Discursul IPS Lucian Mureşan la Ziua Tineretului

Discursul IPS Lucian Mureșan
Arhiepiscop de Alba Iulia și Făgăraș,
Mitropolit al Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolică,
la Întâlnirea diecezană a tineretului
Târgu Mureș, 30 aprilie 2003

„Saltă acum și te bucură Sioane,
iar tu, Curată, Născătoare de Dumnezeu,
veselește-te întru învierea Fiului tău!”
(Oda a IX-a din Canon)

Preacucernici frați preoți,
Preaiubiți prieteni tineri,
Cinstiți fii ai Învierii,

Așa precum ați fost informați atunci când s-a stabilit data întâlnirii tineretului din Arhidieceza de Alba-Iulia și Făgăraș, Blaj, sau așa cum ați luat la cunoștință, ați studiat, ați meditat și ați purtat discuții în plen sau pe grupe, tema celei de-a XVIII-a Întâlniri mondiale a tineretului catolic, anul acesta la nivel diecezan, a fost fixată de Sfântul Părinte Papa. Sanctitatea Sa s-a oprit la tema: „Iată Mama ta!” (In 19,27), avându-se în vedere faptul că anul acesta este consfințit a fi Anul Rozariului. Deși, la Roma sau în alte dieceze din lume, această zi a tineretului s-a celebrat de Florii (13 aprilie), noi împreună am considerat că este potrivit să ne întâlnim în aceste zile din Săptămâna luminată, sub patronajul Maicii Domnului de sub Cruce și din dimineața bucuriei Învierii Fiului ei.

De fapt, Maica Domnului este acea creatură a Preasfintei Treimi, anunțată în zorii Vechiului Testament și prefigurată de personalități, evenimente, locuri și edificii ale acestuia, dar care se revelază deplin în Noul Testament și în viața Bisericii.

Am în vedere ora Buneivestiri când trimisul Tatălui ceresc anunță „plinirea timpului”, atunci Maria este confirmată a fi „plină de har”, adică pregătită pentru întruparea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru care ea devine Născătoare de Dumnezeu, Mamă a lui Dumnezeu. Atunci Cel născut din Tatăl „mai înainte de toți vecii” și în chip de negrăit, se naște din Mamă, fără tată, tot în chip mai presus de înțelegere.

Ora Buneivestiri anunță ora Calvarului. Ora Calvarului nu numai pentru Isus Mântuitorul, cât și pentru preasfânta Sa Mamă. Ea este încredințată de către „Fiul ei Cel dulce” tânărului apostol Ioan, printr-un mandat emis de la înălțimea Crucii de pe Golgota: „Iată Mama ta!” Prezența lui Ioan Apostolul semnifică pe toți aceeia care, în cursul celor 1973 de ani care s-au scurs de la duioasa întâmplare au primit-o pe Maria de mamă a lor, ne semnifică pe noi toți, cei ce o primim astăzi ca Mamă iubitoare și compătimitoare. După cum se subliniază în Mesajul Sfântului Părinte, Maria, la Bunavestire, îi oferă Fiului lui Dumnezeu natura umană, iar la picioarele Crucii, prin Ioan, primește în inima ei de mamă întreaga omenire. Atunci când Isus moare pe Cruce pentru noi și pentru mântuirea noastră, preocuparea Lui era de a ne lăsa, în grija unei Mame excepționale, ale cărei rugăciuni sunt totdeauna ascultate de Fiul ei și Dumnezeu.

Acesta să rămână sufletul întâlnirii de astăzi: suntem încredințați de Isus Domnul ocrotirii și iubirii materne a Mariei.

Dar Maica Domnului nu rămâne tot sub cruce. Isus este pus în mormânt; Maria, cu inima sfâșiată de durere, dar susținută de speranță și de iubire, așteaptă în tăcerea Sâmbetei celei Mari. Evangheliile relatează despre apariții ale lui Isus, după Înviere, apostolilor, mironosițelor, altor peste 500 de frați, dar nu relatează despre o apariție a lui Isus Mamei Sale. Tradiția sfântă a Bisericii susține, pe bună dreptate, că este de neconceput ca Acela care a lăsat-o pe Mama Sa zdrobită la picioarele crucii, să nu i se fi arătat, după înviere, mai întâi ei. În tot timpul pascal Biserica prescrie să se cânte un imn în cinstea Mariei, imn care confirmă faptul că bucuria învierii a inundat mai întâi inima ei neprihănită și iubitoare: „Saltă acum și te bucură Sioane, iar tu, Curată, Născătoare de Dumnezeu, veselește-te întru învierea Fiului tău”.

