Pastorala de Crăciun a PS Anton Coșa

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2016

Este deja un obicei împământenit de ani buni ca în ajunul Sfintei Sărbători a Nașterii Domnului să mă adresez cu un mesaj de Crăciun, prin care să transmit un cuvânt de zidire și de felicitare tuturor celor cu care formez împreună această familie spirituală. Dorința mea este aceea de a face din Sărbătoarea Crăciunului un adevărat moment de har, o ocazie prielnică de a ne aminti unii de alții, frați în credință, și, mai ales, de a ne apropia împreună de Pruncul Isus, fratele nostru, despre care apostolul Ioan spune că „a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit” (In 1,11).

Crăciunul este sărbătoarea lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, care vine pe pământ născându-se din Fecioara Maria, pentru a împlini un plan minunat al Tatălui ceresc, și anume acela de a-i reuni în familia sa pe toți cei care, prin botez, au fost însemnați cu pecetea harului divin, devenind copii săi. Deschizându-i ușa inimii noastre Pruncului Isus și primindu-l în mijlocul nostru, îmi doresc să putem realiza prin el acea unitate care se exprimă, înainte de toate, prin trăirea în concret a poruncii celei noi – iubirea reciprocă –, ce ne ajută să întărim legăturile noastre fraterne și să adâncim prietenia dintre noi.

Și Papa Francisc ne cheamă insistent să ne apropiem de Isus, care este expresia cea mai înaltă a milostivirii lui Dumnezeu. Întreg Anul Sfânt al Milostivirii pe care l-am încheiat acum câteva săptămâni în urmă a fost „un timp intens în care ne-a fost dăruit din abundență harul milostivirii. Ca un vânt puternic și curat, bunătatea și milostivirea lui Dumnezeu s-au revărsat asupra lumii întregi. Iar în fața acestei priviri iubitoare a lui Dumnezeu care s-a îndreptat spre noi într-o manieră atât de îndelungată, nu se poate rămâne indiferenți, pentru că ea schimbă viața” (Misericordia et misera 4). Sărbătoarea Crăciunului vine încă o dată să ne orienteze spre această privire milostivă a lui Dumnezeu, care se manifestă prin venirea în lume a Fiului său, spre a ne lumina viața noastră și a ne conduce spre înnoirea propriei vieți.

Vă invit, dragii mei, să pătrundem cu credință în semnificația Crăciunului și, contemplându-l pe Isus în ieslea Betleemului, să înțelegem cât de mare este iubirea lui Dumnezeu care, pentru salvarea noastră, l-a trimis în lume pe propriul său Fiu. Evanghelistul Ioan ne spune că Tatăl „l-a dat pe Fiul său, unul născut, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică”(In 3,16). Răspunzând iubirii lui Emanuel, adică Dumnezeu-cu-noi, să proclamăm cu toții, prin viața și misiunea specifică fiecărui dintre noi, bucuria de a-l fi întâlnit pe Domnul și, în același timp, să-i facem părtași pe toți cei din jurul nostru la iubirea Tatălui.

În spiritul acestor gânduri, vă urez tuturor un Crăciun Fericit și vă doresc un An Nou cu sănătate și cu multe haruri. Fie ca binecuvântarea lui Dumnezeu să vă însoțească pretutindeni și să vă păzească de orice rău.

† Anton Coșa
Episcop de Chișinău

 

Autor: PS Anton Coșa
Publicarea în original: 20.12.2016
Publicarea pe acest sit: 20.12.2016
Etichete: ,

Lasă un răspuns