Predica Papei la celebrarea penitenţială cu tinerii

Predica Papei Benedict al XVI-lea
la liturgia penitențială cu tinerii din Roma
Bazilica San Pietro, 13 martie 2008

Iubiți tineri din Roma!

Și anul acesta, în aproprierea Duminicii Floriilor, suntem aici pentru a pregăti celebrarea Celei de-a XXIII-a Zi Mondială a Tineretului care, așa cum știți, va avea apogeul ei la întâlnirea tinerilor din toată lumea care va avea loc la Sydney între 15-20 iulie. Deja cunoașteți de ceva timp tema acestei Zile. Ea este luată din cuvintele ascultate puțin mai înainte în prima lectură: „Când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veți primi o putere și îmi veți martori” (Fap 1,8). Faptul de a fi împreună astăzi asumă, nu întâmplător, forma unei liturgii penitențiale, cu celebrarea spovezilor individuale.

De ce „nu întâmplător”? Răspunsul se poate lua din ceea ce scriam în prima mea enciclică. Acolo afirmam că la începutul existenței creștine este întâlnirea cu un eveniment, cu o Persoană, care dă viață unui nou orizont și cu aceasta direcția decisivă (cf. Deus caritas est, 1). Tocmai pentru a favoriza această întâlnire vreți să vă deschideți inimile voastre lui Dumnezeu, mărturisind păcatele voastre și primind, prin acțiunea Duhului Sfânt și prin slujirea Bisericii, iertarea și pacea. În felul acesta se face spațiu prezenței Duhului Sfânt în noi, a treia Persoană a Preasfintei Treimi care este „sufletul” și „respirația vitală” a vieții creștine: Duhul ne face capabili „de a maturiza o înțelegere a lui Isus tot mai aprofundată și bucuroasă și, în același timp, de a realiza o actualizare eficace a evangheliei” (Mesajul pentru a XXIII-a ZMT, 1).

Când eram arhiepiscop de München-Freising, într-o meditație despre Rusalii m-am inspirat dintr-un film intitulat Seelenwanderung (Metempsihoza), pentru ca să explic care este acțiunea Duhului Sfântul într-un suflet. Filmul povestește despre doi diavoli săraci care, datorită bunătății lor, nu reușeau să-și facă un drum în viață. Într-o zi, unuia din cei doi i-a venit ideea că, neavând altceva să pună la vânzare, ar fi putut să-și vândă sufletul. Acesta a fost cumpărat cu un preț mic și pus într-o cutie. Din acel moment, spre marea lui surprindere, totul s-a schimbat în viața sa. A început o urcare rapidă, a devenit tot mai bogat, a obținut mari onoruri și la moartea sa ajunsese consul, având foarte mulți bani și bunuri. Din momentul în care se descotorosise de sufletul său nu a mai avut stimă și nici omenie. A acționat fără scrupule, gândindu-se numai la câștig și la succes. Omul nu mai conta nimic. El însuși nu mai avea un suflet. Filmul – încheiam așa – demonstrează în manieră impresionantă că în spatele fațadei succesului se ascunde adesea o existență goală.

Aparent omul nu a pierdut nimic, dar îi lipsește sufletul și cu el lipsește totul. Este clar – continuam eu așa – că ființa umană nu poate să arunce literalmente propriul suflet, din moment ce sufletul îl face persoană. De fapt, el oricum rămâne persoană umană. Și totuși are posibilitatea înspăimântătoare de a fi inuman, de a rămâne persoană vânzând și pierzând în același timp propria umanitate. Distanța dintre persoana umană și ființa inumană este imensă, și totuși nu se poate demonstra; este lucrul realmente esențial, și totuși este aparent lipsit de importanță (cf. Suchen, was droben ist. Meditationen das Jahr hindurch, LEV, 1985).

Și Duhul Sfânt, care se află la începutul creației și care grație misterului Paștelui a coborât cu îmbelșugare asupra Mariei și asupra apostolilor în ziua de Rusalii, nu are claritate pentru ochii externi. Dacă pătrunde în persoană, sau nu, nu se poate vedea și nici demonstra; dar asta schimbă și reînnoiește toată perspectiva existenței umane. Duhul Sfânt nu schimbă situațiile exterioare ale vieții, ci pe cele interioare. În seara de Paște Isus, apărând discipolilor, „a suflat asupra lor și a spus: «Primiți pe Duhul Sfânt»” (In 20,22). În manieră și mai evidentă, Duhul a coborât asupra apostolilor în ziua de Rusalii, ca vânt care suflă cu putere și sub formă de limbi de foc. Și în seara aceasta Duhul va coborî în inimile noastre, pentru a ierta păcatele și a ne reînnoi interior îmbrăcându-ne cu o forță care ne va face și pe noi, ca pe apostoli, îndrăzneți în a vesti că „Cristos a murit și a înviat!”.

