Predica Papei adresată studenţilor din Ateneele Romane

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea
la Liturghia pentru studenții din Ateneele Romane
ca pregătire pentru Sfântul Crăciun
Bazilica San Pietro, 11 decembrie 2003

1. „Nu te teme, căci eu sunt ajutorul tău” (Is 41,13). Făgăduința lui Dumnezeu, rostită de profet, și-a aflat deplina împlinire în nașterea lui Isus la Betleem. În El Dumnezeu s-a făcut unul dintre noi! Iată de ce nu trebuie să ne temem. Timpul Adventului, pe care îl trăim acum, ne îndeamnă la speranță.

Iubiți frați și surori, întâlnirea de astăzi se situează în acest climat de așteptare plină de încredere a venirii lui Cristos. Vă salut pe toți cu afecțiune. Vă salut înainte de toate pe voi, iluștri rectori, docenți și studenți din universitățile romane. Adresez un gând special ministrului pentru educație, universitate și cercetare, Letizia Moratti. Îi salut pe capelanii universităților și delegațiile naționale ale pastorației universitare.

Îi mulțumesc Președintelui Conferinței Rectorilor Universităților Italiene și reprezentantei studenților, care au dorit să exprime sentimentele tuturor.

2. „Voi preface… pământul uscat în pâraie de apă” (Is 41,18). Aceasta este marea promisiune a lui Dumnezeu față de cei lipsiți și săraci care, așa cum afirmă profetul, „caută apă…”, pentru că „limba lor este uscată de sete” (Is 41,17). Setea lor face trimitere la dorința arzătoare după adevăr, dreptate și pace, prezentă în sufletul fiecărui om.

Cele mai intime aspirații umane află, de fapt, răspuns deplin numai în Dumnezeu. De aceea vă încurajez, preaiubiților, să faceți astfel încât itinerariul vostru formativ să fie sprijinit fără încetare de căutarea lui Dumnezeu. Nu vă opriți în fața îndoielilor și a dificultăților. Dumnezeu, asigură profetul, vă „întărește dreapta” (Is 41,13), este alături de voi. Compania lui mângâietoare vă va face mai conștienți de misiunea pe care sunteți chemați să o desfășurați în mediul universitar.

3. Mulți dintre voi au participat la simpozionul din aceste zile, care și-a îndreptat atenția asupra procesului de integrare europeană. Și voi, care faceți parte din lumea universitară, trebuie să vă aduceți contribuția la acest proces. Pentru unitatea Europei capătă, desigur, o mare importanță structurile sociale, politice și economice, dar nu trebuie trecute deloc cu vederea aspectele umaniste și spirituale. Este indispensabil ca Europa de astăzi să protejeze patrimoniul valorilor sale, și să recunoască faptul că îndeosebi creștinismul a fost forța capabilă de a le promova, concilia și consolida.

4. Crăciunul constituie o ocazie privilegiată pentru a sublinia una dintre valorile creștine cele mai importante. Prin nașterea lui Isus, în simplitatea și sărăcia din Betleem, Dumnezeu a redat demnitate vieții fiecărei ființe umane; le-a oferit tuturor posibilitatea de a participa la însăși viața sa divină. Fie ca acest dar imens să găsească mereu inimi gata să îl primească!

Încredințez mijlocirii materne a Mariei această dorință și urare a mea. Ea să vă ocrotească pe fiecare dintre voi, familiile voastre și comunitățile academice din care faceți parte. Un Advent și un Crăciun fericit!

Autor: Papa Ioan Paul al II-lea
Traducător: Cristina Grigore
Copyright: Libreria Editrice Vaticana; Catholica.ro
Publicarea în original: 11.12.2003
Publicarea pe acest sit: 12.12.2003
Etichete: ,

Lasă un răspuns