Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
18. Vestirea în limba maternă:
Sfântul Juan Diego, mesager al Fecioarei de Guadalupe
miercuri, 23 august 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

În parcursul nostru spre redescoperirea pasiunii pentru vestirea evangheliei, pentru a vedea cum zelul apostolic, această pasiune pentru a vesti evanghelia, s-a dezvoltat în istoria Bisericii -, în acest parcurs să privim astăzi la Americi. Aici, evanghelizarea are un izvor mereu viu: Guadalupe. Este un izvor viu. Mexicanii sunt bucuroși! Desigur, evanghelia ajunsese acolo deja înaintea acelor apariții, dar, din păcate, fusese însoțită și de interese lumești. În loc de a parcurge calea înculturării, fusese parcursă prea des calea grăbită de a transplanta și a impune modele preconstituite – europene, de exemplu -, fiind lipsită de respect față de populațiile indigene. În schimb, Fecioara de Guadalupe apare îmbrăcată cu hainele autohtonilor, vorbește limba lor, primește și iubește cultura locului: Maria este Mamă, iar și sub mantia ei găsește loc fiecare fiu. În ea, Dumnezeu s-a făcut trup și, prin Maria, continuă să se întrupeze în viața popoarelor. De fapt, Sfânta Fecioară Maria îl vestește pe Dumnezeu în limba maternă, aceea pe care noi o înțelegem bine. Evanghelia se transmite în limba maternă. Și eu aș vrea să le spun mulțumesc atâtor mame și atâtor bunici care au transmis-o copiilor și nepoților: credința trece cu viața; pentru aceasta, mamele și bunicile sunt primele vestitoare. Aplauze pentru mame și pentru toate bunicile! Și evanghelia se comunică, așa cum arată Maria, în simplitate: întotdeauna, Sfânta Fecioară Maria îi alege pe cei simpli, pe colina Tepeyac în Mexic, ca și la Lourdes și la Fatima: vorbindu-le, vorbește fiecăruia, cu un limbaj adaptat tuturor, cu un limbaj comprehensibil, ca acela al lui Isus.

foto: Vatican Media

Așadar, să ne oprim asupra mărturiei Sfântului Juan Diego, care este mesagerul, este tânărul, este indigenul care a primit revelația Mariei: mesagerul Sfintei Fecioare Maria de Guadalupe. El era o persoană umilă, un indian din popor: asupra lui se îndreaptă privirea lui Dumnezeu, căruia îi place să facă minuni prin cei mici. Juan Diego venise la credință atunci când era deja adult și căsătorit. În decembrie 1531 are circa 55 de ani. În timp ce este pe drum, vede pe o înălțime pe Născătoarea de Dumnezeu, care îl cheamă cu duioșie. Și cum îl cheamă Sfânta Fecioară Maria? „Micul meu fiu preaiubit, Juanito” (Nican Mopohua, 23). După aceea, îl trimite la episcop pentru a cere să construiască un templu chiar acolo, unde apăruse ea. Juan Diego, simplu și disponibil, merge cu generozitatea inimii sale curate, dar trebuie să facă o așteptare lungă. În sfârșit, vorbește cu episcopul, dar nu este crezut. Uneori, noi, episcopii… O întâlnește din nou pe Sfânta Fecioară Maria, care îl mângâie și îi cere să încerce din nou. Indianul se întoarce la episcop și, cu mare trudă, îl întâlnește, dar acesta, după ce l-a ascultat, îl lasă să plece și trimite oameni pentru a-l urmări. Iată truda, încercarea vestirii: în pofida zelului, vin neprevăzutele, uneori de la Biserica însăși. De fapt, pentru a vesti nu este suficient a mărturisi binele, ci trebuie știut să se suporte răul. Să nu uităm asta: este foarte important; pentru a vesti evanghelia nu este suficient a mărturisi binele, ci trebuie știut să se suporte răul. Un creștin face binele, dar suportă răul. Ambele merg împreună, așa este viața. Și astăzi, în atâtea locuri, pentru a încultura evanghelia și a evangheliza culturile este nevoie de statornicie și răbdare, este nevoie să nu ne temem de conflicte, să nu ne pierdem cumpătul. Mă gândesc la o țară unde creștinii sunt persecutați, pentru că sunt creștini și nu pot să practice religia lor bine și în pace. Juan Diego, descurajat pentru că episcopul îl amâna, îi cere Sfintei Fecioare Maria să-l scutească și să angajeze pe cineva mai stimat și capabil decât el, dar este invitat să persevereze. Există mereu riscul unei anumite capitulări în vestire: un lucru nu merge și ne dăm înapoi, descurajându-ne și refugiindu-ne eventual în propriile certitudini, în grupuri mici și în unele devoțiuni intimiste. În schimb, Sfânta Fecioară Maria, în timp ce ne mângâie, ne face să mergem înainte și astfel ne face să creștem, ca o mamă bună care, în timp ce urmărește pașii fiului, îl lansează în provocările lumii.