Iubiți prieteni, să ne pregătim deci, cu o sinceră cercetare a cugetului, ca să ne prezentăm la cei cărora Cristos le-a încredințat slujirea împăcării. Cu suflet căit să mărturisim păcatele noastre, propunându-ne serios să nu le mai repetăm. Astfel vom experimenta adevărata bucurie: aceea care derivă din milostivirea lui Dumnezeu, se revarsă în inimile noastre și ne reconciliază cu el. Și această bucurie este contagioasă! „Când va veni Duhul Sfânt asupra voastră, voi veți primi o putere – spune versetul biblic ales ca temă a celei de-a XXIII-a Zi Mondială a Tineretului – și îmi veți martori” (Fap 1,8). Deveniți purtători ai acestei bucurii care vine din primirea darurilor Duhului Sfânt, dând în viața voastră mărturia roadelor Duhului: „iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, bunăvoința, bunătatea, fidelitatea, blândețea și stăpânirea de sine„, așa prezintă sfântul Paul în Scrisoarea către Galateni aceste roade ale Duhului Sfânt.

Amintiți-vă mereu că sunteți „templul Duhului”; lăsați ca El să locuiască în voi și ascultați cu docilitate de indicațiile lui, pentru a aduce contribuția voastră la edificarea Bisericii (cf. 1Cor 12,7) și a discerne la ce tip de vocație vă cheamă Domnul. Și astăzi lumea are nevoie de preoți, de bărbați și femei consacrați, de perechi de soți creștini. Pentru a răspunde la vocație prin intermediul uneia dintre aceste căi fiți generoși, lăsați-vă ajutați prin recurgerea la sacramentul spovezii și la practicarea direcțiunii spirituale în drumul vostru de creștini coerenți. Îndeosebi încercați să vă deschideți cu sinceritate inima lui Isus, Domnul, pentru a-i oferi „da”-ul vostru hotărât și necondiționat.

Dragi tineri, acest oraș Roma este în mâinile voastre. Vouă vă revine datoria de a-l face frumos și din punct de vedere spiritual cu mărturia voastră de viață trăită în harul lui Dumnezeu și în depărtare de păcat, aderând la tot ceea ce Duhul Sfânt vă cheamă să fiți, în Biserică și în lume. Astfel veți face vizibil harul milostivirii supraabundente a lui Cristos, izvorât din coasta sa străpunsă pentru noi pe cruce. Domnul Isus ne spală de păcate, ne vindecă de greșeli și ne întărește pentru a nu pieri în lupta împotriva păcatului și în mărturisirea iubirii sale.

În urmă cu douăzeci și cinci de ani, iubitul slujitor al lui Dumnezeu Ioan Paul al II-lea a inaugurat, nu departe de această bazilică, Centrul Internațional de Tineret Sfântul Laurențiu: o inițiativă spirituală care se unea cu atâtea altele prezente în Dieceza de Roma, pentru a favoriza primirea tinerilor, schimbul de experiențe și de mărturii ale credinței și mai ales rugăciunea care ne face să descoperim iubirea lui Dumnezeu. În acea ocazie, Ioan Paul al II-lea a spus: „Cel care se lasă umplut de această iubire – iubirea lui Dumnezeu – nu mai poate nega îndelung păcatul său. Pierderea simțului păcatului – așa a spus el – derivă în ultimă analiză din pierderea mai radicală și ascunsă a simțului lui Dumnezeu” (Omilie pentru inaugurarea Centrului Internațional de Tineret „Sfântul Laurențiu”, 13 martie 1983, 5). Și a adăugat: „Unde să mergem în această lume, cu păcatul și vina, fără cruce? Crucea ia asupra sa toată mizeria lumii, care se naște din păcat. Ea se revelează ca semn de har. Adună solidaritatea noastră și ne încurajează la sacrificiul pentru alții” (ibidem).

Dragi tineri, această experiență să se reînnoiască astăzi pentru voi: să privim la cruce în acest moment și să primim iubirea lui Dumnezeu care ne este dăruită de Duhul Sfânt care vine din coasta străpunsă a Domnului și, așa cum a spus papa Ioan Paul al II-lea, „Deveniți, voi înșivă, răscumpărători ai tinerilor lumii” (ibidem).

Inimă dumnezeiască a lui Isus, din care a ieșit sânge și apă ca izvor de milostivire pentru noi, ne încredem în tine. Amin!

Autor: Papa Benedict al XVI-lea
Traducător: pr. Mihai Pătrașcu
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Ercis.ro
Publicarea în original: 13.03.2008
Publicarea pe acest sit: 13.03.2008
Etichete: , , ,

Lasă un răspuns