Audiența generală de miercuri

Cateheze despre pasiunea pentru evanghelizare:
zelul apostolic al credinciosului
10. Martori: Sfântul Paul. 2
miercuri, 12 aprilie 2023

Iubiți frați și surori, bună ziua!

După ce am văzut, în urmă cu două săptămâni, elanul personal al Sfântului Paul pentru evanghelie, astăzi, putem reflecta mai profund asupra zelului evanghelic așa cum ne vorbește el însuși și cum îl descrie în câteva dintre scrisorile sale.

foto: Vatican Media

În virtutea propriei sale experiențe, Paul nu ignoră pericolul unui zel deformat, orientat într-o direcție greșită; în acest pericol căzuse el însuși înainte de căderea providențială pe calea Damascului. Uneori, avem de-a face cu o grijă orientată rău, îndârjită în respectarea normelor pur umane și învechite pentru comunitatea creștină. „Ei – scrie Apostolul – arată zel pentru voi, dar nu cu intenție bună” (Gal 4,17).

Nu putem ignora grija cu care unii se dedică unor ocupații greșite chiar în comunitatea creștină; se poate proslăvi un elan evanghelic fals în timp ce se urmărește, în realitate, lauda deșartă sau propriile convingeri sau iubirea de sine însuși.

Pentru aceasta ne întrebăm: care sunt caracteristicile zelului evanghelic adevărat conform lui Paul? Mi se pare util pentru aceasta textul pe care l-am ascultat la început, o listă de „arme” pe care Apostolul le indică pentru bătălia spirituală. Între acestea este promptitudinea de a răspândi evanghelia, tradusă de unii ca „zel” – această persoană este un zelos în a duce înainte aceste idei, aceste lucruri – și indicată ca o „încălțăminte”. De ce? Cum de elanul pentru evanghelie este legat cu ceea ce se pune în picioare? Această metaforă reia un text din profetul Isaia, care spune așa: „Cât sunt de plăcute pe munți / picioarele celui care aduce vestea cea bună, / care anunță pacea, / care vestește binele, / care anunță mântuirea, / zicând Sionului: «Dumnezeul tău domnește»” (52,7).

Și aici găsim referința la picioarele unui vestitor de vești bune. De ce? Pentru că acela care merge să vestească trebuie să se miște, trebuie să meargă! Dar observăm și că Paul, în acel text, vorbește despre încălțăminte ca parte a unei armuri, conform analogiei echipamentului unui soldat care merge în bătălie: în lupte era fundamental să aibă stabilitate de susținere, pentru a evita pericolele terenului, pentru că adesea adversarul semăna capcane pe câmpul de bătălie, și pentru a avea forța necesară pentru a alerga și a se mișca în direcția corectă. De aceea, încălțămintea este pentru a alerga și a evita toate aceste lucruri ale adversarului.

Zelul evanghelic este sprijinul pe care se bazează vestirea, iar vestitorii sunt un pic ca picioarele trupului lui Cristos care este Biserica. Nu există vestire fără mișcare, fără „ieșire”, fără inițiativă. Asta înseamnă că nu există creștin decât pe cale, nu este un creștin cel care nu iese din el însuși pentru a porni la drum și a duce o veste. Nu există vestire fără mișcare, fără drum. Nu se vestește evanghelia stând pe loc, închiși într-un birou, la masa de lucru sau la computer, făcând polemici ca „leii de la tastatură” și substituind creativitatea vestirii cu acea copiere și lipire a ideilor luate de aici și de acolo. Evanghelia se vestește mișcându-ne, mergând, plecând.

Termenul folosit de Paul, pentru a indica încălțămintea celui care duce evanghelia, este un cuvânt grec care denotă promptitudine, pregătire, sprinteneală. Este contrariul neglijenței, incompatibilă cu iubirea. De fapt, în altă parte, Paul spune: „Neobosiți în râvnă, înflăcărați de Duh, slujiți Domnului” (Rom 12,11). Această atitudine era aceea cerută în Cartea Exodului pentru a celebra jertfa eliberării pascale: „Să-l mâncați așa: să aveți mijlocul încins, sandalele în picioare și toiagul în mână; să-l mâncați în grabă: este Paștele Domnului! Eu voi trece în noaptea aceea” (12,11-12a).

Un vestitor este gata să plece și știe că Domnul trece în mod surprinzător; așadar, trebuie să fie liber de scheme și predispus la o acțiune neașteptată și nouă: pregătit pentru surprize. Cel care vestește evanghelia nu poate să fie fosilizat în cuști de plauzibilitate sau în acel „mereu s-a făcut așa”, ci este gata să urmeze o înțelepciune care nu este din lumea aceasta, așa cum spune Paul vorbind despre el însuși: „Cuvântul meu și predica mea n-au constat în discursuri convingătoare, ale înțelepciunii omenești, ci în adeverirea Duhului și a puterii, astfel încât credința voastră să fie bazată nu pe înțelepciunea oamenilor, ci pe puterea lui Dumnezeu” (1Cor 2,4-5).

Iată, fraților și surorilor: este important să avem această promptitudine la noutatea evangheliei, această atitudine care este un elan, o luare a inițiativei, un a merge cel dintâi. Este un a nu lăsa să ne scape ocaziile pentru a promulga vestea evangheliei de pace, acea pace pe care Cristos știe să o dea mai mult și mai bine decât o dă lumea. Și pentru aceasta vă îndemn să fiți evanghelizatori care se mișcă, fără frică, unii care merg înainte, pentru a duce frumusețea lui Isus, pentru a duce noutatea lui Isus care schimbă totul. „Da, părinte, schimbă calendarul, pentru că acum noi numărăm anii înainte de Isus…” – „Dar și, schimbă inima: și tu ești dispus să lași ca Isus să-ți schimbe inima? Sau tu ești un creștin lânced, care nu se mișcă? Gândește-te un pic: tu ești un entuziast al lui Isus, mergi înainte? Gândește-te un pic…”.

* * *

Apel

Ieri era a 60-a aniversare a enciclicei Pacem in terris, pe care Sfântul Ioan al XXIII-lea a adresat-o Bisericii și lumii în miezul tensiunii dintre cele două blocuri opuse în așa-numitul Război Rece. Papa a deschis în fața tuturor orizontul amplu în care să poată vorbi despre pace și să construiască pacea: planul lui Dumnezeu cu privire la lume și la familia umană. Acea enciclică a fost o adevărată binecuvântare, ca o breșă de senin în mijlocul norilor întunecați. Mesajul său este foarte actual. Este suficient, de exemplu, acest text: „Raporturile dintre comunitățile politice, ca și acelea între ființele umane, trebuie reglementate nu prin recurgerea la forța armelor, ci în lumina rațiunii, adică în adevăr, în dreptate, în solidaritate activă” (nr. 62). Invit credincioșii și bărbații și femeile de bunăvoință să citească Pacem in terris și mă rog pentru ca liderii națiunilor să se lase inspirați de ea în proiecte și în decizii.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 12.04.2023
Publicarea pe acest sit: 12.04.2023
Etichete: , ,

Comentariile sunt închise.