Pastorala de Crăciun a PS Alexandru Mesian

Scrisoare pastorală la
sărbătoarea Nașterii Domnului 2011

ALEXANDRU

Din mila lui Dumnezeu și
grație Sfântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit, greco-catolic,
al Eparhiei Lugojului

Onoratului cler
și iubitului popor credincios

har, binecuvântare și mântuire de la Dumnezeu-Tatăl
și de la Domnul nostru Isus Hristos

„Și Cuvântul trup s-a făcut și a locuit între noi…” (In 1,14)

Iubiți frați întru preoție,
Iubiți credincioși,

Niciodată omenirea n-a avut o zi de bucurie atât de mare ca ziua de astăzi, când se împlinește ceea ce Arhanghelul Gavril a vestit Mariei din Nazaretul Galileii, că va naște fiu. Astăzi se bucură toți fiii strămoșilor noștri, Adam și Eva, deoarece astăzi a răsărit soarele dreptății pentru lumea păcătoasă; astăzi s-a ivit ziua mântuirii noastre; astăzi s-a proclamat mântuirea lumii acesteia pierdute; astăzi s-a născut Mântuitorul lumii: Isus Cristos.

Era iarnă când Sfântul Iosif cu Preacurata Fecioară Maria au trebuit să călătorească la Betleem, deoarece împăratul August a dat poruncă să se facă recensământul populației, să se înscrie fiecare acolo de unde își are originea.

Sfântul Iosif și Preacurata Fecioară Maria au fost de origine din Betleemul Iudeii, de aceea ei au trebuit să călătorească acolo pentru recensământ. Iosif a pornit deci cu Maria din Nazaret spre Betleem.

Peste dealuri înalte și drumuri pietroase, după o călătorie lungă au sosit la Betleem, dar aici n-au găsit găzduire, căci toate locurile de pe la cunoștințe și de la casele de oaspeți erau ocupate de lumea venită din diferite părți pentru recensământ. Au trebuit să se retragă peste noapte la capătul orașului într-un grajd, unde în vreme grea și furtunoasă se adăposteau păstorii cu dobitoacele lor. În acel grajd și în acea noapte a născut Fecioara Maria pe Unul Născut Fiu al său.

Acolo a fost culcat, în iesle, Pruncul Isus despre care profetul Isaia a profețit: „Prunc s-a născut nouă și se cheamă numele lui Înger de mare sfat… Dumnezeu tare.” (Is 9, 6.) Au venit păstorii și magii de la răsărit și împreună s-au închinat pruncului dumnezeiesc. Pruncul acesta născut astăzi în lume este deci Fiul lui Dumnezeu, care are să ne mântuiască pe noi din blestemul păcatului strămoșesc.

Iubiți credincioși,

Cei care nu cred că Pruncul născut astăzi este Fiul lui Dumnezeu, să întrebe pe îngerii care acum, la nașterea Lui, cu cântări de mărire au lăudat pe Dumnezeu, zicând: “Mărire întru cele de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire” (Lc 2,14), și ei vor răspunde, că acest Prunc este Fiul, Unul născut a lui Dumnezeu.

Să întrebe pe păstorii, pe care îngerii i-au chemat la iesle: ce ați văzut și cine este Pruncul acesta culcat în iesle? Și ei vor răspunde:

„Am văzut pe nou născutul
Prunc Isus din cer venitul
Fiu Dumnezeiesc”,

acesta este Mântuitorul lumii cel de mult așteptat.

Să-i întrebe pe cei trei crai, care au venit din răsăritul îndepărtat, să se închine acestui Prunc nou născut, al cui Fiu este? Și ei vor răspunde: este Fiul lui Dumnezeu, Care a făcut cerul și pământul și toate câte sunt în lume și noi am văzut steaua lui.

Să-l întrebe pe Sfântul Iosif al cui este Pruncul acela? Și el va răspunde, că al Tatălui ceresc. „Îngerul Domnului i s-a arătat în vis lui Iosif și-i zise: Iosife, fiul lui David, nu-?i fie teamă să o iei la tine pe Maria, soția ta, căci ceea ce a fost zămislit în ea vine de la Spiritul Sfântul” (Mt 1,20).

Să întrebe pe însăși Maica Fecioară, cine este Pruncul acesta frumos și drăgălaș? Și ea va răspunde: Acesta este Fiul meu „care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din Cer și s-a întrupat de la Spiritul Sfânt și din Maria Fecioara și s-a făcut om”(Cf. Simbolul Credinței).

Să-i întrebe pe Apostoli, care trei ani au petrecut cu Cristos: cine este Isus Cristos? Și ei, împreună cu Sfântul Petru, vor răspunde: „Tu ești Cristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu” (Mt 16,16).

Ce spune Dumnezeu Tatăl, cine este Isus Cristos? La Botezul Domnului s-a auzit glas din cer, glasul Tatălui care spune: „Acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voi” (Mt 3,17).

Ce spune Isus Cristos despre Sine? Când Cristos a fost judecat la moarte a fost întrebat: „Ești tu Cristos, Fiul celui binecuvântat? Iar Isus a zis: Eu sunt și ve?i vedea pe Fiul Omului șezând de-a dreapta celui Atotputernic și venind pe norii cerului” (Mt 14,61-62).

Cerul și pământul, evanghelia și istoria, unanim mărturisesc, căci Cristos este Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, Unul născut iar nu creat.

Cu toate că despre dumnezeirea lui Isus Cristos sunt atâtea mărturii, totuși, sunt mulți care nu-L recunosc și nu vor să-L recunoască pe Isus Cristos de Fiu a lui Dumnezeu și Mântuitorul lumii.

Iubiți credincioși,

Cu umilință și smerenie să ne rugăm lui Isus Cristos să ne dea credință și tărie să putem mărturisi adevărul că Isus Cristos este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii. Aceasta o învață Sfânta Maică Biserică de peste 2000 de ani. Această credință adevărată au mărturisit-o și o mărturisesc și astăzi milioane de martiri, cu sângele și viața lor.

Toți cei care am devenit creștini prin Sacramentul Sfântului Botez, avem datoria de a vesti „vestea cea bună”, Evanghelia lui Cristos, care a venit în lume să mântuiască neamul omenesc, „Căci atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Unicul Său Fiu l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară ci să aibă viața de veci” (In 3,16). Să nu uităm, așadar, că avem datoria de a vesti evanghelia carității prin faptele noastre de iubire față de aproapele, față de cei ce se găsesc în suferințe, care se identifică cu Cristos.

Împreună cu îngerii, păstorii, magii, cu Preacurata Fecioară Maria, Mama lui Isus, cu Sfântul Iosif, cu întreaga Biserică să adorăm și noi pe Pruncul Isus din ieslea din Betleem, prezent în Taina Sfintei Euharistii.

Vă dorim tuturor Crăciun fericit, cu sănătate și bucurii, iar Anul Nou 2012 să vă aducă belșug de haruri de la Pruncul Isus.

Sărbători Fericite!
An Nou Fericit!

Cu arhierești binecuvântări,

+ ALEXANDRU
Episcop de Lugoj

Dată la Reședința Noastră Episcopală din Lugoj la Praznicul Nașterii Domnului 2011

Autor: PS Alexandru Mesian
Copyright: BRU.ro
Publicarea în original: 15.12.2011
Publicarea pe acest sit: 15.12.2011
Etichete: , ,

Lasă un răspuns