De ce, totuși, Evangheliile nu amintesc nimic despre o apariție a lui Isus, după înviere, Mamei Sale? Știm că apostolii, femeile mironosițe și toți martorii patimii și morții lui Isus au fost tulburați de toate cele întâmplate cu Isus. După ce au primit vestea că El este viu, erau și mai tulburați, indoielnici, cereau probe, credeau că toate cele ce se spun sunt aiureli ale unora. În asemenea situații, Isus trebuie să vină și să-i convingă de realitatea învierii Sale. Maica Domnului însă nu s-a tulburat, nu s-a temut de nimic, nu s-a îndoit de faptul că Cel pe care L-a conceput și L-a născut mai presus de fire și de pricepere, după planul cel din veșnicie al Tatălui, poate să rămână în moarte. Ea a trăit misterul pascal al Fiului ei în inima ei, așa precum toate ale Lui le păstra cu grijă în inima ei.

Acestei Mame a bucuriei, a convingerii și a speranței vă încredințez pe voi, dragii mei prieteni tineri. Vă recomand rugăciunea Rozariului atât de necesară vouă, care sunteți asaltați de atâtea frământări, ispite, violențe și chiar moarte. Vă consfințesc Inimii ei neprihănite și preacurate, prin mijlocirea episcopului mărturisitor, apostol al tineretului, Ioan Suciu:

Fecioară și Mamă a Buneivestiri îți încredințez pe acești tineri prezenți, precum și pe toți tinerii noștri, pentru ca educați de tine, în școala iubirii tale materne, să fie bunevestiri de bucurie pentru familiile lor, pentru Biserică și pentru țară.

Ajută-i să conștientizeze tot mai mult angajamentele făcute la botez, la mir și la prima sfântă Împărtășanie, pentru a realiza mereu în ei acea convertire interioară, convertire a inimii, încât eliberați de atâtea compromisuri ușuratice și păcătoase cu lumea, să fie disponibili a face voia Tatălui ceresc.

Ție, Mamă bună și compătimitoare, încredințez existența și vocația lor creștină, pentru ca tu să-i apropii de Inima ta și a Fiului Tău, reînnoind în ei spiritul de rugăciune și de pocăință, dorința arzătoare de a participa la Sfintele Sacramente, mai ales la Euharistie și la apostolat. Ajută-i să-și păstreze haina nevinovăției trupești și sufletești, pentru a fi un exemplu bun pentru toți ceilalți, care văzându-i vor preamări și ei pe Tatăl ceresc.

Învață-i, Mamă iubitoare, ca împreună cu tine să contemple chipul lui Cristos cel răstignit și înviat; să-și amintească mereu de El, împreună cu tine; să-L cunoască din ce în ce mai bine, precum îl cunoști tu; să devină asemenea Lui împreună cu tine; să se roage și să-i simtă prezența precum ai simțit-o tu; să-L vestească pretutindenea cu răbdare și speranță, chiar cu prețul eroismului.

Păstrează-i, Mamă, ascultători și respectuoși față de părinții care i-au născut și i-au crescut, față de profesorii, educatorii și binevoitorii lor; față de preoți și episcopi, față de Sfântul Părinte Papa, pentru ca împreună cu ei să punem barieră în fața oricăror curente generate de cel rău și care lovesc în sfințenia familiei și în bunele rânduieli ale Bisericii și ale societății.

Nu-i lăsa, Regină, să naufragieze în credință, să-și desacralizeze templul sufletului, să-și cheltuiască energiile trupești și sufletești într-o viață certată cu morala și cu orice normă de bun simț și de curăție.

Tu, Curată, Născătoare de Dumnezeu, acum în bucuria Fiului tău înviat și glorificat, condu-i pe toți tinerii pe drumul unei iubiri frumoase și a unei vieți cu realizări bune, așa încât, după această zăbovire pe pământ, să nu fie lipsiți de îmbrățișarea părinteștilor brațe ale Tatălui ceresc, în veșnicia iubirii, a păcii și a bucuriei!

Cu tine, Învățătoarea noastră, cântând Fericirile și imnul biruinței Vieții, să ne întâlnim, la Oradea, la început de august, pe muntele Schimbării la Față, cu toți tinerii catolici din țara noastră!

Vă îmbrățișez pe fiecare în parte, rămânând prietenul și rugătorul vostru către Isus cel înviat, prin mijlocirea celeia pe care am primit-o de Mamă, Maria. Amin!

+ IPS Lucian Mureșan
Arhiepiscop și Mitropolit

Autor: IPS Lucian Mureșan
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 30.04.2003
Publicarea pe acest sit: 30.04.2003
Etichete: ,

Documente pe teme asemănătoare:

Comentariile sunt închise.