre pământ, care este rănit în măruntaiele sale de poluarea atmosferei, de sterilitatea ogoarelor sale, de murdăria apelor sale și care se vede călcată în picioare de disprețul și de consumul înnebunit dincolo de orice rațiune.

Se prelungește într-o societate care a pierdut capacitatea de a plânge și de a se înduioșa în fața durerii.

Da, Tată, Isus continuă să meargă, să ia asupra sa și să sufere în toate aceste fețe în timp ce lumea, indiferentă și într-un cinism comod consumă drama propriei frivolități.

Și noi, Doamne, ce facem?

Cum reacționăm în fața lui Isus care suferă, merge, emigrează în chipul atâtor prieteni ai noștri, al atâtor necunoscuți pe care am învățat să-i facem invizibili?

Și noi, Tată al milostivirii,

îl mângâiem și îl însoțim pe Domnul, lipsit de apărare și suferind, în cei mai mici și abandonați?

Îl ajutăm să poarte povara crucii, asemenea lui Simon din Cirene, făcându-ne lucrători de pace, creatori de alianțe, fermenți de fraternitate?

Avem curajul de a rămâne la picioarele crucii ca Maria?

Să o contemplăm pe Maria, femeie puternică. De la ea vrem să învățăm să rămânem în picioare lângă cruce. Cu aceeași hotărâre a sa și curajul său, fără evadări sau miraje. Ea a știut să însoțească durerea Fiului său, Fiul tău, o, Tată, să o susțină cu privirea și să o protejeze cu inima. Durere pe care a suferit-o, dar care n-a răpus-o. A fost femeia puternic a lui „da”, care susține și însoțește, ocrotește și îmbrățișează. Ea este marea păzitoare a speranței.

Și noi, Tată, dorim să fim o Biserică ce susține și însoțește, care știe să spună: sunt aici!, în viața și în crucile atâtor cristoși care merg alături de noi.

De la Maria învățăm să spune „da” rezistenței puternice și constante a atâtor mame, a atâtor tați, bunici, care nu încetează să-i susțină și să-i însoțească pe copiii și nepoții lor când sunt „în necazuri”.

De la ea învățăm să spunem „da” răbdării încăpățânate și creativității celor care nu se descurajează și reîncep de la capăt în situațiile în care pare că totul este pierdut, căutând să creeze spații, ambiente familiale, centre de atenție care să fie o mână întinsă în dificultăți.

În Maria învățăm forța pentru a spune „da” celor care n-au tăcut și nu tac în fața unei culturi a maltratării și a abuzului, a discreditării și a agresiunii, și lucrează pentru a oferi oportunități și condiții de siguranță și protecție.

În Maria învățăm să primim și să găzduim pe toți cei care au suferit abandonarea, care au trebuit să părăsească sau să piardă pământul lor, rădăcinile, familia, locul de muncă.

Tată, ca Maria vrem să fim Biserică, Biserica ce favorizează o cultură capabilă să primească, să protejeze, să promoveze și să integreze; care nu stigmatizează și cu atât mai puțin nu generalizează cu cea mai absurdă și iresponsabilă condamnare de a identifica fiecare migrant ca purtător al răului social.

De la ea vrem să învățăm să stăm în picioare lângă cruce, dar nu cu o inimă blindată și închisă, ci cu o inimă care să știe să însoțească, care să cunoască duioșia și devoțiunea; care să fie expertă în milă tratând cu respect, delicatețe și înțelegere. Dorim să fim o Biserică a amintirii care să-i respecte și să-i valorizeze pe bătrâni și să revendice pentru ei spațiul care este al lor, ca păzitori ai rădăcinilor noastre.

Tată, ca Maria vrem să învățăm să stăm.

Învață-ne, Doamne, să stăm la picioarele crucii, la picioarele crucilor; deschide în această seară ochii noștri, inima noastră; scapă-ne de paralizie și de dezorientare, de frică și de disperare. Tată, învață-ne să spunem: sunt aici împreună cu Fiul tău, împreună cu Maria și împreună cu atâția discipoli care doresc să primească Împărăția ta în inimă. Amin.

* * *

Și după ce am trăit Pătimirea Domnului, împreună cu Maria la picioarele crucii, să mergem cu inimă tăcută și în pace, bucuroasă și cu atâta voință de a-l urma pe Isus. Isus să vă însoțească și Fecioara să vă ocrotească. La revedere!

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 25.01.2019
Publicarea pe acest sit: 25.01.2019
Etichete: , , ,

Comentariile sunt închise.