Mesajul de Paşti al IPS Francisco-Javier Lozano

Mesaj cu ocazia Sărbătorii Învierii Domnului 2009
IPS Francisco-Javier Lozano, Nunțiu Apostolic
în România și Republica Moldova

Celebrarea misterului Pătimirii, Morții și Învierii Domnului Nostru Isus Cristos este centrul credinței noastre. Domnul a învins păcatul și moartea și prin glorioasa sa înviere ne deschide porțile Paradisului. Acesta este sensul Sfintelor Paști, și doresc să le adresez tuturor membrilor Bisericii Catolice din România urările cele mai călduroase și cordiale de pace ăi bucurie în Domnul Înviat.

Isus cel Înviat este speranța noastră. Învierea lui Cristos este o explozie a iubirii lui Dumnezeu care inundă întreaga lume. Îndreptarea inimii și a credinței asupra Răstignitului înviat a clădit și alimentat speranța poporului creștin timp de două mii de ani .

„Învierea lui Cristos – ne amintește Papa Benedict al XVI-lea nu este deloc o simplă reîntoarcere la viața noastră pământească; în schimb este cea mai mare ‘mutație’ care s-a petrecut vreodată, e ‘saltul’ decisiv către o dimensiune a vieții profund nouă, intrarea într-o ordine cu totul diferită, care se referă în primul rând la Isus din Nazaret, dar odată cu El și la noi, la întreaga familie umană, la istorie și la întregul univers” (Omilia 19.X.2006).

Dragi frați și surori, în solemna sărbătoare a Sfintelor Paști din 2009, îngerul Domnului le vestește, încă o dată, catolicilor din România: „Nu vă temeți, știu că-l căutați pe Isus cel răstignit. Nu este aici, căci a înviat după cum a zis” (Mt 28, 5-6).

Acesta este un mesaj de încurajare, care ne îndeamnă la încredere, care îi îndeamnă pe toți creștinii să dea mărturie despre Cristos cel Înviat, unica speranță de mântuire pentru lumea noastră, chinuită de conflicte, nedreptăți, lipsuri și păcate.

Și cum să nu ne amintim, în acest an, perioada Paștelui de acum zece ani, când Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a făcut memorabila, istorica și neuitata vizită pastorală în România? Prezența Papei în mijlocul nostru pentru a ni-l vesti pe Cristos cel Înviat a fost un moment de har pentru Biserică și societate.

Prin primirea sa iubitoare și generoasa ospitalitate față de Succesorul lui Petru, poporul român a arătat lumii cele mai mari virtuți ale spiritului său creștin, valorile perene ale culturii sale, voința sa de a trăi în armonie, fraternitate, unitate.

Cu ocazia acestei a zecea aniversări a vizitei Papei în România vă invit să redescoperiți încă o dată conținutul mesajelor pe care el le-a adresat Bisericii, Bisericilor, societății. Sunt mesaje de iubire și de pace, de fraternitate, de înțelegere, de dialog, de toleranță. Prin vizita sa el a deschis noi orizonturi de speranță spre unitatea tuturor creștinilor, pentru a transpune în fapte cuvintele lui Isus de la ultima cină: „Ut unum sint” (In 17,20).

În amintirea Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II-lea și a vizitei sale istorice în România, acum zece ani, vă încurajez pe toți să fiți discipolii lui Cristos cel Înviat. Să faceți din sfintele celebrări ale Pătimirii, Morții și Învierii Domnului un prilej de reflecție și rugăciune pentru a fi mărturisitori cât mai fideli ai valorilor evanghelice în societatea românească.

Suntem conștienți de problemele, dificultățile pe care, astăzi, le întâmpină Biserica în lume, în România, în societate, în familie. Dar suntem convinși și de faptul că harul lui Dumnezeu e cu mult deasupra răului și a păcatului. Dumnezeu, chiar și în întunericul durerii și al suferințelor, nu încetează să ne fie Tată și prin cruce ne conduce la Înviere.

Provocările secularizării, ale laicismului, ale relativismului moral, amenințările unei culturi care vrea să nege rădăcinile creștine trebuie să facă să renască și mai puternic în comunitățile noastre energia, entuziasmul, voința de jertfă care i-au însuflețit pe martirii și mărturisitorii acestei țări să dea mărturie despre Isus Cristos, vărsându-și sângele din fidelitate față de Biserică și din iubire față de frați.

Învierea Domnului, care învinge păcatul și moartea, dorim să fie în continuare centrul vieții Bisericii noastre, al parohiilor și al comunităților noastre. Fără ajutorul lui Cristos cel Înviat nu putem face nimic (cf. In 15,5); de aceea ne îndreptăm spre El, plini de încredere în mijlocirea maternă a Preasfintei Fecioare Maria, umilă slujitoare a Domnului, care ne amintește că „la Dumnezeu nimic nu este cu neputință” (Lc 1,37).

Cu sentimente de recunoștință și iubire în Cristos, vă adresez tuturor cea mai sinceră urare pentru un Paște Fericit și Sfânt!

+ Francisco-Javier Lozano,
Nunțiu Apostolic

Autor: IPS Francisco-Javier Lozano
Copyright: ARCB
Publicarea în original: 08.04.2009
Publicarea pe acest sit: 08.04.2009
Etichete: , ,

Lasă un răspuns