Pastorala de Paşti a PS Laszlo Bocskei

+ László
episcop romano-catolic de Oradea

„Aceasta este ziua, pe care a făcut-o Domnul,
Să ne bucurăm și să ne veselim în ea! ” (Ps 117, 24)

Prea Cucernici Confrați în Preoție!
Frați și Surori în Domnul Isus!

Mesajul pascal exprimat în aceste câteva cuvinte ale psalmistului, ne invită să privim spre misterul central al credinței noastre, pentru a fi pătrunși de acea bucurie, care provine din biruința lui Isus Cristos asupra morții. După ce în post și rugăciune am parcurs o perioadă de pregătire pentru sărbătorirea Învierii Domnului, iată că din nou Dumnezeu ne oferă acest timp de har, care este timpul biruinței, al speranței și al vieții înnoite.

Despre aceasta ne relatează și Scriptura, atunci când ne prezintă evenimentele din dimineața primei zile a săptămânii. A fost dimineața evenimentelor neprevăzute, atunci când femeile îngândurate și întristate se grăbeau spre mormântul lui Isus, pentru a săvârși acolo cele obișnuite și a unge trupul lui Isus cu uleiuri și mirodenii. Pe acest drum al lor spre mormânt, femeile nu au avut cum să intuiască ceea ce peste puțin timp urmau să descopere la fața locului. Purtând în inima lor durerea morții lui Isus, ele doar se întrebau: „Cine ne va da la o parte piatra de la intrarea mormântului?” (Mc 16, 3). În această situație, simțindu-se nepuntincioase față de greutatea pietrei care acoperea intrarea în mormânt și care le închidea calea spre Isus, drumul le părea și mai dificil. Piatra însă nu au găsit-o la locul ei – relatează Scriptura. S-a întâmplat ceea ce ele nici nu și-au putut închipui. Cineva mai puternic decât ele, le-a luat-o înainte, a deschis mormântul și le-a deschis astfel calea spre Isus.

Această experiență a femeilor în dimineața primei zile a săptămânii a devenit fundamentul credinței noastre. Prin Isus Cristos, pe care „ei l-au răstignit atârnându-l pe cruce, dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi”(F 10 39), n-i s-a dezvăluit iubirea și îndurarea lui Dumnezeu, care a nimicit povara păcatului și a răutății din noi, pentru a ne deschide tuturor calea spre adevărata viață. Prin învierea Domnului Isus Cristos, Dumnezeu vine în întâmpinarea noastră chemându-ne mereu spre această viață înnoită din care cu toții putem avea parte.

Un artist foarte inspirat(Caspar David Friedrich) prezintă acest moment din dimineața Sfintelor Paști într-o manieră pe cât de profesională pe atât de impresionantă. În lucrarea artistului trei femei parcurg împreună un drum. Femeile sunt prezentate pe drumul lor cu spatele spre privitor, aflându-se într-o pădure deasă și întunecoasă, îndreptându-se spre marginea pădurii, unde strălucea o lumină deosebită și tot crescândă. Aceste femei au fost atât de fermecate de această lumină, încât nu s-au lăsat doborâte de obstacolele din calea lor ci mergeau spre lumină. Nu au simțit nici oboseala, căci lumina era mai puternică decât întunericul, iar această lumină le oferea siguranța și calea de a cunoaște frumusețea lumii din afara pădurii.

Sărbătoarea Sfintelor Paști ne aduce și astăzi mesajul adevăratei vieți. Acest mesaj ne poate risipi frământările și temerile care ne tot încearcă mișcând din noi acele poveri și pietre grele care ne tot apasă, aducându-ne astfel speranța și certitudinea unei vieți într-o lume a binecuvântării și a darului lui Dumnezeu. Sfintele Paști este sărbătoarea biruinței, căci Mielul de Paști a nimicit puterea păcatului. Lumina Învierii a risipit întunericul. Viața s-a arătat mai puternică decât moartea, copleșindu-i astfel pe toți cei care nu rămân pironiți în tristețea lor în jurul Crucii sau uitați în jelirea celui Răstignit, ci se deschid în fața minunii Sfintelor Paști. Mesajul Sărbătorii Pascale ne cheamă tocmai la o astfel de ridicare, atunci când în ciuda lipsei de speranță, noi vrem să sperăm, în slăbiciunea noastră noi vrem să fim puternici și în mijlocul atâtor încercări noi vrem să propovăduim valoare vieții și frumusețea acesteia. În prima zi a săptămânii, în această dimineață,și noi putem descoperi acest mesaj încurajator. Asumându-ne drumul, asemenea femeilor care se grăbeau spre mormânt, eliberându-ne de atâtea poveri care ne apasă, vom descoperi această viață nouă, care luminează întreaga noastră existență.

Prea Cucernici Confrați!

Iubiți credincioși!

Prin învierea Sa din morți, Cristos a biruit moartea pentru totdeauna. Prin credința noastră ne dăruiește puterea înnoitoare a acestei Învieri. Din acest motiv, Sfintele Paști este sărbătoare înnoirii, ca un dar al lui Dumnezeu, „după cum Cristos a înviat din morți prin măreția Tatălui, tot așa să trăim și noi într-o viață nouă”(R 6, 4).

Să facem așadar pasul decisiv spre Cristos: să ne bucurăm din inimă și să ne veselim pentru ziua măreață a Domnului. În spiritul înnoirii pascale „cugetați la cele de sus, nu la cele de pe pământ. Căci voi ați murit, iar viața voastră este ascunsă cu Cristos în Dumnezeu.”(Col 3,2-3).

O astfel de bucurie curată și încurajatoare doresc tuturor cu ocazia Sfintelor Paști. Învierea Domnului să devină astfel tuturor izvor de binecuvântare și viață înnoită în Cristos.

Cristos a înviat! Adevărat, a înviat!

Oradea, 2009 Sfintele Paști

Ladislau, m.p.
episcop diecezan

Autor: PS Laszlo Bocskei
Copyright: Catholica.ro
Publicarea în original: 05.04.2009
Publicarea pe acest sit: 05.04.2009
Etichete: , ,

Lasă un răspuns