Optatam totius: Decret privind formaţia preoţească

Decret privind formaţia preoţeascăOPTATAM TOTIUS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere Sfântul Conciliu, ştiind bine că reînnoirea DORITĂ A ÎNTREGII Biserici depinde în mare măsură de slujirea preoţească însufleţită de spiritul lui Cristos[1], afirmă solemn extrema importanţă a formaţiei preoţeşti şi…

Citiţi

Gravissimum educationis: Declaraţie despre educaţia creştină

Declaraţie despre educaţia creştinăGRAVISSIMUM EDUCATIONIS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere DEOSEBITA IMPORTANŢĂ A EDUCAŢIEI în viaţa omului şi influenţa ei din ce în ce mai mare asupra dezvoltării societăţii contemporane constituite pentru sfântul conciliu ecumenic obiectul unei atente reflecţii[1]. Într-adevăr,…

Citiţi

Nostra aetate: Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştine

Declaraţie despre relaţiile Bisericii cu religiile necreştineNOSTRA AETATE PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere În EPOCA NOASTRĂ, în care neamul omenesc este din zi în zi mai strâns unit şi în care creşte interdependenţa dintre popoare, Biserica îşi examinează cu mai…

Citiţi

Dei verbum: Constituţia dogmatică despre revelaţia divină

Constituţia dogmatică despre revelaţia divină DEI VERBUM PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ18 noiembrie 1965 Introducere 1. Ascultând cu pietate şi proclamând cu îndrăzneală CUVÂNTUL LUI DUMNEZEU, Conciliul se conformează cuvintelor sfântului Ioan: „Vă vestim viaţa cea veşnică, ce era la Tatăl şi ni…

Citiţi

Apostolicam actuositatem: Decret despre apostolatul laicilor

Decret despre apostolatul laicilorAPOSTOLICAM ACTUOSITATEM PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ18 noiembrie 1965 Introducere 1. Voind să intensifice ACTIVITATEA APOSTOLICĂ a poporului lui Dumnezeu[1], sfântul Conciliu se adresează cu solicitudine credincioşilor laici, al căror rol propriu şi absolut necesar în misiunea Bisericii l-a amintit…

Citiţi

Dignitatis humanae: Declaraţie privind libertatea religioasă

Declaraţie privind libertatea religioasăDIGNITATIS HUMANAE PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ7 decembrie 1965 Dreptul persoanei şi al comunităţilor la libertatea socială şi civilă în materie de religie Introducere 1. În zilele noastre oamenii devin tot mai conştienţi de DEMNITATEA PERSOANEI UMANE[1] şi creşte numărul…

Citiţi

Ad gentes: Decret privind activitatea misionară a Bisericii

Decret privind activitatea misionară a Bisericii AD GENTES PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Introducere 1. Trimisă de DUMNEZEU LA POPOARE pentru a fi „sacrament universal de mântuire”[1], Biserica, în virtutea exigenţelor profunde ale propriei catolicităţi, ascultând de…

Citiţi

Presbyterorum ordinis: Decret privind slujirea şi viaţa preoţească

Decret privind slujirea şi viaţa preoţeascăPRESBYTERORUM ORDINIS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ7 decembrie 1965 Introducere 1. Sfântul Conciliu a amintit de mai multe ori tuturor măreţia STĂRII PREOŢEŞTI în Biserică[1]. Dar cum preoţii au un rol esenţial şi tot mai dificil în…

Citiţi

Gaudium et spes: Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană

Constituţia pastorală privind Biserica în lumea contemporană GAUDIUM ET SPES PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 7 decembrie 1965 Introducere[1] Legătura strânsă a Bisericii cu întreaga familie umană 1. BUCURIA ŞI SPERANŢA, tristeţea şi angoasa oamenilor de azi, mai ales ale…

Citiţi