Superiore Anno

Scrisoare enciclică Tuturor venerabililor confraţi Patriarhi, Primaţi, Arhiepiscopi şi Episcopi ai lumii catolice aflaţi în Harul şi Comuniunea Scaunului Apostolic. Venerabili confraţi, sănătate şi binecuvântare apostolică. 1. Anul trecut, după cum ştiţi cu toţii, printr-o Scrisoare Enciclică, am decretat ca, pentru a dobândi ajutor ceresc pentru Biserica greu încercată, Preasfânta…

Citiţi

Directoriu pentru slujirea şi viaţa preoţilor

INTRODUCERE Bogata experienţă a Bisericii cu privire la slujirea şi viaţa preoţilor, prezentată în diferite documente ale Magisteriului1, a primit în zilele noastre o nouă contribuţie datorată învăţăturilor conţinute în Îndemnul apostolic post-sinodal Pastores dabo vobis2. Publicarea acestui document ) în care Suveranul Pontif a vrut să-şi unească glasul de…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a IPS Lucian Mureşan

Scrisoarea Pastorală la Sărbătoarea Naşterii Domnuluia IPS Lucian Mureşan, Mitropolit al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş Preacucernici Fraţi Preoţi, Iubiţi fii sufleteşti, Aminteam în Scrisoarea Pastorală la Naşterea Domnului din anul 1998 că naşterea unui copil este o sărbătoare ce se reia aniversar an…

Citiţi

Pastorala de Crăciun a IPS George Guţiu

Scrisoarea Pastorală la Sărbătoarea Naşterii Domnuluia IPS George Guţiu,Arhiepiscop „ad personam”, Eparh de Cluj-Gherla „Taină străină văd şi minunată: cer fiind peştera, scaun de Heruvimi Fecioara, ieslea lăcaş, întru care S-a culcat Cel neîncăput, Cristos Dumnezeu, pe Care lăudându-L îl mărim.” (din Catavasia a IX-a de la Naşterea Domnului). Preacucernici…

Citiţi

Marialis cultus

Exortaţie apostolică Tuturor episcopilor în pace şi comuniune cu Scaunul apostolic, pentru buna orînduire şi dezvoltare a cultului către Fericita Fecioară Maria Introducere Prilejul şi scopul îndemnului. Împărţirea documentului. Venerabili Fraţi, salutare şi binecuvîntare apostolică De cînd am fost ridicat la scaunul lui Petru, ne-am străduit fără încetare să intensificăm…

Citiţi

Scrisoarea Papei către preoţi pentru Joia Mare

Scrisoarea Sfântului Părinte Ioan Paul al II-leacătre preoţi pentru Joia Sfântă Iubiţi Fraţi întru preoţie, 1. Ne regăsim astăzi în jurul Euharistiei, care cuprinde întreaga comoară spirituală a Bisericii, aşa cum aminteşte Conciliul Vatican II (decretul Presbyterorum Ordinis, 5). Atunci cînd celebrăm instituirea Euharistiei în cursul liturgiei din Joia Sfîntă,…

Citiţi