Discursul Papei la semnarea exortaţiei apostolice Pastores gregis

Discursul Sanctităţii Sale Papa Ioan Paul al II-lea la semnarea şi promulgarea exortaţiei apostolice post-sinodale Pastores gregis Vatican, 16 octombrie 2003 Domnilor Cardinali, Veneraţi fraţi în episcopat! 1. Cu o bucurie intimă semnez şi încredinţez întregii Biserici şi, în mod spiritual, fiecărui Episcop al ei, Exortaţia Apostolică post-sinodală Pastores gregis.…

Citiţi