Predica Papei la consacrarea de Episcopi

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Liturghia cu consacrarea a 12 Episcopi

1. „Luminează-te, luminează-te” (Isaia 60,1).

Profetul Isaia se adresează astfel orașului Ierusalim. Îl invită să se lase luminat de Domnul său, lumină infinită care face să strălucească slava sa asupra lui Israel. Poporul lui Dumnezeu este chemat să devină el însuși lumină, pentru a călăuzi calea neamurilor, asupra căreia apasă ‘întuneric’ și ‘ceață’ (Isaia 60,2).

Acest oracol răsună cu o semnificație deplină în solemnitatea de astăzi a Epifaniei Domnului. Magii, care ajung la Ierusalim din Orient, sunt călăuziți de o stea cerească (cfr. Matei 2,1-2) și reprezintă strămoșii popoarelor atrase de lumina lui Cristos. Ei îl recunosc în Isus pe Mesia, și arată dinainte că se împlinește ‘misterul’ despre care vorbește sfântul Paul în a doua Lectură: „anume că neamurile sunt împreună-părtași ai făgăduinței, în Cristos Isus, prin Evanghelie” (Efeseni 3,6).

2. Iubiți frați aleși pentru Episcopat, voi deveniți astăzi cu titlu deplin miniștri ai acestui mister, primind Sacramentul care vă face urmași ai Apostolilor.

Numele și chipurile voastre vorbesc despre Biserica universală: Catholica, în limbajul Părinților de odinioară. Într-adevăr, proveniți din diferite națiuni și continente; iar acum sunteți destinați din nou unor țări diferite.

Credința în Cristos, lumina lumii, v-a călăuzit pașii tinereții până la dăruirea personală în consacrarea sacerdotală. Nu i-ați dăruit Domnului aur, smirnă și tămâie, ci însăși viața voastră. Acum Cristos vă cere să reînnoiți această ofrandă, pentru a vă asuma în Biserică ministerul episcopal. Așa cum a făcut odată cu cei doisprezece, vă invită pe fiecare dintre voi să împărtășiți pe deplin viața și misiunea lui (cfr. Marcu 3,13-15).

Primiți plinătatea darului; vi se cere în același timp să vă implicați total.

3. Vă salut cu afecțiune și vă îmbrățișez în mod spiritual pe fiecare dintre voi. Vă salut, iubiți Mons. Paul Tschang In-nam, Mons. Celestino Migliore, Mons. Pierre Nguyen Van Tôt, Mons. Pedro López Quintana, care veți fi Reprezentanții mei în țări din Asia și Africa și pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Vă mulțumesc pentru slujirea voastră prețioasă pe care ați adus-o până acum Sfântului Scaun, și vă doresc ca ministerul vostru pastoral să contribuie la a face să strălucească între popoare lumina lui Cristos. Invitați națiunile la care sunteți trimiși, în respect față de instituții și culturi, să se deschidă Evangheliei. Numai Cristos poate să garanteze o profundă reînnoire a conștiințelor și a popoarelor.

Vă salut, iubiți Mons. Angelo Amato și Mons. Brian Farrell, cărora v-am încredințat în Curia Romană funcția de Secretar al Congregației pentru Doctrina Credinței și, respectiv, de Secretar al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Fidelitate față de Tradiția catolică și angajare în dialogul ecumenic: pe această cale trebuie să înainteze mereu sigură slujirea voastră.

Vă salut, iubiți Mons. Calogero La Piana, Episcop de Mazara del Vallo (Italia); Mons. René-Marie Ehuzu, Episcop de Abimey (Benin); Mons. Ján Babjak, Episcop al Eparhiei din Presov (Slovacia); Mons. Andraos Abouna, Auxiliar al Patriarhului din Babilonul caldeenilor (Irak); Mons. Milan Sasik, Administrator Apostolic „ad nutum Sanctae Sedis” al Eparhiei din Mukacheve (Ucraina); Mons. Giuseppe Nazzaro, Vicar Apostolic de Alep al latinilor (Siria).

Fie ca iubitele comunități eclesiale care vă vor primi, și pe care le salut cu afecțiune, să afle în voi Păstori zeloși și generoși. După exemplul și cu ajutorului Bunului Păstor, să-i călăuziți mereu pe credincioși la pășunile vieții veșnice.

4. „Întru aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii față de alții” (Ioan 13,35).

Iubiți și onorați Păstori, dumnezeiescul Învățător vă cere să trăiți și să mărturisiți iubirea sa. Aceasta este vestea iubirii mântuitoare a lui Dumnezeu, de fapt, sinteza misiunii pe care o încredințează vouă Biserica astăzi, în Solemnitatea Epifaniei Domnului.

Faceți să strălucească frumusețea Evangheliei, compendiu al iubirii dumnezeiești, în fața turmei încredințate vouă. Oferiți întregului popor creștin o clară mărturie de sfințenie. Fiți mereu epifania lui Cristos și a iubirii sale milostive, și nimic să nu vă împiedice să duceți la împlinire această misiune.

Preasfânta Fecioară Maria, învățătoare a desăvârșitei conformări la Fiul ei dumnezeiesc, să vă sprijine și să vă ocrotească în diferitele misiuni pe care sunteți chemați să le împliniți.

Așa cum îndeamnă Apostolul, îngrijiți-vă să reflectați „ca într-o oglindă slava Domnului” și vă veți preface „în același chip din slavă în slavă” (cfr. 2 Corinteni 3,18). Fie ca acest lucru să se împlinească în fiecare dintre voi, spre slava lui Dumnezeu și binele sufletelor. Amin!

Bazilica San Pietro,
6 ianuarie 2003
Papa Ioan Paul al II-lea

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 06.01.2003
Publicarea pe acest sit: 06.01.2003
Etichete: ,

Lasă un răspuns