Discursul Papei adresat membrilor Consiliului Primaţial al Confederaţiei Canonicilor Regulari ai Sf. Augustin

Discursul Sfântului Părinte Papa Francisc
adresat membrilor Consiliului Primațial
al Confederației Canonicilor Regulari ai Sf. Augustin

vineri, 13 ianuarie 2023

Iubiți frați, bună ziua și bine ați venit!

Sunt bucuros să vă primesc cu ocazia reuniunii voastre de Consiliu primațial. Vă salut pe dumneavoastră, părinte abate primat, și vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră, precum și pe voi, superiori generali, și pe părintele secretar.

Vatican Media

Confederația voastră a fost instituită în 1959 de Sfântul Ioan al XXIII-lea. Această structură, deși nu este de tip juridic, este importantă pentru a favoriza comuniunea între congregațiile care o compun și care împărtășesc aceeași carismă. De fapt, obiectivele principale ale confederației sunt de a uni diferitele ramuri ale ordinului vostru într-o legătură de caritate, de a valoriza semnificația evanghelică a carismei voastre și de a vă ajuta reciproc, mai ales în ceea ce privește dimensiunea spirituală, formarea tinerilor, formarea permanentă și promovarea culturii.

Chiar dacă fiecare congregație se bucură de autonomie proprie, asta nu împiedică statutelor confederale să prevadă competențe care să favorizeze un echilibru între această autonomie și o coordonare oportună care se evite, în fiecare caz, independența și izolarea. Izolarea este periculoasă. Trebuie să existe multă atenție de a se feri de boala autoreferențialității și de a păstra ca adevărată comoară comuniunea între diferitele congregații. Sunteți foarte conștienți că vă aflați toți în aceeași barcă și că „nimeni nu construiește viitorul izolându-se sau numai cu propriile forțe, ci recunoscându-se în adevărul unei comuniuni care se deschide mereu la întâlnire, la dialog, la ascultare și la ajutorul reciproc” (Scrisoare către toți consacrații cu ocazia Anului Vieții Consacrate, 21 noiembrie 2014, II, 3). A practica spiritualitatea întâlnirii: acest lucru este esențial pentru a trăi sinodalitatea în Biserică.

Ca orice altă formă de viață consacrată, și a voastră trebuie să se adapteze la circumstanțele timpului, ale diferitelor locuri în care sunteți prezenți și ale culturilor, mereu în lumina evangheliei și a propriei carisme. Viața consacrată este ca apa, dacă nu curge, se strică, pierde semnificație, este ca sarea care pierde gustul, devine inutilă (cf. Mt 5,13). Amintirea bună este rodnică, este amintirea „deuteronomică” a rădăcinilor, a originilor. Nu trebuie să ne mulțumim cu o amintire arheologică, pentru că aceasta ne transformă în piese de muzeu, eventual demni de admirație dar nu de imitare; în schimb amintirea deuteronomică ne ajută să trăim pe deplin și fără frică prezentul pentru a ne deschide la viitor cu speranță reînnoită. Și voi – așa cum a scris Sfântul Ioan Paul al II-lea – „aveți o istorie glorioasă de amintit și de relatat”, dar mai ales aveți „o mare istorie de construit! Priviți la viitor, în care Duhul vă proiectează pentru a mai face cu voi lucruri mari” (Exortația apostolică Vita consecrata, 25 martie 1996, 110).

Regulă fundamentală a vieții călugărești este urmarea lui Cristos propusă de evanghelie. A asuma evanghelia ca regulă de viață, până la a putea spune cu Sfântul Paul: „Nu mai trăiesc eu, ci Cristos trăiește în mine” (Gal 2,20). Evanghelia să fie vademecum-ul nostru, în așa fel încât, stând departe de ispita de a o reduce la ideologie, ea să rămână pentru voi duh și viață. Evanghelia ne duce încontinuu să-l punem pe Cristos în centrul vieții noastre și al misiunii noastre. Ne duce la „prima iubire”. Și a-l iubi pe Cristos înseamnă a iubi Biserica, trupul său. Viața consacrată se naște în Biserică, crește cu Biserica și rodește ca și Biserica. În Biserică, așa cum ne învață Sfântul Augustin, îl descoperim pe Cristos total.

Dumnezeu ne-a făcut pentru el și inima noastră este neliniștită până nu se odihnește în el (cf. Sf. Augustin, Confesiuni, 1,1,1). Pentru aceasta, fiind canonici regulari, ocupația voastră principală este căutarea constantă și zilnică a Domnului. A-l căuta în viața comunitară, reflexie a faptului de a fi cu Dumnezeu și al mandatului și mărturiei sale că „Dumnezeu este iubire” (1In 4,8.16). Koinonia să vă facă să vă simțiți toți constructori, țesători de fraternitate. A-l căuta pe Domnul în citirea asiduă a Sfintei Scripturi, în paginile căreia răsună Cristos și Biserica (cf. Sf. Augustin, Disc. 46, 33). A-l căuta pe Domnul în liturgie, îndeosebi în Euharistie, culmea vieții creștine, care semnifică și realizează unitatea Bisericii în armonia carității (Conciliul al II-lea din Vatican, Constituția dogmatică Dei Verbum, 25). A-l căuta în studiu și în pastorația obișnuită. A-l căuta și în realitățile din timpul nostru, știind că nimic din ceea ce este uman nu ne poate fi străin și că, liberi de orice mondenitate, putem anima lumea cu plămada Împărăției lui Dumnezeu. Acestea sunt diferitele căi ale unicei căutări, care presupune drumul interiorității, al cunoașterii și al iubirii Domnului, la școala Sfântului Augustin: „Nu ieși din tine însuți, intră constant în tine însuți; adevărul locuiește în omul interior” (cf. De vera religione, 39, 72; Confesiuni, 3,6,11). În acest mod lumina Învățătorului interior iluminează pentru noi realitățile temporale.

Iubiți frați, acest timp de întâlnire între voi și cu succesorul lui Petru să vă ajute să revizitați carisma voastră și să întăriți comuniunea de viață după exemplul comunității apostolice primare (cf. Fap 2,42-47). Și această comuniune este și anticipare a unirii depline și definitive în Dumnezeu și cale spre ea.

Vă mulțumesc pentru prezența voastră și pentru mărturia voastră în Biserică. Sfânta Fecioară Maria să vă păzească și să mijlocească pentru voi. Vă binecuvântez din inimă pe voi și comunitățile voastre. Și vă cer cu rugăminte să vă rugați pentru mine.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.01.2023
Publicarea pe acest sit: 13.01.2023
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.