Predica Papei în ajunul Rusaliilor

Predica Sanctității Sale Papa Ioan Paul al II-lea
la celebrarea din ajunul Rusaliilor
Piața Sf. Petru, 29 mai 2004

1. Veni, creator Spiritus!

Din fiecare parte a Bisericii, în solemnitatea Rusaliilor, se înalță unanim acest cânt: Veni, creator Spiritus! Trupul mistic al lui Cristos, răspândit pe întregul pământul, invocă Duhul de la care primește viață, Suflul vital care însuflețește ființa și acțiunea sa.

Antifoanele psalmilor ne-au amintit puțin mai devreme care a fost experiența discipolilor în Cenacol: „La împlinirea Rusaliilor, la cincizeci de zile după Paște, erau toți reuniți” (1 ant.); „Limbi de foc s-au așezat asupra fiecăruia dintre Apostoli: Duhul lui Dumnezeu apărea în lume” (2 ant.).

Retrăim aceeași experiență spirituală și noi, reuniți în această Piață, care a devenit un mare Cenacol. Și asemenea nouă, nenumărate comunități diecezane și parohiale, asociații, mișcări și grupuri în fiecare parte a lumii înalță spre Cer invocația comună: Vino, Duhule Sfinte!

2. Îi salut pe cardinalii și pe ceilalți prelați și preoți prezenți. Vă salut pe voi toți, iubiți frați și surori, care ați dorit să luați parte la această sugestivă Celebrare. Îmi îndrept acum gândul spre numeroșii tineri care din Lednica, Polonia, sunt uniți cu noi prin intermediul radioului și al televiziunii.

Din Piața Sf. Petru adresez salutul meu cordial tinerilor adunați la veghea de rugăciune în Lednica. Mă rog împreună cu voi, dragii mei prieteni, pentru darul Duhului Sfânt. Mângâietorul, Duhul adevărului, să vă umple de iubirea lui Cristos, căruia îi încredințați viitorul vostru. Vă binecuvântez din inimă.

3. Îi salut în mod special pe membrii Reînnoirii în Duhul Sfânt, una dintre diversele expresii din marea familie a mișcării carismatice catolice. Prin mișcarea carismatică mulți creștini, bărbați și femei, tineri și adulți, au redescoperit Rusaliile ca pe o realitate vie și prezentă în viața lor de zi cu zi. Sper ca spiritualitatea Rusaliilor să se răspândească în Biserică, fiind un elan reînnoit de rugăciune, de sfințenie, de comuniune și de vestire.

Încurajez în acest sens inițiativa intitulată „Rugul Aprins”, promovată de Reînnoirea Spiritului. Este vorba de o adorare neîntreruptă, zi și noapte, în fața Preasfântului Sacrament; o invitație adresată credincioșilor de a se „întoarce din nou la Cenacol” pentru ca, uniți în contemplația Misterului euharistic, să mijlocească pentru deplina unitate a creștinilor și pentru convertirea păcătoșilor. Doresc din inimă ca această inițiativă să îi conducă pe mulți la descoperirea darurilor Duhului, care izvorăsc din Rusalii.

4. Iubiți frați și surori! Celebrarea din această seară îmi amintește de întâlnirea memorabilă cu mișcările ecleziale și noile comunități în ajunul Rusaliilor de acum șase ani. A fost o epifanie extraordinară a unității Bisericii, în bogăția și varietatea carismelor pe care Duhul Sfânt le împarte din belșug. Ceea ce am observat cu acea ocazie repet acum cu tărie: mișcările ecleziale și noile comunități sunt un „răspuns providențial”, „suscitat de Duhul Sfânt”, la cererea actuală a unei noi evanghelizări, pentru care sunt necesare „personalități creștine mature” și „comunități creștine vii” (cf. Insegnamenti XXI, 1 [1998], p. 1123).

De aceea vă spun și vouă: „Deschideți-vă cu docilitate darurilor Duhului! Primiți cu recunoștință și ascultare carismele pe care Duhul nu încetează să vi le împartă! Nu uitați că fiecare carismă este dată spre binele comun, adică spre beneficiul întregii Biserici!” (ibid., p. 1122).

5. Veni, Sancte Spiritus!

În mijlocul nostru, cu mâinile ridicate, stă Fecioara în rugăciune, Maica lui Cristos și a Bisericii. Împreună cu Ea, să implorăm și să primim darul Duhului Sfânt, lumina adevărului, forța autenticei păci. O facem cu cuvintele antifoanei la Magnificat, pe care o vom cânta peste puțin timp: „Vino, Duhule Sfânt, / umple inimile credincioșilor tăi, / și aprinde în ele focul iubirii tale: / tu care în varietatea limbilor omenești / aduni popoarele într-o singură credință, aleluia”.

Sancte Spiritus, veni!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 29.05.2004
Publicarea pe acest sit: 31.05.2004
Etichete: ,

Lasă un răspuns