Predica Papei la încheierea Sinodului Episcopilor

Predica Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea la încheierea Sinodului Episcopilor 1. „Vestiţi tuturor oamenilor mântuirea Domnului!” (Psalm responsorial) Aceste cuvinte din psalmul responsorial exprimă foarte bine atitudinea interioară comună nouă, veneraţi Fraţi, la încheierea celei de-a X-a Adunări Generale a Sinodului Episcopilor. Studiul îndelungat şi aprofundat asupra temei…

Citiţi

Sacrosanctum concilium: Constituţia despre sfânta liturgie

Constituţia despre sfânta liturgie SACROSANCTUM CONCILIUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ INTRODUCERE INTRODUCERE 1. Deoarece SFÂNTUL CONCILIU îşi propune creşterea necontenită a vieţii creştine în rândul credincioşilor, mai buna adaptare la necesităţile epocii noastre a acelor instituţii care sunt supuse…

Citiţi

Inter mirifica: Decretul asupra mijloacelor de comunicare socială

Decretul asupra mijloacelor de comunicare socialăINTER MIRIFICA PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ4 decembrie 1963 Introducere 1. DINTRE MINUNATELE descoperiri ale tehnicii pe care geniul uman le-a extras, mai ales în zilele noastre, cu ajutorul lui Dumnezeu, din lucrurile create, Biserica…

Citiţi

Lumen gentium: Constituţia dogmatică despre Biserică

Constituţia dogmatică despre BisericăLUMEN GENTIUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ21 noiembrie 1964 Capitolul IMISTERUL BISERICII Biserica, sacrament în Cristos 1. Cristos este LUMINA NEAMURILOR; de aceea Conciliul, întrunit în Duhul Sfânt, doreşte ca, vestind evanghelia la toată făptura (Mc 16,15),…

Citiţi

Orientalium Ecclesiarum: Decret despre Bisericile orientale catolice

Decret despre Bisericile orientale catolice ORIENTALIUM ECCLESIARUM PAUL, EPISCOP, SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU, ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIU SPRE AMINTIRE PERPETUĂ 21 noiembrie 1964 I. Introducere 1. Biserica Catolică preţuieşte foarte mult instituţiile, riturile liturgice, tradiţiile bisericeşti şi disciplina vieţii creştine din BISERICILE ORIENTALE. Căci în aceste Biserici, ilustre…

Citiţi

Unitatis redintegratio: Decret despre ecumenism

Decret despre ecumenismUNITATIS REDINTEGRATIO PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ21 noiembrie 1964 Introducere 1. Promovarea REFACERII UNITĂŢII între toţi creştinii este unul din principalele ţeluri ale sfântului Conciliu ecumenic Vatican II. Cristos Domnul a întemeiat o singură Biserică şi totuşi mai multe comunităţi creştine…

Citiţi

Christus Dominus: Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în Biserică

Decret privind misiunea pastorală a episcopilor în BisericăCHRISTUS DOMINUS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere 1. CRISTOS DOMNUL, Fiul Dumnezeului celui viu, venit să mântuiască pe poporul său de păcate[1] şi să sfinţească pe toţi oamenii, după cum el însuşi a…

Citiţi

Perfectae caritatis: Decret privind reînnoirea vieţii călugăreşti

Decret privind reînnoirea vieţii călugăreştiPERFECTAE CARITATIS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere 1. Sfântul Conciliu a arătat anterior în Constituţia „Lumen gentium” că urmărirea IUBIRII DESĂVÂRŞITE prin sfaturile evanghelice îşi are originea în învăţătura şi exemplul divinului Învăţător şi apare ca…

Citiţi

Optatam totius: Decret privind formaţia preoţească

Decret privind formaţia preoţeascăOPTATAM TOTIUS PAUL, EPISCOP,SLUJITOR AL SLUJITORILOR LUI DUMNEZEU,ÎMPREUNĂ CU PĂRINŢII SFÂNTULUI CONCILIUSPRE AMINTIRE PERPETUĂ28 octombrie 1965 Introducere Sfântul Conciliu, ştiind bine că reînnoirea DORITĂ A ÎNTREGII Biserici depinde în mare măsură de slujirea preoţească însufleţită de spiritul lui Cristos[1], afirmă solemn extrema importanţă a formaţiei preoţeşti şi…

Citiţi