Orientalium Ecclesiarum: Decret despre Bisericile orientale catolice

Decret despre Bisericile orientale catolice ORIENTALIUM ECCLESIARUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 I. Introducere 1. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Căci în aceste Biserici, ilustre…

Citiţi

Unitatis redintegratio: Decret despre ecumenism

Decret despre ecumenismUNITATIS REDINTEGRATIO PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ21 noiembrie 1964 Introducere 1. Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi totuşi mai multe comunităţi creştine…

Citiţi

Christus Dominus: Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică

Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în BisericăCHRISTUS DOMINUS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere 1. CRISTOS DOMNUL, Fiul Dumnezeului celui viu, venit să mântuiască pe poporul său de păcate[1] şi să sfinţească pe toţi oamenii, după cum el însuşi a…

Citiţi

Perfectae caritatis: Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti

Decret privind reînnoirea vieţii călugăreştiPERFECTAE CARITATIS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere 1. Sfântul Conciliu a arătat anterior în Constituţia „Lumen gentium” că urmărirea IUBIRII DESĂVÂRŞITE prin sfaturile evanghelice îşi are originea în învăţătura şi exemplul divinului Învăţător şi apare ca…

Citiţi

Optatam totius: Decret privind formaţia preoţească

Decret privind formaţia preoţeascăOPTATAM TOTIUS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere Sfântul Conciliu, ştiind bine că reînnoirea DORITĂ A ÎNTREGII Biserici depinde în mare măsură de slujirea preoţească însufleţită de spiritul lui Cristos[1], afirmă solemn extrema importanţă a formaţiei preoţeşti şi…

Citiţi

Gravissimum educationis: Declaraţie despre educaţia creştină

Declaraţie despre educaţia creştinăGRAVISSIMUM EDUCATIONIS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere DEOSEBITA IMPORTANŢĂ A EDUCAŢIEI în viaţa omului şi influenţa ei din ce în ce mai mare asupra dezvoltării societăţii contemporane constituite pentru sfântul conciliu ecumenic obiectul unei atente reflecţii[1]. Într-adevăr,…

Citiţi

Nostra aetate: Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine

Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştineNOSTRA AETATE PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc este din zi în zi mai strâns unit şi în care creşte interdependenţa dintre popoare, Biserica îşi examinează cu mai…

Citiţi

Dei verbum: Constituţia dogmatică despre revelaţia divină

Constituţia dogmatică despre revelaţia divină DEI VERBUM PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ18 noiembrie 1965 Introducere 1. Ascultând cu pietate şi proclamând cu îndrăzneală CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, Conciliul se conformează cuvintelor sfântului Ioan: „Vă vestim viaţa cea veşnică, ce era la Tatăl şi ni…

Citiţi

Apostolicam actuositatem: Decret despre apostolatul laicilor

Decret despre apostolatul laicilorAPOSTOLICAM ACTUOSITATEM PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ18 noiembrie 1965 Introducere 1. Voind să intensifice ACTIVITATEA APOSTOLICĂ a poporului lui Dumnezeu[1], sfântul Conciliu se adresează cu solicitudine credincioşilor laici, al căror rol propriu şi absolut necesar în misiunea Bisericii l-a amintit…

Citiţi

Dignitatis humanae: Declaraţie privind libertatea religioasă

Declaraţie privind libertatea religioasăDIGNITATIS HUMANAE PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ7 decembrie 1965 Dreptul persoanei şi al comunităţilor la libertatea socială şi civilă în materie de religie Introducere 1. În zilele noastre oamenii devin tot mai conştienţi de DEMNITATEA PERSOANEI UMANE[1] şi creşte numărul…

Citiţi