Juan Diego, încurajat astfel, se întoarce la episcop, care îi cere un semn. Sfânta Fecioară Maria i-l promite și îl întărește cu aceste cuvinte: „Să nu se tulbure fața ta, inima ta: […] Oare nu sunt aici eu, care sunt Mama ta?” (ibid., 118-119). Este frumos acest lucru; Sfânta Fecioară Maria, de atâtea ori când suntem în dezolare, în tristețe, în dificultate, ne spune și nouă asta, în inimă: „Oare nu sunt aici eu, care sunt Mama ta?”. Ea este mereu aproape pentru a ne mângâia și a ne da forța pentru a merge înainte. După aceea îi cere să meargă pe înălțimea uscată a dealului pentru a culege flori. Este iarnă, dar, cu toate acestea, Juan Diego găsește flori foarte frumoase, le pune în mantie și le oferă Născătoarei de Dumnezeu, care îl invită să le ducă episcopului ca dovadă. El merge, își așteaptă rândul cu răbdare și, în sfârșit, în fața episcopului, deschide tilma sa – care este ceea ce foloseau indigenii pentru a se acoperi -; deschide tilma sa, arătând florile, și iată: pe țesătura mantiei apare imaginea Sfintei Fecioare Maria, aceea extraordinară și vie pe care o cunoaștem noi, în ochii căreia încă sunt impregnați protagoniștii de atunci. Iată surpriza lui Dumnezeu: când există disponibilitate, când există ascultare, el poate împlini ceva neașteptat, în timpurile și în modurile pe care nu le putem prevedea. Și astfel, sanctuarul cerut de Fecioară este construit, iar astăzi se poate vizita.

Juan Diego lasă toate și, cu permisiunea episcopului, își dedică viața sanctuarului. Primește pelerinii și îi evanghelizează. Este ceea ce se întâmplă în sanctuarele mariane, destinație de pelerinaje și locuri de vestire, unde fiecare se simte acasă – pentru că este casa mămicii, este casa mamei – și dovedește nostalgia de casă, adică nostalgia de locul în care se află Mama, cerul. Acolo, credința se primește în mod simplu, credința se primește în mod genuin, în mod popular, iar Sfânta Fecioară Maria, cum i-a spus lui Juan Diego, ascultă plângerile noastre și îngrijește suferințele noastre (cf. ibid., 32). Să învățăm asta: când există dificultăți în viață, să mergem la Mama; și când viața este fericită, să mergem la Mama, ca să împărtășim și asta. Avem nevoie să mergem în aceste oaze de mângâiere și de milostivire, unde credința se exprimă în limba maternă; unde depunem trudele vieții în brațele Sfintei Fecioare Maria și ne întoarcem, ca să trăim cu pacea în inimă, probabil cu pacea copiilor.

* * *

Să încredințăm mijlocirii Sfântului Bartolomeu și iubita Ucraina, așa de dur încercată de război. Fraților și surorilor, să ne rugăm pentru frații și surorile ucraineni: suferă mult. Atâția copii dispăruți, atâția oameni morți. Să ne rugăm, vă rog! Să nu uităm martirizata Ucraina. Astăzi este o dată semnificativă pentru țara lor.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 23.08.2023
Publicarea pe acest sit: 23.08.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.