Predica Papei la Liturghia pentru prelaţii decedaţi în acest an

Predica Sfântului Părinte Papa Francisc
la Liturghia pentru Cardinalii și Episcopii
răposați în cursul acestui an
Vatican, 4 noiembrie 2014

Această celebrare, grație Cuvântului lui Dumnezeu, este în întregime luminată de credința în înviere. Un adevăr care s-a impus cu greu în Vechiul Testament și care iese în evidență în manieră explicită chiar în episodul pe care l-am ascultat, colecta pentru jertfa de ispășire în favoarea răposaților (2Mac 12,43-46).

Toată revelația divină este rod al dialogului dintre Dumnezeu și poporul său, iar credința în înviere este legată și ea de acest dialog, care însoțește drumul poporului lui Dumnezeu în istorie. Nu uimește că un mister așa de mare, așa de decisiv, așa de supraomenesc cum este cel al învierii a cerut tot parcursul, tot timpul necesar, până la Isus Cristos. El poate să spună: „Eu sunt învierea și viața” (In 11,25), pentru că în El acest mister nu numai că se revelează pe deplin, ci se realizează, are loc, devine pentru prima dată și în mod definitiv realitate. Evanghelia pe care am ascultat-o, care unește – conform redactării lui Marcu – relatarea morții lui Isus și aceea a mormântului gol, reprezintă culmea întregului drum: este evenimentul învierii, care răspunde la lunga căutare a poporului lui Dumnezeu, la căutarea fiecărui om și a întregii omeniri.

Fiecare dintre noi este invitat să intre în acest eveniment. Suntem chemați să stăm mai întâi în fața crucii lui Isus, ca Maria, ca femeile, ca sutașul; să ascultăm strigătul lui Isus și ultima sa respirație și în sfârșit tăcerea; acea tăcere care se prelungește toată sâmbăta sfântă. Și apoi suntem chemați să mergem la mormânt, pentru a vedea cum marea piatră a fost dată la o parte; pentru a asculta vestea: „A înviat, nu este aici” (Mc 16,6). Acolo este fundamentul, stânca. Nu în „discursuri convingătoare de înțelepciune”, ci în cuvântul viu al crucii și al învierii lui Isus.

Asta e ceea ce predică apostolul Paul: Isus Cristos răstignit și înviat. Dacă El n-a înviat, credința noastră este goală și inconsistentă. Dar pentru că El a înviat, mai mult, El este învierea, atunci credința noastră este plină de adevăr și de viață veșnică.

Reînnoind tradiția, noi oferim astăzi Jertfa euharistică pentru frații noștri cardinali și episcopi care au murit în ultimele douăsprezece luni. Și rugăciunea noastră se îmbogățește cu sentimente, cu amintiri, cu recunoștință pentru mărturia persoanelor pe care le-am cunoscut, cu care am împărtășit slujirea în Biserică. Multe dintre chipurile lor ne sunt prezente; dar toți, fiecare dintre ei este privit de Tatăl cu iubirea sa milostivă. Și împreună cu privirea Tatălui ceresc este și aceea a Mamei, care mijlocește pentru acești fii ai săi atât de iubiți. Împreună cu credincioșii pe care i-au slujit aici pe pământ să se poată bucura de bucuria noului Ierusalim.

Autor: Papa Francisc
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 03.11.2014
Publicarea pe acest sit: 04.11.2014
Etichete: ,

Lasă un răspuns